banner7
banner1
banner 3
banner5
banner6

Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 9/11

Cảm nhận qua Hội thi tuyên truyền thực thi Văn hóa EVNNPT.

Trong chương trình hoạt động Văn hóa nhân 43 năm phát triển Công ty vừa diễn ra tại Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) ngày 13/9/2019 đã mang đến nhiều thông điệp hết sức ý nghĩa, đặc biệt thông qua Hội thi tuyên truyền thực thi Văn hóa Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), điểm nổi bật nhất...

Đơn vị liên kết

ptc3
npt
spmb
cpmb
ptc1
npts
npmb
ptc2