Ông Võ Đình Thủy – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị Sơ kết 06 tháng đầu năm công tác truyền thông của Công ty.

Tham dự và Chủ trì Hội nghị có đồng chí  Võ Đình Thủy – Bí thư Đảng ùy, Giám đốc Công ty; Đồng chí  Nguyễn Văn Bảy – Phó Giám đốc Công ty; Đồng chí Nguyễn Phương Nam- Chủ tịch Công đoàn Công ty; Đồng chí  Nguyễn Trung Khoa – Bí thư đoàn Thanh niên Công ty, cùng tham dự có các đồng chí lãnh đạo phòng chức năng Công ty. Các Đồng chí Giám đốc 06 Truyền tải điện và các Cán bộ phụ trách truyền thông tại đơn vị tham dự.     

Mở đầu Hội nghị đồng chí Đặng Thị Hải Yến – Phó Chánh Văn phòng Công ty trình bày báo cáo sơ kết công tác Truyền thông 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 của Công ty.   

Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến qua zoom

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty đã triển khai và phổ biến thực hiện nhiều văn bản của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia ( EVNNPT ), Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) về việc triển khai kế hoạch thực hiện công tác truyền thông tuyên truyền năm 2021, trong đó đẩy mạnh kế hoạch tuyên truyền Văn hóa EVNNPT và Chủ đề ”Chuyển đổi số trong EVNNPT” theo tinh thần Nghị quyết 19/NQ-HĐTV ngày 31/12/2020 về các công việc và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2021. đồng thời tổ chức tuyên truyền Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng, tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 theo tình hình mới. Qua đó công tác truyền thông đã được thực hiện như sau :

Đối với tình tình quản lý vận hành, tính đến tháng 6/2021, khối lượng vận hành lưới truyền tải điện do Công ty quản lý gồm có 57 trạm biến áp, trong đó có 12 trạm 500kV và 45 trạm 220kV, tổng dung lượng MBA là 40.993 MVA. Tổng chiều dài đường dây 7.597.819 km, trong đó đường dây 500kV là 2.146,833km, và đường dây 220kV là 5.340,84 km. So với thời điểm cuối năm 2020, thì khối lượng QLVH của Công ty đã tăng thêm 01 TBA 500kV và 161.462 km đường dây.

Đối với tình hình tập trung cô lập vận hành, phòng chống dịch bệnh covid đến thời điểm này, hầu hết các đơn vị đều thực hiện nghiêm túc các Văn bản chỉ đạo của Công ty về công tác phòng chống Covid-19, với sự động viên, thăm hỏi kịp thời, cùng sự quan tâm sát sao của Lãnh đạo các cấp, tập thể CBCNV Công ty đang thực hiện tập trung ổn định; thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa quản lý vận hành an toàn lưới điện vừa thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đối Truyền thông Nội bộ : Trong 6 tháng đầu năm 2021, với các diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid-19, các phòng, đơn vị đã thực hiện tuyên truyền và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, siết chặt các điều kiện công việc có tiếp xúc với bên ngoài. tăng cường phổ biến, tuyên truyền CBCNV nâng cao ý thức, chủ động thực hiện triệt để các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19,  quán triệt sâu sắc đến CBCNV tự giác nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tuân thủ, kỷ cương, kỷ luật. Trong thời gian cô lập tập trung vừa qua CBCNV đã không ngừng nổ lực, khắc phục mọi khó khăn vận hành an toàn các thiết bị không để xảy ra sự cố do chủ quan, sức khỏe và tinh thần ổn định.

Đối với tuyên truyền về Văn hóa EVNNPT: Phổ biến và triển khai nhiệm vụ kế hoạch chi tiết cho các phòng, đơn vị trên cơ sở Nghị quyết 19/NQ-HĐTV ngày 31/12/2020; giao kế hoạch viết bài tuyên truyền Chủ đề ”Chuyển đổi số trong EVNPT” và Văn hóa EVNNPT hàng tháng, quý. Triển khai cụ thể hóa các giá trị cốt lõi và chuẩn mực đạo đức trong tài liệu Giá trị cốt lõi và Chuẩn mực đạo đức Văn hóa EVNNPT (ban hành kèm theo Quyết định Quyết định số 206/QĐ-HĐTV ngày 23/12/2020 của Hội đồng thành viên EVNNPT) trong các cuộc họp sản xuất, sinh hoạt công đoàn hàng tháng trong từng đơn vị cơ sở; tổ chức đánh giá mức độ hài lòng của CBCNV trong toàn Công ty; thực hiện khẩu hiệu tuyên truyền ngăn ngừa sự cố chủ quan tại các trạm biến áp; tuyên truyền, nhắc nhở việc thực hiện quy định hệ thống nhãn hiệu của EVNNPT và Công ty. Phổ biến, triển khai hướng dẫn thực hiện các Văn bản chỉ đạo của Tổng công ty như Văn bản 876/EVNNPT-TCNS-TT ngày 22/3/2021 của EVNNPT về kế hoạch đẩy mạnh, tuyên truyền và thực hiện VHDN trong EVNNPT năm 2021, trong đó Công ty đã xây dựng 02 kịch bản thực hiện video clip về Văn hóa làm việc và Quy tắc ứng xử đối với EVN; Vận động 100% CBCNV ký cam kết thực thi VHDN năm 2021. Ngoài ra, Công đoàn Công ty cũng đã tổ chức thành công cuộc thi viết về chủ đề “Chung sức đồng lòng vượt qua Covid-19” với 16 tác phẩm đạt giải.

Đối viới Tuyên truyền  Nghị quyết và Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng: Tổ chức treo băng rôn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại trụ sở Công ty và các đơn vị cơ sở trực thuộc, và tại các công trình trọng điểm đang thực hiện, tuyên truyền khẩu hiệu trên trang web Công ty, trong đó các đơn vị TTĐ đã đóng góp 07 bài viết tuyên truyền trên trang web Công ty

Đối với  Tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác chuyển đổi số: Công ty đã triển khai Văn bản 3170/PTC4-VP ngày 14/4/2021 về triển khai kế hoạch chuyển đổi số công tác truyền thông; trong đó đã phối hợp Ban TT thực hiện tự động cập nhật tin, bài lên trang web của Tổng công ty. Tạo lập Hồ sơ truyền thông trên chương trình E-office theo quy định về công tác Văn phòng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam Văn bản số 333/QĐ-EVN ngày 9/3/2020 của EVN, gồm Hồ sơ truyền thông của Công ty và của các đơn vị cấp cơ sở. Lập các nhóm truyền thông làm việc kết nối qua mạng xã hội (zalo). Phổ biến Sổ tay cẩm nang chuyển đổi số cho CBCNV để tham khảo, nghiên cứu. Tổ chức hướng dẫn và vận động 100% CBCNV tham gia cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID – BHXH số trên thiết bị di động thông minh nhằm hưởng ứng chủ trương của Nhà nước trong thời đại CMCN 4.0 . Phổ biến các thông tin liên quan về chuyển đổi số theo đề nghị của Ban Truyền thông. Tuyên truyền về việc đào tạo chuyển đổi nhận thức về công tác chuyển đổi số và ứng dụng thành tựu của cuộc CMCN 4.0 (100% CBCNV tham dự). Tuyên truyền về khóa đào tạo Quản trị và An ninh mạng để nâng cao năng lực cho CBCNV tiếp cận những công nghệ mới trong lĩnh vực Networking. 100% CBCNV đã được tham gia chương trình đào tạo phổ biến kiến thức về chuyển đổi số do EVNNPT tổ chức qua hội nghị truyền hình. Vận động CBCNV học tập và hoàn thành phần thi về chuyển đổi số trong EVNNPT trên chương trình E-learning; tuyên truyền vận động CBCNV tham gia cuộc thi trắc nghiệm omline nhận thức chuyển đổi số và nhận thức ATTT.

Đối với Tuyên truyền về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp (BVHLATLĐCA) : Từ đầu năm đến nay, đã tổ chức in, cấp phát tờ rơi trong các hoạt động tuyên truyền bảo vệ HLATLĐCA gồm 6.483 tờ rơi tuyên truyền, 1.965 giấy decal dán trên các phương tiện xe cơ giới đường thủy và đường bộ. Tổ chức cải tạo sửa chữa 31 biển cảnh báo an toàn điện và pano tuyên truyền trên các tuyến hành lang đường dây. Vận động 354 hộ dân tại các địa phương khu vực phía Nam thực hiện cam kết không vi phạm hành lang lưới điện trong các hoạt động tuyên truyền. Hợp đồng phát thanh tuyên truyền tại 48 địa điểm đài phát thanh địa phương của 19 tỉnh, thành phía Nam. Đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội tại địa phương với số tiền 6.207.000đ. Thực hiện 11 đợt tuyên truyền lưu động tại các tuyến ĐZ 500/220 kV trọng điểm, tổ chức bồi huấn, tuyên truyền an toàn điện cho CBCNV các doanh nghiệp, các bến bãi hoạt động gần HLATLĐCA

Song song đó là tăng cường công tác kiểm tra hành lang tuyến nhằm ngăn chặn kịp thời các nguy cơ ảnh hưởng đến vận hành lưới điện. Theo báo cáo của các đơn vị TTĐ là đều kiểm soát được nguy cơ vi phạm hành lang tên địa bàn hiện nay.

Công ty đã thực hiện 188 bài viết đăng trên wPTC4, 37 bài được đăng trên wEVNNPT. Các bài viết theo chuyên đề gồm có 26 bài viết về chuyển đổi số, 25 bài viết về VHDN; 25 bài tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh covid-19. Thực hiện và đăng 02 video clip “Duyên dáng áo dài nữ CNVC PTC4” và “Văn hóa trách nhiệm với cộng đồng và xã hội”. Ngoài ra, Công ty đã thực hiện 02 bài viết trên bản tin Truyền tải điện của EVNNPT theo quy định; Thực hiện 01 bài viết trên báo Bảo vệ pháp luật về đảm bảo cung cấp điện mùa khô; 01 bài viết trên báo và đài truyền hình Trà Vinh về vận động người dân hỗ trợ thực hiện công tác thay DCS đường dây 500kV Duyên Hải - Mỹ Tho. 

Tại buổi làm việc, sau khi Văn phòng báo cáo và nêu một số kiến nghị trong kế hoạch truyền thông năm 2021, các đơn vị và phòng Công ty cũng tham gia thảo luận các vấn đề trọng tâm, các hạn chế, giải pháp khắc phục những mặt chưa làm được trong công tác truyền thông. Đề ra phương hướng tiếp theo 06 tháng cuối năm như : Tiếp tục thực hiện truyền thông bên ngoài, truyền thông nội bộ, tăng cường vận động, tuyên truyền việc thực hiện Văn hóa doanh nghiệp gắn với công tác QLKT, QLVH trong tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp khó lường. Thường xuyên tổ chức thăm hỏi động viên lực lượng cô lập tập trung vận hành, quan tâm chăm lo công tác tiêm ngừa vắc xin đầy đủ cho lực lượng vận hành nhằm ổn định tinh thần và sức khỏe cho CBCNV, thực hiện hoàn thành kế hoạch chuyển đổi số công tác truyền thông năm 2021, tiếp tục tuyên truyền vận động toàn thể CBCNV thực hiện nhiệm vụ kép trong tình hình diễn biến dịch bệnh covid-19, đảm bảo hệ thống TTĐ vận hành an toàn, liên tục.  

Kết luận tại Hội Nghị, Đồng chí Võ Đình Thủy – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã thống nhất với báo cáo và khen ngợi Công tác truyền thông của đơn vị và Công ty hoạt động có hiệu quả ngày càng đi vào chiều sâu, thực hiện nhiều bài viết có nội dung bám sát kế hoạch và công tác sản xuất của đơn vị, Công ty và EVNNPT. Tiếp tục chủ động tuyên truyền triển khai tốt công tác chuyển đổi số trong các lãnh vực sản xuất cũng như một số hoạt động khác của Công ty, đồng thời Giám đốc Công ty cũng lưu ý các đơn vị Truyền tải tập trung toàn lực thực hiện cho các nhiệm vụ kế hoạch 06 tháng cuối năm 2021 mà PTC4 đã đề ra. tăng cường năng lực đào tạo cho các bộ truyền thông, tuyên truyền  của Công ty. Đồng thời Giám đốc Công ty cũng mong muốn trong bối cảnh tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19 thì những cán bộ truyền thông, tuyên truyền là mũi nhọn để truyền tải đến CBCNVC LĐ những thông tin phòng chống dịch bệnh covid – 19, tuyên truyền vận động ổn định tư tưởng cho CBCNVC Công ty yên tâm thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2021.  

Các cán bộ phục trách công tác truyền thông phát biểu tại Hội nghị họp Sơ kết 06 tháng đầu năm công tác truyền thông

 

Giữ khoảng cách và đeo khẩu trang trong quá trình công tác.

Truyền tải điện miền Tây 2 (TTĐMT2) quản lý vận hành tính đến ngày 18/06/2021 với tổng dung lượng là 5433 MVA; gồm: 2 TBA 500kV, 8 TBA 220kV; Tổng chiều dài đường dây 500kV là 555,26 km và đường dây 220kV là 1035,05 km. Thời điểm này là giai đoạn khó khăn nắng nóng, tải cao lại thêm hay xảy ra mưa bão làm công tác quản lý vận hành  trở nên căng thẳng. Bên cạnh đó dịch Covid-19 bùng phát từ ngày 27/4/2021 đến nay ở nước ta và đang xảy ra trên diện rộng. Dịch bệnh không chỉ lây lan trong cộng đồng, mà còn xâm nhập vào các cơ sở y tế khám, chữa bệnh, các khu công nghiệp. TP.HCM và các tỉnh miền Tây đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

Trước tình hình đó, TTĐ Miền Tây 2 đã chỉ đạo quyết liệt phát hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; trong đó chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đội trạm tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác, lơi lỏng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch, tuân thủ thông điệp 5K của Bộ y tế, đặc biệt nhất là các biện pháp về hạn chế ra đường, không tập trung đông người, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp. Riêng Nhân viên vận hành tại các trạm biến áp 220kV, 500kV; Tổ TTLĐ, Tổ trực XLSC thực hiện cô lập tập trung nghỉ ca tại trạm sau khi hoàn tất ca trực để phòng chống dịch COVID-19, nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục.

Lực lượng QLVH trạm biến áp tiến hành tập trung cách ly lực lượng vận hành tại trạm để đảm bảo vận hành an toàn các thiết bị cũng như phòng, phòng chống lây nhiễm trong cộng đồng. Nhằm đảm bảo sức khỏe cho CBCNV  các nhân viên đã tuân thủ thực hiện tốt "Thông điệp 5K": đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để CBCNV cần chủ động khai báo y tế, cài đặt, khởi động lại ứng dụng Bluezone để tự theo dõi, bảo vệ bản thân. Trong thời gian cô lập tập trung tại trạm CBNV trạm cũng tranh thủ thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa tranh thực hiện tốt công tác vận hành: rà soát cấu hình rơle thiết bị, dán chỉ danh mạch nhị thứ, củng cố hồ sơ quản lý kỹ thuật, vệ sinh thiết bị, kiểm tra mương cáp chống côn trùng, củng cố mảng Xanh-Sạch-Đẹp tại đơn vị mình công tác . Trong thời gian tập trung, công tác vận hành của nhân viên vận hành các Trạm vẫn hết sức nghiêm túc, tập trung cao độ vận hành lưới điện truyền tải an toàn, tin cậy, ổn định với mục tiêu lớn lao không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia nhưng vẫn không quên tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng chống lây nhiễm Covid-19 theo chỉ đạo từ các Chỉ thị, thông báo cuộc họp, phương án, Văn bản chỉ đạo về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Lực lượng QLVH đường dây thì mỗi đội được chia làm 3 nhóm công tác riêng biệt để luân phiên quản lý lưới. Nhóm văn phòng của đội có 1 cán bộ nhân viên luân phiên nhau đảm trách, các nhân viên khác làm việc từ xa tại nhà. Mỗi đội sẽ thực hiện test nhanh Covid cho nhóm 4 người ( 3 cán bộ nhân viên và 1 tài xế) luân phiên nhau để dự phòng xử lý công tác tại địa phương hay các tỉnh lân cận. Đội TTĐ Mỹ Tho và TTĐ Cai Lậy thì 100% cán bộ nhân viên đã được chích Vacxin đợt 1. Các đội cũng được TTĐ MT2  cung cấp giấy chứng nhận công tác của kèm với các văn bản của Tập đoàn để các đội dễ đi công tác qua các chốt kiểm soát dịch.Trong thời gian chống dịch các đội cũng đã thực hiện tốt công tác kiểm tra lưới, hoàn thành được công trình thay dây chống sét đường dây Duyên Hải- Mỹ Tho.

Thường xuyên xịt khử khuẩn văn phòng làm việc.

Ban lãnh đạo TTĐ Miền Tây 2 thường xuyên làm công tác tư tưởng ,Công đoàn các cấp  quan tâm sâu sát đến các tổ đội trạm trong thời gian giãn cách xã hội ,thực hiện thăm hỏi động viên lực lượng vận hành trực tiếp bằng những phần quà ý nghĩa, trang bị bộ dụng cụ thể dục thể thao để cán bộ nhân viên luyện tập tăng cường sức khỏe chống dịch. Ngoài ra còn tăng thêm chất lượng bữa ăn hằng ngày cho cán bộ nhân viên bằng hỗ trợ cung cấp thêm tiền rau xanh, trái cây. Món quà tuy không lớn, nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo các cấp, là nguồn động viên tinh thần rất lớn, tiếp sức cho anh em hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đợt tập trung cách ly này lâu hơn dự kiến làm ảnh hưởng lớn đến tâm lý cán bộ nhân viên, nhất là đối với những hoàn cảnh gia đình neo đơn, cha mẹ già bệnh tật, vợ đang mang thai, có con nhỏ..Hiểu được điều đó các cấp lãnh đạo thường xuyên động viên tinh thần qua các cuộc họp, hỗ trợ nhân viên khi có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó nêu cao tinh thần trách nhiệm cổ vũ anh em cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nhìn chung cán bộ nhân viên rất vui vẻ đồng tình và nghiêm túc chấp hành chỉ đạo cấp trên vì anh em ý thức là phải phòng chống dịch bệnh tốt để đảm bảo vận hành lưới điện ổn định liên tục.

Truyền tải điện Miền Tây 2 cũng đã kêu gọi toàn thể công nhân viên chức, lao động đóng góp mỗi người ít nhất 01 ngày lương để quyên góp cho “Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19” theo quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26/5/2021 về việc “Thành lập Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19”. Phấn đấu 100% cán bộ CNV được chích Vacxin 2 phòng. Tuân thủ kịp thời chỉ đạo cấp trên, thể hiện sự tận tâm, trách nhiệm trong Văn hóa làm việc của CBCNV ngành Truyền tải điện, đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, liên tục, ổn định, cùng chung tay với các ban ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Phát huy sức mạnh đoàn kết, quyết tâm “Chống dịch như chống giặc”, đồng lòng cùng với đơn vị, Công ty đầy lùi dịch bệnh Covid -19. Thực hiện tốt chỉ đạo cấp trên hoàn thành “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa đảm bảo công tác vận hành quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, việc đảm bảo vận hành an toàn, liên tục và ổn định hệ thống lưới truyền tải là nhiệm vụ chính trị hàng đầu nhằm đạt hiệu quả của “Mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân đảm bảo đời sống kinh tế xã hội. Các trạm biến áp và Đội Truyền tải điện đã được tập trung sau ca trực để đảm bảo phòng chống dịch, vừa đảm bảo vận hành an toàn hệ thống theo phương châm “ba tại chỗ” và “Một cung đường - hai địa điểm”.
Thực hiện Quyết định số 29/QĐ-CĐPTC4 ngày 19/7/2021 của Chủ tịch Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 về việc Phân bổ kinh phí thăm hỏi, hỗ trợ cho CNVCLĐ các đơn vị trong đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 năm 2021 từ nguồn Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Truyền tải điện miền Tây 1 đã tổ chức đến thăm hỏi, động viên tinh thần các CBCNV tại một số Tổ, Đội, Trạm khu vực TP. Cần Thơ và Tỉnh Hậu Giang. Ngày 22/7, 23/7 và 27/7/2021, Công Đoàn Truyền tải điện miền Tây 1 đã phối hợp với chuyên môn tổ chức đến thăm, tặng quà và động viên tinh thần các CBCNV tại một số Tổ, Đội, Trạm đang tập trung vận hành phòng chống dịch Covid - 19. 
Trong đợt tập trung này, ngoài việc trao đổi công việc từ xa, Lãnh đạo đơn vị luôn điện đàm thăm hỏi động viên anh em và đã tổ chức nhiều đợt đến thăm các Tổ, Đội, Trạm, trang bị cho anh em một số vật dụng cần thiết như ghế bố, thuốc y tế, thuốc khử khuẩn, xà phòng, găng tay … đảm bảo tốt công tác phòng, chống dich bệnh.
Hiện nay đang trong thời gian giãn cách xã hội, nên việc đi lại rất hạn chế, Đơn vị đã thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định trong suốt các chuyến đi này.
Thật ấm lòng, được nhìn thấy sự phấn khởi trong anh em khi tiếp nhận quà tặng. Món quà tuy không lớn, nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo các cấp, là nguồn động viên tinh thần rất lớn, tiếp sức cho anh em hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Trung Hiếu – Phó Chủ tịch Công đoàn Truyền tải điện miền Tây 1 Thăm hỏi, tặng quà và động viên tinh thần các CBCNV tại một số Tổ, Đội, Trạm đang tập trung vận hành phòng chống dịch Covid - 19 Khu vực TP. Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang.

Trạm 500kV Ô Môn

Trạm 500kV Sông Hậu

Trạm 220kV Cần Thơ - Tổ Thao tác Lưu động Ô Môn

Trạm 220kV Thốt Nốt - Tổ Thao tác Lưu động Ô Môn

Trạm 220kV Ô Môn 2

Đội Truyền tải điện Ninh Kiều (Khu vực Văn Phòng)

Đội Truyền tải điện Ninh Kiều (Khu vực Ô Môn)

Ông Trần Nhật Trung – Chủ tịch Công đoàn Truyền tải điện miền Tây 1 Thăm hỏi, tặng quà và động viên tinh thần các CBCNV tại một số Tổ, Đội, Trạm đang tập trung vận hành phòng chống dịch Covid – 19 Khu vực tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Bạc Liêu.

Đội Truyền tải điện Bạc Liêu

Trạm 220kV Sóc Trăng

 

Xử lý tiếp địa đầu trụ đường dây 500kV Đắk Nông – Cầu Bông tại trụ 3207

Nhằm đẩy mạnh công tác ngăn ngừa, giảm thiểu sự cố, tiến tới vận hành các tuyến đường dây an toàn không xảy ra sự cố có yếu tố con người. Đội TTĐ Đồng Xoài thường tổ chức họp sản xuất định kỳ, họp đột xuất để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và đưa các giải pháp thực hiện của từng cá nhân khi được giao nhiệm vụ trong công tác quản lý vận hành, phổ biến rút kinh nghiệm các sự cố và triển khai công tác tháng kế tiếp, đồng thời lồng ghép phổ biến “Tài liệu Giá trị cốt lõi và Chuẩn mực đạo đức Văn hóa EVNNPT”, mỗi CBCNV cần phải thật sự tận tâm và trách nhiệm khi được giao nhiệm vụ, tuân thủ tuyệt đối các phương án thi công và biện pháp an toàn đã được duyệt khi tham gia công tác sữa chữa thường xuyên đường dây.

Vận động người dân cưa hạ cây đảm bảo khoảng cách an toàn khi cây ngã đỗ

Vì vậy từ những ngày đầu năm 2021, đội đã triển khai rà soát tất cả các điểm xung yếu, nguy hiểm trên 03 tuyến đường dây, nhằm phát hiện sớm các khiếm khuyết để có phương án xử lý kịp thời. Đồng thời thống kê lại toàn bộ các tuyến đường dân sinh giao chéo với đường dây, vận động các hộ dân chặt ngọn, tỉa cành khống chế chiều cao cây trồng trong và ngoài hành lang nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn nếu cây ngã đổ vào đường dây, lập hồ sơ theo dõi các chủ sở hữu cây trồng, doanh nghiệp khai thác đất, đá, phương tiện cơ giới...

Tổ chức kiểm tra thân nhiệt cho CBCNV trước khi đi công tác

Ký kết hợp đồng chuyên mục tuyên truyền pháp luật về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên hệ thống Đài Truyền Thanh và Truyền hình trong tỉnh Bình Phước như Luật Điện Lực, Nghị định 14/2014/NĐ-CP,và nghị định 51/2020/NĐ-CP ngày 21/04/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện. Nghị định 134  và Thông tư 31, Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 04/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa Hệ thống Truyền tải điện 500kV vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến ANQG.

Kiểm tra các thiết bị trên lưới, đặc biệt là hệ thống thoát sét đỉnh trụ và chân trụ. Chủ động đăng ký kế hoạch kiểm tra hệ thống chống sét van đường dây. Kiểm tra đo vầng quang; Triển khai đo kiểm tra nhiệt độ chuỗi sứ composite. Thực hiên đo nhiệt độ mối nối, boulon tai lèo; Điện trở tiếp địa.

Đào kiểm tra hệ thống tiếp địa đường dây 500kV Đắk Nông – Cầu Bông.

Song song đó là sự phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, vận động tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân sinh sống gần hành lang đường dây về công tác ngăn ngừa sự cố lưới truyền tải điện và bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.Người dân là tai, mắt, chỗ dựa, là sức mạnh quan trọng công tác tuyên truyền , bảo vệ hành lang lưới điện, hiểu được điều đó Đội thường cử CBCNV có khả năng tuyên truyền gặp gỡ vận động, hỗ trợ vật tư cho các hộ dân sống dọc hành lang đường dây chằng néo mái tôn nhà, công trình liền kề hành lang, ký biên bản cam kết, tránh hiện tượng giông, lốc bất thường bay lên đường dây, Ngoài ra còn đẩy nhanh tiến độ bồi thường cây cao su và các cây trồng khác, tăng cường kiểm tra đường dây có các hoạt động cày xới đất để canh tác trồng trọt và hoạt động đổ đất, san ủi làm đường dân sinh. Phân công CBCNV kiểm tra hằng ngày tại các thả bãi diều ;nơi có các phương tiện xe cơ giới hoạt động, phát tơ rơi tuyên truyền, dán decal trên các phương tiện xe cơ giới, lắp biển cảnh báo, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương vận động tuyên truyền người dân về sự nguy hiểm của việc thả diều gần hành lang bảo vệ lưới điện,phát thanh bằng bộ loa di động tại khu vực bãi diều với số lượng 1.500 tờ rơi, làm việc với Ban Giám hiệu các trường Tiểu/Trung học cơ sở tuyên truyền an toàn điện cho học sinh trong các buổi chào cờ/sinh hoạt tập thể.

Nhờ triển khai các giải pháp trong công tác sản xuất và trong hoạt động tuyên truyền, nhận thức của người dân được nâng cao, mỗi CBCNV đều thấy được trách nhiệm của mình trong công tác, góp phần vận hành an toàn các đường dây , đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, để đảm bảo sức khỏe cho CBCNV, đội cũng đã thực hiện tốt "Thông điệp 5K": Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế,  trong sinh hoạt và sản xuất; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trong nội bộ để CBCNV ý thức chủ động khai báo y tế, cài đặt, khởi động lại ứng dụng Bluezone, NCOVI để tự theo dõi, bảo vệ bản thân và đồng nghiệp;đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch trên trang mạng xã hội của đơn vị như Zalo, Facebook.

Lãnh đạo Công ty tưởng nhớ và thắp hương bàn thờ Tổ Quốc ngày 27/7/2021

Tại buổi lễ có Ông Nguyễn Văn Hóa  – Phó Bí Thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty; Ông Nguyễn Văn Bảy – Phó Giám đốc Công ty; Ông Nguyễn Phương Nam -  Chủ tịch Công đoàn Công ty; và sự có mặt của người thân gia đình các Cán bộ Công nhân viên đã hy sinh vì sự phát triển ngành điện ; Cùng một số đồng chí Lãnh đạo các phòng đơn vị trực thuộc Công ty.

Ngày 27/7/1947 đã đi vào lịch sử đất nước, là ngày lễ lớn, hội tụ đầy đủ ý nghĩa chính trị, đạo lý “ Uống nước nhớ nguồn ”; “ Đền ơn đáp nghĩa ” của dân tộc, là ngày ghi hhớ những công ơn to lớn của các Anh hùng Liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ Quốc. Trong không khí thành kính, thiêng liêng trước bàn thờ Tổ quốc. Ông Nguyễn Văn Hóa  – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám Đốc Công ty đã đọc diễn văn tưởng nhớ và báo công sơ lược những thành tích hoạt động sản xuất mà Công ty đã đạt được trong 06 tháng đầu năm 2021 . Và cùng người thân các Cán bộ Công nhân viên đã hy sinh vì sự nghiệp ngành điện dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ công lao to lớn của Bác Hồ, các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và Bảo vệ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Văn Hóa – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Công ty đọc diễn văn kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/2021.   

Hàng năm công tác đền ơn đáp nghĩa của Công ty Truyền tải điện 4 được quan tâm thường xuyên và đã thể hiện bằng những việc làm thiết thực như động viên, chăm sóc sức khỏe, thăm hỏi và hỗ trợ bằng vật chất và tinh thần cho các gia đình CBCNV có công với ngành điện và những gia đình có CBCNV hy sinh vì ngành điện.  

Lễ tưởng niệm ngày Thương binh liệt sĩ  27/7 diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến hết sức phức tạp, buổi lễ tuy đơn sơ nhưng rất trang trọng và ý nghĩa, đây là dịp để cán bộ Công nhân viên Công ty dành tình cảm thiêng liêng nhất để tưởng nhớ và biết ơn, đồng thời nhắc nhớ bản thân là người dân nước Việt Nam, là những Cán bộ Công nhân viên ngành điện phải luôn phát huy truyền thống Cách mạng, phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, và tất cả Cán bộ, CNVCLĐ của Công ty Truyền tải điện 4 luôn gìn giữ nét đẹp truyền thống, nét đẹp Văn hóa EVNNPT.

 

 

Thăm hỏi lực lượng cô lập vận hành B04.

Đã bao ngày trôi qua kể từ khi UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành các Chỉ thị yêu cầu tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Cũng như các ngành nghề khác trong hoạt động kinh tế, an ninh quốc phòng của Thành phố, Cán bộ công nhân viên ngành điện nói chung và Công ty Truyền tải điện 4 nói riêng đều chấp hành nghiêm túc các Chỉ thị của Thành Phố, riêng tại Công ty Truyền tải điện 4, thực hiện theo các Văn bản chỉ đạo của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa đảm bảo vận hành an toàn hệ thống TTĐ điện vừa phòng, chống dịch Covid-19, qua đó Công ty cũng đã ban hành rất nhiều các Văn bản, từng bước hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống dịch cũng như xây dựng các phương án vận hành để đảm bảo đủ nguồn nhân lực vận hành, không để xảy ra sự cố mất điện nhằm đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn và ổn định cho các hoạt động kinh tế, an ninh chính trị, xã hội và đặc biệt trong thời điểm cả nước đang tập trung phòng, chống dịch bệnh.

Tổ chức xét nghiệm phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 cho CBCNV

Tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 cho CBCNV

Theo đó trong những ngày vừa qua, tình hình dịch bệnh Covid -19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các Tỉnh, thành phố phía Nam tiếp tục có những diễn biến phức tạp, số trường hợp ca nhiễm dịch bệnh tăng cao, cùng với đó là số CBCNV cư ngụ trong vùng phong tỏa, hoặc gia đình CBCNV có người trong diện cách ly theo Chỉ thị của Thành phố đã ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của CBCNV, từ đó dẫn đến ảnh hưởng hoạt động sản xuất. Nhận thấy tình hình trên, Ban lãnh đạo Công ty đã tiến hành chỉ đạo cùng các đoàn thể, chuyên môn tổ chức thăm hỏi thường xuyên các lực lượng cô lập tập trung vận hành để kịp thời nắm bắt và giải quyết khó khăn cho các nơi cô lập tập trung; tổ chức xét nghiệm thường xuyên cho CBCNV và theo dõi sức khỏe CBCNV để đảm bảo dịch bệnh không lây lan trong Công ty; tổ chức cho CBCNV được tiêm ngừa vắc xin đầy đủ mũi tiêm đầu tiên và cũng đang gấp rút phối hợp liên hệ với các ban ngành chức năng để tiếp tục tổ chức cho CBCNV được tiêm mũi vắc xin thứ hai.

Trang bị dụng cụ thể dục cho lực lượng cô lập tập trung vận hành.

Hiện nay, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang dốc sức chỉ đạo các cấp, các ngành và toàn thể người dân thực hiện nghiêm ngặt trong công tác phòng chống dịch Covid - 19. Trong đó, ngành điện là một trong những ngành mũi nhọn đóng vai trò rất quan trọng trong trận chiến chống dịch bệnh này, vì vậy hơn ai hết, CBCNV Công ty cần bình tĩnh, tập trung giữ gìn sức khỏe và giữ vững vị trí làm việc, dù làm việc online tại nhà hay cô lập tập trung tại các trạm biến áp, đội đường dây, nhà điều hành, các CBCNV hãy tuân thủ thực hiện đầy đủ 5K của Bộ y tế, chú trọng kiểm soát  nhiệt độ cơ thể, cố gắng hết sức tăng cường bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, hết sức cẩn trọng trong mọi tình huống, không chia sẻ, bình luận những nguồn tin không chính xác gây hoang mang trong tập thể CBCBV Công ty; luôn thể hiện sự tận tâm, trách nhiệm trong Văn hóa làm việc của CBCNV ngành Truyền tải điện, đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, liên tục, ổn định, cùng chung tay với các ban ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Phát huy sức mạnh đoàn kết, quyết tâm “Chống dịch như chống giặc”, đồng lòng cùng với đơn vị, Công ty đầy lùi dịch bệnh Covid -19.

Tuyên truyền VHDN phát huy sức mạnh đoàn kết trong tập thể CBCNV

Thăm hỏi lực lượng cô lập vận hành B04.

Đã bao ngày trôi qua kể từ khi UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành các Chỉ thị yêu cầu tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Cũng như các ngành nghề khác trong hoạt động kinh tế, an ninh quốc phòng của Thành phố, Cán bộ công nhân viên ngành điện nói chung và Công ty Truyền tải điện 4 nói riêng đều chấp hành nghiêm túc các Chỉ thị của Thành Phố, riêng tại Công ty Truyền tải điện 4, thực hiện theo các Văn bản chỉ đạo của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa đảm bảo vận hành an toàn hệ thống TTĐ điện vừa phòng, chống dịch Covid-19, qua đó Công ty cũng đã ban hành rất nhiều các Văn bản, từng bước hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống dịch cũng như xây dựng các phương án vận hành để đảm bảo đủ nguồn nhân lực vận hành, không để xảy ra sự cố mất điện nhằm đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn và ổn định cho các hoạt động kinh tế, an ninh chính trị, xã hội và đặc biệt trong thời điểm cả nước đang tập trung phòng, chống dịch bệnh.

Tổ chức xét nghiệm phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 cho CBCNV

Tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 cho CBCNV

Theo đó trong những ngày vừa qua, tình hình dịch bệnh Covid -19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các Tỉnh, thành phố phía Nam tiếp tục có những diễn biến phức tạp, số trường hợp ca nhiễm dịch bệnh tăng cao, cùng với đó là số CBCNV cư ngụ trong vùng phong tỏa, hoặc gia đình CBCNV có người trong diện cách ly theo Chỉ thị của Thành phố đã ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của CBCNV, từ đó dẫn đến ảnh hưởng hoạt động sản xuất. Nhận thấy tình hình trên, Ban lãnh đạo Công ty đã tiến hành chỉ đạo cùng các đoàn thể, chuyên môn tổ chức thăm hỏi thường xuyên các lực lượng cô lập tập trung vận hành để kịp thời nắm bắt và giải quyết khó khăn cho các nơi cô lập tập trung; tổ chức xét nghiệm thường xuyên cho CBCNV và theo dõi sức khỏe CBCNV để đảm bảo dịch bệnh không lây lan trong Công ty; tổ chức cho CBCNV được tiêm ngừa vắc xin đầy đủ mũi tiêm đầu tiên và cũng đang gấp rút phối hợp liên hệ với các ban ngành chức năng để tiếp tục tổ chức cho CBCNV được tiêm mũi vắc xin thứ hai.

Trang bị dụng cụ thể dục cho lực lượng cô lập tập trung vận hành.

Hiện nay, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang dốc sức chỉ đạo các cấp, các ngành và toàn thể người dân thực hiện nghiêm ngặt trong công tác phòng chống dịch Covid - 19. Trong đó, ngành điện là một trong những ngành mũi nhọn đóng vai trò rất quan trọng trong trận chiến chống dịch bệnh này, vì vậy hơn ai hết, CBCNV Công ty cần bình tĩnh, tập trung giữ gìn sức khỏe và giữ vững vị trí làm việc, dù làm việc online tại nhà hay cô lập tập trung tại các trạm biến áp, đội đường dây, nhà điều hành, các CBCNV hãy tuân thủ thực hiện đầy đủ 5K của Bộ y tế, chú trọng kiểm soát  nhiệt độ cơ thể, cố gắng hết sức tăng cường bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, hết sức cẩn trọng trong mọi tình huống, không chia sẻ, bình luận những nguồn tin không chính xác gây hoang mang trong tập thể CBCBV Công ty; luôn thể hiện sự tận tâm, trách nhiệm trong Văn hóa làm việc của CBCNV ngành Truyền tải điện, đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, liên tục, ổn định, cùng chung tay với các ban ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Phát huy sức mạnh đoàn kết, quyết tâm “Chống dịch như chống giặc”, đồng lòng cùng với đơn vị, Công ty đầy lùi dịch bệnh Covid -19.

Tuyên truyền VHDN phát huy sức mạnh đoàn kết trong tập thể CBCNV

Ông Nguyễn Thành Trung - Tổ trưởng Tổ TTLĐ Kiên Bình triển khai công tác chuyển đổi số năm 2021

Trạm biến áp 220 kV Kiên Bình là trạm có tầm quan trọng trong hệ thống lưới truyền tải điện, là một điểm nút công suất quan trọng trong lưới Truyền tải điện Miền Tây 3 và khu vực.

Trạm 220kV Kiên Bình nhận điện 220kV từ Trạm 220kV Rạch Giá và liên kết truyền nhận điện với đường dây  220kV  Kiên Bình - Châu Đốc  bên cạnh đó trạm còn cung cấp điện phụ tải cho huyện Hòn Đất, Kiên Lương, TP. Phú Quốc, TP. Hà Tiên và khu vực lân cận.

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐTV ngày 31/12/2020 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về các công việc và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2021, với chủ đề năm 2021 là “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” trong tất cả các mặt hoạt động, sản xuất của EVNNPT và Quyết định số 61/QĐ-HĐTV ngày 22/3/2021 của Chủ tịch HĐTV EVNNPT về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số trong EVNNPT giai đoạn 2021- 2025, nhận thức được tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số phục vụ công tác Quản lý vận hành trạm biến áp, tổ TTLĐ Kiên Bình thuộc Truyền tải điện Miền Tây 3 được giao quản lý vận hành trạm biến áp 220kV Kiên Bình đã và đang triển khai thực hiện từng bước, CBCNV được phân giao nhiệm vụ cụ thể.

Nhằm đáp ứng các nhu cầu trong vận hành, báo cáo, đánh giá và phân tích số liệu. Tổ TTLĐ Kiên Bình triển khai thực hiện hệ thống số hóa trên nền tảng các ứng dụng của Google sheet, Google drive,…, phục vụ các nhu cầu hiện tại và tăng cường ứng dụng các phần mềm dùng chung như  PMIS, MDMS_Web., eDOC..từ đó dữ liệu được tự động xử lý và đánh giá để đưa ra các báo cáo, thông tin tức thời theo yêu cầu người dùng.

Ngoài ra, các thông tin, báo cáo cũng được truy xuất nhanh chóng, các thông tin số liệu về công tác quản lý kỹ thuật, kiểm tra định kỳ thiết bị, thay thế thiết bị mới luôn được cập nhật trên phần mềm PMIS.

Số liệu thông số vận hành của thiết bị hàng giờ được cập nhật trên PMIS

Trong thời gian qua, tập thể CBCNV tổ TTLĐ Kiên Bình đã và đang không ngừng nỗ lực triển khai, thực hiện chỉ đạo của cấp trên về chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành trạm biến áp phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra của EVNNPT năm 2021 như: 100% thông số thiết bị trạm biến áp được cập nhật đầy đủ trên PMIS); 80% tài liệu kỹ thuật của thiết bị  trạm biến áp được số hóa và cập nhật vào phần mềm thư viện điện tử của EVNNPT; 100% Dữ liệu công tơ đo đếm được thu thập, số hóa và quản lý khai thác tập trung (MDMS).

Bên cạnh đó, tổ TTLĐ Kiên Bình còn đẩy mạnh ứng dụng một số phần mềm, tiện ích như: Zalo, Zoom Cloud Meetings thông qua nhóm làm việc trên các ứng dụng, hình ảnh/video kiểm tra thiết bị, các công tác kiểm tra định kỳ và các bất thường trên thiết bị, chuyển báo cáo trực tiếp, nhanh chóng. Qua đó, các khiếm khuyết, hư hỏng, … được ghi nhận, chỉ đạo, giải quyết công việc một cách hiệu quả, nhanh nhất.

Số hoá sổ nhật ký vận hành điện tử trên phần mềm PMIS

Mặt khác tổ TTLĐ Kiên Bình đã thực hiện chỉ đạo của cấp trên triển khai công tác số hóa tài liệu, thực hiện chuyển từ lưu trữ các hồ sơ bản giấy sang file mềm trên máy tính theo cây thư mục đã lập trước đó và lưu trữ trên hệ thống mạng dùng chung của đơn vị và Công ty. Triển khai áp dụng khai thác đưa vào số hoá sổ nhật ký vận hành.

Bên cạnh đó, việc chú trọng đào tạo, bồi huấn thường xuyên của Tổ nhằm nâng cao kiến thức trong CBCNV về lĩnh vực công nghệ thông tin kỳ vọng sẽ đáp ứng nguồn nhân lực cho “kỷ nguyên chuyển đổi số” của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Cùng với truyền thống đoàn kết, thống nhất và tinh thần trách nhiệm, tận tâm, phát huy các kết quả đạt được tập thể CBCNV Tổ TTLĐ Kiên Bình quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chuyển đổi số nói riêng, cũng như công tác quản lý vận hành nói chung, góp phần vận hành an toàn lưới truyền tải điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục ổn định cho các hoạt động kinh tế, xã hội, chính trị tại địa phương.

Thông số vận hành trên phần mềm MSMS_Web

ông Nguyễn Văn Hóa (bìa phải) thăm hỏi, động viên CBCNV Trạm 500kV Phú Lâm.

Tiếp và làm việc với đoàn có các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh (TTĐHCM) gồm có ông Trần Anh Dũng – Phó Giám đốc, ông Nguyễn Thế Anh - Trưởng trạm 500kV Cầu Bông, ông Đỗ Đức Tài - Trưởng trạm 500kV Nhà Bè, ông Võ Thế Châu – Trưởng trạm 500kV Phú Lâm và CBCNV các trạm 500kV Cầu Bông, Nhà Bè, Phú Lâm.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hóa – Phó giám đốc PTC4 thăm hỏi tình hình vận hành ca trực và đời sống của CBCNV trong thời gian vừa qua tại trạm; đồng thời chỉ đạo công tác quản lý vận hành trạm trong thời gian thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo vận hành an toàn lưới truyền tải điện vừa thực hiện phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 lây lan nhằm giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng công tác quản lý vận hành.

ông Nguyễn Văn Hóa (phía trái hàng trước) thăm hỏi, động viên CBCNV Trạm 500kV Cầu Bông.

Cũng tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hóa còn thăm hỏi hoàn cảnh gia đình của các CBCNV trong thời gian CBCNV thực hiện cô lập tập trung tại trạm, động viên anh em cố gắng thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao trong hoàn cảnh dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp hiện nay. Ngoài ra, ông Hóa cũng ghi nhận các ý kiến, nguyện vọng của CBCNV và sẽ tiếp tục phối hợp Công đoàn PTC4 nhằm thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống để CBCNV yên tâm công tác.

Đáp lời lãnh đạo PTC4, đại diện Lãnh đạo TTĐHCM và CBCNV các Trạm, ông Trần Anh Dũng – Phó Giám đốc cảm ơn Lãnh đạo PTC4 đã đến thăm hỏi, động viên CBCNV trong thời gian cô lập tập trung tại trạm; toàn thể CBCNV các trạm đều hiểu rõ mục tiêu nhằm đảm bảo vận hành an toàn lưới điện truyền tải, giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh lây lan làm ảnh hưởng đến công tác vận hành. Ông Dũng tin tưởng tập thể CBCNV TTĐHCM-PTC4 sẽ phát huy tốt truyền thống đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn trong thời gian cô lập tập trung để vận hành an toàn lưới điện truyền tải. 

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những diễn biến rất phức tạp, khó lường nhất là địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang phải thực hiện phong tỏa nhiều khu vực và thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty truyền tải điện 4 đã có các văn bản chỉ đạo thực hiện đảm bảo vận hành an toàn lưới truyền tải điện, đồng thời đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 lây lan nhằm giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng công tác quản lý vận hành. Theo đó, lực lượng vận hành Trạm biến áp 500kV được chỉ đạo thực hiện cô lập tập trung tại chỗ kể từ ngày 10/5/2021.

ông Nguyễn Văn Hóa (thứ 2 từ phải sang) thăm hỏi, động viên CBCNV Trạm 500kV Nhà Bè.

Tính đến nay, lực lượng vận hành Trạm biến áp 500kV cô lập tập trung tại chỗ đã gần 03 tháng và chưa xác định được thời điểm trở lại vận hành trong điều kiện bình thường. Tập thể CBCNV vận hành Trạm biến áp 500kV đều biết rằng đợt tập trung lần này kéo dài hơn so với các đợt tập trung trong năm trước; các anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng “chiến đấu”; các anh nhận thức rõ tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh và tầm quan trọng của việc vận hành an toàn, ổn định hệ thống lưới truyền tải điện; mỗi người đều mong muốn góp phần nhỏ bé của mình vào việc duy trì dòng điện liên tục để đảm bảo cấp điện an toàn và ổn định, đảm bảo cho các hoạt động đời sống, kinh tế xã hội.

Công ty Truyền tải điện 4 - Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chuẩn bị tốt về mọi mặt như: làm công tác tư tưởng, bố trí nơi ăn, chỗ ngủ nghỉ cho CBCNV. Bên cạnh đó, Công đoàn các cấp đã kịp thời thăm hỏi động viên, hỗ trợ về mặt vật chất và tinh thần kịp thời để CBCNV Công ty an tâm sản xuất.

Trong thời gian tập trung, công tác vận hành của nhân viên vận hành các Trạm vẫn hết sức nghiêm túc, tập trung cao độ vận hành lưới điện truyền tải an toàn, tin cậy, ổn định với mục tiêu lớn lao không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia nhưng vẫn không quên tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng chống lây nhiễm Covid-19 theo chỉ đạo từ các Chỉ thị, thông báo cuộc họp, phương án, Văn bản chỉ đạo về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

ông Nguyễn Văn Hóa tặng quà động viên CBCNV Trạm 500kV Nhà Bè.

 

 

Thực hiện tháo tấm bạt quảng cáo trên đường dây 220kV Long Bình – Long Thành ngay sau giông lốc.

Truyền tải điện Miền Đông 1 đã nhanh chóng triển khai công tác kiểm tra, lập phương án, điều động nhân sự và phương tiện, đăng ký cắt điện đường dây 220kV từng mạch vừa đảm bảo cung cấp điện vừa tiến hành tháo các tấm bảng quảng cáo này, xử lý hư hỏng dây dẫn đảm bảo kỹ thuật và tái lập đường dây vận hành an toàn vào lúc 21g43 trong điều kiện thời tiết mưa kéo dài và nhiều phương tiện qua lại trên Quốc lộ 51.

Hiện nay, tỉnh Đồng Nai đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, để đảm bảo lưới điện an toàn liên tục, Truyền tải điện Miền Đông 1 đã lập các phương án vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục.

Tháo gỡ tấm bạt còn lại trên trụ quảng cáo ngoài hành lang an toàn tại P. Tam Phước, Tp Biên Hòa nhằm đảm bảo an toàn cho vận hành đường dây 220kV Long Bình – Long Thành.

Chuyển đổi số được định nghĩa một cách ngắn gọn và dễ hiểu là sự tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các lĩnh vực của một doanh nghiệp, tận dụng các công nghệ để thay đổi căn bản cách thức vận hành, mô hình kinh doanh và cung cấp các giá trị mới cho khách hàng của doanh nghiệp đó cũng như tăng tốc các hoạt động kinh doanh. Việc thực hiện chuyển đổi số nhằm mục tiêu cắt giảm chi phí vận hành, tối ưu hóa được năng suất làm việc của nhân viên,s tăng năng suất lao động. Hiểu rõ điều đó, tập thể CBCNV Trạm biến áp 500kV Chơn Thành đang từng bước triển khai kế hoạch, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành.

Cặt đặt giá trị cảnh báo điện áp và dòng điện trạm 500kV Chơn Thành

Trạm biến áp 500kV Chơn Thành trực thuộc Truyền tải điện Truyền tải điện Miền Đông 2– Công ty Truyền tải điện 4, Trạm được đóng điện vận hành vào ngày 02/09/2020 với tổng diện tích của Trạm là 18.5 hecta. Hiện nay, khối lượng vận hành lưới truyền tải điện do Trạm 500kV Chơn Thành quản lý gồm: Phía 500kV dùng sơ đồ nối điện 3/2 với 06 ngăn lộ đường dây và 1 MBA 500 kV, 02 ngăn Kháng bù ngang, 02 ngăn lộ Tụ bù dọc, phía 220kv và 110kV dùng sơ đồ nối điện 2 thanh cái có thanh cái vòng  với 10 ngăn lộ đường dây và MBA 220 kV , 08 ngăn lộ 110 kV . Trạm Chơn Thành nằm trên tuyến đường dây tải điện huyết mạch nối từ Bắc vào Nam kết nối đường dây tải điện từ 02 trạm 500kV Pleiku 2 và trạm 500kV E Asup đến trạm 500kV Cầu Bông và trạm 500kV Đức Hoà có vai trò cực kỳ quan trọng trong vai trò tăng cường cung cấp điện liên tục, ổn định và đảm bảo an ninh năng lượng Quốc Gia, đáp ứng nhu cầu phụ tải phát triển khu vực tỉnh Bình Phước, Bình Dương và lân cận; Tăng cường liên kết, nâng cao độ ổn định, độ tin cập của hệ thống lưới điện truyền tải khu vực Đông Nam Bộ; Giảm tổn thất điện năng, giảm tải một số đường dây và máy biến áp 220kV hiện có trong khu vực.

 ON/OFF chức năng F85 trạm 500kV Chơn Thành

Hiện nay là thời đại của cách mạng công nghiệp 4.0, đó là sự kết hợp cao độ giữa hệ thống siêu kết nối vật lý và kỹ thuật số với tâm điểm là internet, vạn vật kết nối (IoT) và trí tuệ nhân tạo. Do đó việc đẩy nhanh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số luôn là ưu tiên hàng đầu, để đáp ứng được nhu cầu phải nâng cao năng lực, năng suất lao động, hạn chế, giảm bớt công việc làm thủ công hằng ngày của nhân viên vận hành, có nhiều thời gian cũng cố hồ sơ, công tác quản lý kỹ thuật, nâng cao tính an toàn, tin cậy làm việc của thiết bị trong vận hành. Với sự quyết tâm làm chủ công nghệ tập thể CBCNV trạm đã không ngừng học tập, chủ động sáng tạo, khai thác triệt để những lợi thế của hệ thống máy tính điều khiển tích hợp HMI tại trạm để thiết lập những tín hiệu, cảnh báo, sự kiện giúp điều hành viên thuận tiện trong công tác giám sát thiết bị, thông số vận hành, kịp thời phát hiện và xử lý các bất thường của thiết bị. Điển hình như cài đặt các tín hiệu cảnh báo, F85 function, theo dõi điện áp nhị thứ TU trên hệ thống máy tính giúp điều hành viên theo dõi và phát hiện nhanh chóng các trị số độ lệch điện áp nhị thứ của các TU, tăng tần suất kiểm tra trị số điện áp nhị thứ TU; từ đó có thể phát hiện sớm các TU có số liệu bất thường, nhanh chóng đề ra giải pháp xử lý kịp thời để đảm bảo an toàn vận hành thiết bị và con người.

Trong thời gian qua, tập thể CBCNV Trạm 500kV Chơn Thành đã và đang không ngừng nỗ lực triển khai, thực hiện chỉ đạo của cấp trên về chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành trạm biến áp như: Hoàn thiện dữ liệu Hệ thống phần mềm quản lý kỹ thuật (PMIS); tận dụng Hệ thống quản lý và thu thập dữ liệu đo đếm (MDMS) để thực hiện các báo cáo một cách chính xác, hiệu quả, rút ngắn thời gian giải quyết công việc; cập nhật và khai thác sử dụng dữ liệu trên Hệ thống quản lý nguồn nhân lực (HRMS); triển khai thực hiện sổ nhật ký vận hành điện tử. Bên cạnh đó tập thể trạm 500kV Chơn thành còn triển khai các ứng dụng Internet, google drive, Zalo,Telegram để liên lạc, hội, họp trực tiếp qua phần mềm Zoom, báo cáo nhanh tình hình công tác tại trạm với nhau, giải quyết công việc một cách nhanh nhất, điều này góp phần giảm chi phí đi lại và tiền điện thoại rất nhiều. Đặc biệt trong tình hình dịch Covid diễn biến phức tạp hạn chế tụ tập đông người việc ứng dụng phần mềm Zoom phát huy đúng chủ trương của Đảng và nhà nước.

Theo dõi điện áp nhị thứ TU trạm 500kV Chơn Thành

Song song với việc áp dụng rộng rãi các phầm mềm đã được lập trình , CBCNV Trạm 500kV Chơn Thành còn chủ động nghiện cứu, sáng tạo áp dụng các công nghệ số vào công tác quản lý vận hành, điển hình như việc lấy thông số vận hành trong máy tính ENGINE của hệ thống điều khiển máy tính điều khiển và sử dụng các Hàm (Functions) trong Excel để xuất các báo cáo hàng ngày. Với việc Trạm quản lý rất nhiều ngăn lộ và thiết bị nếu nhập thông số báo cáo theo phương pháp thủ công sẽ gây ra rất nhiều khó khăn, công sức và dễ sai sót. Do đó việc sử dụng các Hàm (Functions) trong Excel để xuất các báo cáo hàng ngày như báo cáo 4h, SMOV, Pmis….giúp điều hành viên rút ngắn thời gian làm báo cáo, nâng cao năng suất lao động.

Ứng dụng Excel trong công tác báo cáo vận hành.Tuy còn nhiều khó  khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ về chuyển đổi số nhưng với quyết tâm cao, tập thể CBCNV Trạm 500kV Chơn Thành luôn cố gắng  thực hiện mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, thực hiện chuyển đổi số tổng thể và toàn diện trong Truyền tải điện Truyền tải điện Miền Đông 2- Công ty Truyền tải điện 4 góp phần vào chiến lược phát triển bền vững của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc Gia trở thành một trong nhưng đơn vị truyền tải điện hàng đầu khu vực.

Dây chống sét đường dây 220 kV Bạc Liêu (273) - Sóc Trăng (271) bị đứt trong mưa bão ngày 21/5/2021

Nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho lưới truyền tải điện, Truyền tải điện thành phố Hồ Chí Minh (TTĐHCM) nói chung, Đội Truyền tải điện Phú Lâm (Đội Phú Lâm) nói riêng đã và đang tích cực trong công tác quản lý vận hành, sửa chữa, nâng cấp lưới điện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về an toàn điện nhằm giảm thiểu nguy cơ sự cố, phòng tránh thiệt hại có thể xảy ra trong mùa mưa bão là ưu tiên hàng đầu.

Một sự cố lưới truyền tải điện gần đây do mưa bão gây ra là sự cố đứt dây chống sét tại khoảng cột 12 - 13 của đường dây 220 kV Bạc Liêu (273) - Sóc Trăng (271) ngày 21/5/2021. Qua phân tích, một phần nguyên nhân là do dây chống sét có dấu hiệu bị mài mòn, cộng với sự tác động trong quá trình vận hành, đặc biệt là sự rung lắc dây chống sét khi thời tiết mưa, gió lốc dẫn đến bị gãy và đứt dây chống sét gây sự cố.

CBCNV Đội Phú Lâm thi công thay dây chống sét đường dây 500kV Duyên Hải (571) – Mỹ Tho (584)

Đội Phú Lâm đã tổ chức họp rút kinh nghiệm trong toàn thể CBCNV thuộc Đội. Việc đảm bảo lưới điện truyền tải vận hành an toàn, liên tục, tránh gặp những sự cố tương tự trong mùa mưa bão không chỉ là nhiệm vụ của đơn vị quản lý vận hành. Tập thể CBCNV Đội Phú Lâm ngoài công tác quản lý vận hành an toàn các đường dây do Đội quản lý, Đội còn tích cực tham gia hỗ trợ đơn vị bạn để tiến hành thay dây chống sét cho đường dây 500kV Duyên Hải (571) – Mỹ Tho (584) trong tháng 06/2021 nhằm tránh sự cố lặp lại.

Trước, trong mùa mưa bão, Đội Phú Lâm tổ chức phân công CBCNV tăng cường công tác kiểm tra lưới truyền tải điện thuộc phạm vi quản lý, để chủ động phòng tránh nguy cơ sự cố, bảo đảm lưới điện vận hành an toàn. Ngoài ra, Đội Phú Lâm chủ động tổ chức chặt tỉa những cây cao trong và ngoài hành lang an toàn nhằm đảm bảo khi có khi có mưa bão ngã đổ không gây ảnh hưởng đến tình hình vận hành của lưới điện, đảm bảo tuyệt đối không để xảy ra sự cố chủ quan.

CBCNV Đội Phú Lâm chặt tỉa cây cao ngoài hành lang Đường dây 500kV Cầu Bông – Phú Lâm mạch 1, 2 trước mùa mưa bão năm 2021

Song song đó, hàng năm CBCNV Đội Phú Lâm đều tham gia định kỳ công tác diễn tập phòng chống thiên tai trong toàn đơn vị. Nội dung chính hàng năm đều tổ chức diễn tập là công tác dựng trụ KEMA nhằm khắc phục kịp thời sự cố có thể xảy ra. Diễn tập dựng trụ KEMA định kỳ hàng năm trước mùa mưa bão giúp thuần thục kỹ năng thực tế đối với công nhân quản lý vận hành, sẵn sàng ứng phó với những tình huống sự cố do mưa bão gây ra như ngã đổ, hư hỏng trụ điện…; qua đó nhanh chóng đưa lưới điện trở lại vận hành, đảm bảo ổn định cung cấp điện phục vụ nhân dân, giảm thiểu tối đa thời gian mất điện do sự cố gây ra.

CBCNV Đội Phú Lâm tham gia diễn tập dựng trụ KEMA

Đảm bảo vận hành an toàn lưới điện trong mùa mưa bão, ngoài những nỗ lực của đơn vị quản lý vận hành, công tác tuyên truyền nhằm tạo sự phối hợp tốt của người dân, doanh nghiệp khu vực lưới điện đi qua cũng là một nhiệm vụ trọng yếu. Công tác tuyên truyền đối với người dân, doanh nghiệp khu vực lưới điện đi qua được Đội Phú Lâm thực hiện thường xuyên, với nhiều hình thức phong phú như trao đổi trực tiếp, tổ chức tuyên truyền lưu động, tổ chức Hội nghị, tổ chức bồi huấn về an toàn điện,…..

Tập thể CBCNV Đội Phú Lâm với phương châm mỗi CBCNV là một “Tuyên truyền viên”, thông qua công tác tuyên truyền, vận động giúp người dân, doanh nghiệp nâng cao nhận thức về đảm bảo vận hành an toàn lưới điện; qua đó còn giúp phòng tránh những tai nạn, thiệt hại đáng tiếc nếu xảy ra sự cố hay vi phạm khoảng cách an toàn đối với lưới điện. Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền đã phát huy hiệu quả tích cực trên địa bàn quản lý của Đội Phú Lâm. Điển hình là trong ngày 22/3/2021 xảy ra vụ cháy ngoài hành lang đường dây 500kV Cầu Bông – Phú Lâm mạch 1&2, người dân khu vực xảy cháy đã báo tin kịp thời và cùng phối hợp Đội Phú Lâm tham gia chữa cháy; qua đó, đã dập tắt được đám cháy, ngăn chặn kịp thời nguy cơ gây mất an toàn vận hành đường dây 500kV Cầu Bông – Phú Lâm mạch 1&2.

CBCNV Đội Phú Lâm diễn tập phòng chống thiên tai năm 2020

Mặc dù thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, nhưng bằng sự chủ động và tích cực trong công tác, Đội Truyền tải điện Phú Lâm trong nhiều năm liền đã góp phần đảm bảo vận hành an toàn lưới truyền tải điện phục vụ đời sống, an ninh, quốc phòng; cung cấp điện liên tục, ổn định cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

CBCNV Đội Phú Lâm tuyên truyền với người dân trước mùa mưa bão về phòng, chống vật bay gây mất an toàn vận hành lưới điện.

CBCNV Đội Phú Lâm tuyên truyền an toàn điện cho người điều khiển phương tiện hoạt động cơ giới thi công công trình gần hành lang an toàn lưới điện

Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ HLATLĐCA năm 2020 tổ chức tại Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh.

 

 

 

 

Đồng chí Lê Duy Khiêm – Trưởng trạm (bên trái) đang kiểm tra, hướng dẫn CBCNV thực hiện hồ sơ trong công tác quản lý vận hành.

Văn hóa Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) được xây dựng trên nền tảng truyền thống tốt đẹp được bồi đắp qua nhiều thế hệ của những “người lính truyền tải điện” Việt Nam. Văn hóa EVNNPT đã thấm sâu và định hướng hành động của toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) EVNNPT, tạo nên sức mạnh tập thể giúp EVNNPT duy trì hình ảnh tốt đẹp, tạo nền tảng giúp EVNNPT phát triển bền vững, từng bước vươn lên hàng đầu Châu Á trong lĩnh vực truyền tải điện.

Trạm biến áp 220kV Hóc Môn là một trong những đơn vị trực thuộc được Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh – Công ty Truyền tải điện 4. Trạm được đóng điện đưa vào vận hành từ năm 1988, qua nhiều lần cải tạo nâng công suất, hiện nay tổng công suất khả dụng của Trạm là 939MVA. Trạm 220kV Hóc Môn là một trong các trạm biến áp quan trọng trên hệ thống lưới truyền tải điện Quốc gia, cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng thuộc khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các khu kinh tế lân cận.

Tập thể CBCNV trạm biến áp 220kV Hóc Môn qua các thời kỳ luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tận tâm hoàn thành mọi công việc được giao với tính tuân thủ kỷ luật cao. Ngay sau khi EVNNPT nghiên cứu, đúc kết, biên soạn và ban hành Tài liệu Văn hóa EVNNPT, tập thể CBCNV trạm biến áp 220kV Hóc Môn đã áp dụng làm nền tảng cơ sở cho mọi nhận thức và hành động; thay đổi nhận thức để có thái độ và hành động tích cực, giải quyết tốt hơn các công việc hàng ngày. Mỗi CBCNV trạm luôn nhận thức rằng Văn hóa EVNNPT là cơ sở nền tảng cho sự phát triển của các đơn vị trong Tổng công ty, không nề hà quản ngại khó khăn, luôn sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ tài liệu Văn hóa EVNNPT được ban hành năm 2015, sửa đổi năm 2018, cũng như “Tài liệu giá trị cốt lõi và Chuẩn mực đạo đức Văn hóa Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” được ban hành ngày 23/12/2020, Trạm biến áp 220kV Hóc Môn thường xuyên tuyên truyền Văn hóa EVNNPT, quán triệt trong mỗi buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng nhằm tạo điều kiện để tất cả CBCNV cùng nhau trao đổi, học tập Văn hóa EVNNPT, giúp từng CBCNV tại trạm cùng hiểu rõ về những thành tựu đã đạt được, những giá trị cốt lõi của văn hóa EVNNPT.

Từ nhận thức được những giá trị tốt đẹp và lợi ích của việc thực thi văn hóa doanh nghiệp trong đơn vị, Công đoàn và chuyên môn Trạm 220kV Hóc Môn luôn phối hợp nhịp nhàng trong mọi công tác triển khai, thực thi Văn hóa EVNNPT. Trạm thực hiện tuyên truyền theo từng chuyên đề hàng tháng, hàng quý gắn với nhiệm vụ chính trị được giao theo kế hoạch năm và nhiệm vụ được giao về tuyên truyền Văn hóa EVNNPT đã được Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt với từng chủ đề riêng biệt gắn với nhiệm vụ sản xuất nhằm tạo động lực, tinh thần, bản lĩnh, trách nhiệm mỗi CBCNV. Tập thể CBCNV trạm biến áp 220kV Hóc Môn quyết tâm cùng xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất, vươn lên trong mọi hoàn cảnh, truyền cho nhau niềm tin, cùng tin tưởng lẫn nhau, tin tưởng vào tầm nhìn, sứ mệnh của EVNNPT; tuân thủ, tôn trọng, trách nhiệm và tận tâm hoàn thành tốt mọi công việc được giao, tin tưởng tương lai gần EVNNPT vươn lên hàng đầu châu Á trong lĩnh vực truyền tải điện.

Với ý nghĩa quan trọng của việc tuyên truyền Văn hóa EVNNPT, việc thực thi tại đơn vị phải đảm bảo tính thường xuyên, toàn diện và chuyên nghiệp. CBCNV trạm luôn tham gia đầy đủ các buổi bồi huấn về Văn hóa doanh nghiệp, Văn hóa EVNNPT cho các cấp Trưởng trạm và cán bộ phụ trách được Công ty và Truyền tải điện tổ chức hằng năm. Qua đó, nắm vững nội dung của bộ Tài liệu Văn hóa EVNNPT để phổ biến một cách nhanh chóng, kịp thời tới toàn thể CBCNV bằng những việc làm cụ thể như phát sổ tay tài liệu, thực hiện treo bảng tuyên truyền trong phòng họp, tạo nhóm Zalo để chia sẻ hình ảnh, bản tin Văn hóa EVNNPT, trình chiếu Video clip Văn hóa EVNNPT lên màn hình tại trạm để tất cả CBCNV đều được nhìn - nghe - hiểu - nắm vững Văn hóa EVNNPT, đưa Văn hóa EVNNPT gắn với mọi hoạt động của trạm.

CBCNV trạm 220kV Hóc Môn tự thực hiện thay đèn chiếu sáng sân ngắt bằng loại tiết kiệm điện tại sân ngắt 110kV.

Việc thực thi Văn hoá EVNNPT được CBCNV Trạm 220kV Hóc Môn lồng ghép trong công tác trong vận hành. Qua đó, cũng là tiền đề cho mỗi cá nhân, CBCNV trạm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Thực thi nghiêm túc Văn hóa EVNNPT từ những việc nhỏ nhất, thường ngày đến các công việc mang tính chất tổng thể như tuân thủ nội quy, kỷ cương, kỷ luật trong lao động, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động khi vào ca trực vận hành, tuân thủ chấp hành nghiêm các quy trình, quy phạm cũng như các yêu cầu, chỉ đạo đột xuất từ cấp trên; thực hiện an toàn theo phương án thi công, …; lập Phương án thực hiện các giải pháp ngăn ngừa sự cố trạm biến áp, hoàn thiện hệ thống Quy trình vận hành và bảo dưỡng thiết bị; rà soát, đối chiếu cập nhật bản vẽ hoàn công với thực tế; hoàn thiện Phương án mẫu các công tác cô lập/tái lập mạch quan trọng; triển khai các giải pháp đảm bảo sử dụng điện năng tiết kiệm, giảm tổn thất điện năng…

Văn hóa EVNNPT đã và đang thấm sâu vào từng CBCNV truyền tải, những giá trị tốt đẹp đó chúng ta cũng khó có thể nhận biết qua quan sát bên ngoài. Tuy nhiên, phù hợp theo từng khoảnh khắc, thời gian, giá trị tốt đẹp sẽ bùng phát và lan tỏa rộng khắp. Điển hình là việc thực hiện nhiệm vụ kép của nhân viên vận hành trạm biến áp trong thời gian vừa qua khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Như chúng ta đã biết, dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ 4 tại Việt Nam từ ngày 27/4/2021, cho thấy tốc độ lây lan rất nhanh và đang diễn biến vô cùng phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh thành trên cả nước, với số ca nhiễm nghi nhiễm Covid-19 ngày càng tăng nhanh chưa có dấu hiệu dừng lại…

Nhằm phòng ngừa dịch bệnh lây lan trong lực lượng vận hành trạm biến áp sẽ gây mất an toàn vận hành lưới điện truyền tải, qua đó có khả năng ảnh hưởng rất lớn an ninh năng lượng quốc gia; Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVNNPT, PTC4 đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện cô lập tập trung lực lượng vận hành kể từ 21h00 ngày 30/05/2021.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hợi đang sơn bảo dưỡng ống PCCC với nụ cười lạc quan trong đợt hưởng ứng ngày PCCC 04/10/2020.

Toàn thể CBCNV trạm 220kV Hóc Môn nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, “Tuân thủ” chấp hành nghiêm cách ly tập trung 24/24h tại trạm kể từ 21h00 ngày 30/05/2021; thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định lưới điện, vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan vào lực lượng vận hành gây gián đoạn công tác điều hành sản xuất và cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng cho Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận…

Trước những khó khăn, thách thức đó, “Người lính truyền tải điện” đã thể hiện được bản sắc Văn hóa EVNNPT với sự đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, tận tâm, lạc quan và tin tưởng… biến khó khăn thành hành động; CBCNV trạm 220kV Hóc Môn với tinh thần Trách nhiệm – tận tâm, đã vận dụng triệt để quỹ thời gian tập trung tại trạm sau ca trực vận hành để tăng cường thực hiện các công tác nhằm củng cố, tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý vận hành như xử lý hoàn tất các tồn tại, khiếm khuyết, thực hiện số hóa dữ liệu quản lý vận hành nhằm đẩy nhanh tiến trình thực hiện chuyển đổi số của Trạm 220kV Hóc Môn, …..

Tập thể CBCNV trạm 220kV Hóc Môn chụp ảnh lưu niệm nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2021.

 

 

 

Truy xuất dữ liệu qua QR code để lấy tài liệu, báo cáo trong Hội nghị.

Chuyển đổi số là một hướng đi đúng đắn, nhưng cần phải thực hiện từng bước, từng giai đoạn. Tuy nhiên thực hiện như thế nào và tìm ra những giải pháp ra sao cho phù hợp để mang lại hiệu quả tốt nhất cho doanh nghiệp thì cần phải có thời gian. Công tác chuyển đổi số trong hoạt động văn phòng của Truyền tải điện Miền Đông 1 (TTĐMĐ1) được triển khai từ đầu năm 2019 phần nào đáp ứng yêu cầu trong hệ thống văn phòng điện tử (E-Office), cùng với việc áp dụng hình thức sử dụng các tài liệu, văn kiện, báo cáo... được chia sẻ, truy xuất dữ liệu qua QR code thông qua các phương tiện điện tử tại các buổi họp, hội nghị, tổng kết,... đã góp phần quan trọng trong việc cải cách hành chính, giảm các chi phí văn phòng phẩm cũng như diện tích kho lưu trữ bảo quản hồ sơ của đơn vị.

Khởi đầu, TTĐMĐ1 tiếp nhận chương trình E-Office phiên bản 3.0; đây là phiên bản đầu tiên của chương trình E-Office (QLCV), tiện ích ban đầu của chương trình được xây dựng phục vụ cho công tác quản lý Văn thư của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chương trình giúp theo dõi văn bản đến, phát hành văn bản đi, thống kê và tìm kiếm văn bản...

Sử dụng chữ ký số điện tử trong chương trình e - office

Trải qua quá trình sử dụng được nâng cấp, đến nay TTĐMĐ1 đang ứng dụng phiên bản E-Office 3.2.8. Có thể nói đây là phần mềm tích hợp khá đầy đủ các ứng dụng phục vụ cho nhu cầu quản lý, xử lý hồ sơ công việc, trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp, quản lý và lưu trữ văn bản tài liệu, báo cáo… So với phương thức hoạt động của phiên bản 3.0, E-Office 3.2.8 mang lại một hệ thống quản lý tập trung có thể dễ dàng quản lý, tra cứu, tìm kiếm văn bản liên quan đến công việc, thực hiện ký số và phát hành văn bản điện tử, mở và lưu trữ hồ sơ trên không gian mạng…, từ đó giúp nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, tiết kiệm thời gian luân chuyển, phát hành và lưu trữ văn bản.

Theo số liệu thống kê từ đầu năm 2021 đến nay, hệ thống E-Office TTĐMĐ1 đã xử lý 6.143 văn bản đến, 2.578 văn bản đi và 1.006 danh mục hồ sơ tài liệu được lập. Đây là  khối lượng văn bản, hồ sơ được luân chuyển, phát hành và lưu trữ dưới dạng số hóa khá lớn. Trừ các loại văn bản bắt buộc ký bản giấy theo quy định về công tác Văn phòng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Quyết định số 333/QĐ-EVN ngày 9-3-2020 thì TTĐMĐ1 đã thực hiện 100% phát hành số đối với văn bản đi và văn bản nội bộ, lập hồ sơ danh mục tài liệu đảm bảo đầy đủ, chính xác, xác định thời gian bảo quản để giao nộp hồ sơ vào lưu trữ qua hệ thống E-Office của đơn vị.

Hồ sơ lưu trữ trong chương trình e - office

Theo kế hoạch chuyển đổi số công tác văn phòng giai đoạn 2021-2025 của TTĐMĐ1; trong đó đơn vị sẽ thực hiện 100% hồ sơ được số hóa (trừ hồ sơ mật và đặc thù), 100% hồ sơ lưu trữ giấy đã chỉnh lý được số hóa, triển khai thống nhất Hệ thống văn phòng số (Digital Office); ứng dụng Công nghệ Thông tin trong công tác tổng hợp, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ các phòng nghiệp vụ; hoàn thiện biểu mẫu báo cáo điện tử của đơn vị trực thuộc. Năm 2022 mục tiêu đến 100% Cán bộ quản lý các cấp được cấp chữ ký số và áp dụng trong các ứng dụng quản lý, giao dịch nội bộ.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đang từng bước nâng cấp độ ổn định cho mạng WAN của TTĐMĐ1, cải tạo đường truyền thông tin bằng cáp quang từ trạm nút Long Bình đến phòng quản lý VT-CNTT của Miền Đông 1, đáp ứng nhu cầu kết nối thông tin từ TTĐMĐ1 đến các Phòng, Trạm, Đội, Tổ TTLĐ trực thuộc nhằm phục vụ cho các ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, điều hành như: Xây dựng lại server khu vực Miền Đông 1, xây dựng Domain để quản lý các máy Client thuộc khối phòng, dùng kênh truyền VPN kết nối từ các Trạm, Đội, tổ TTLĐ về server Miền Đông 1, sử dụng kênh truyền Otwan để xử lý sự cố hê thống đọc dữ liệu công tơ từ xa (MDMS),  đặc biệt trong công tác tổ chức học tập, hội nghị, tập huấn...ứng dụng họp trực tuyến Zoom Meeting kết nối đa điểm với các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin, mã hoá bảo mật đã giảm đáng kể việc tập trung tại trụ sở đơn vị, giảm chi phí đi lại, lưu trú trong tình hình dịch bệnh covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về nhận thức chuyển đổi số đang chuyển biến mạnh mẽ đến Người lao động; thì nhiều ứng dụng chuyển đổi số đang được Truyền tải điện Miền Đông 1 quyết tâm thực hiện để tạo ra những chuyển biến tích cực, giúp cải thiện, nâng cao năng suất lao động và tiết kiệm chi phí; trong đó có ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động văn phòng.

Họp triển khai công tác chuyển đổi số tại đơn vị qua ứng dụng Zoom meeting.

 

 

CBCNV thực hiện chuyển đổi mã QR

Trạm biến áp 220kV Nhà Bè là đơn vị trực thuộc Truyền tải điện điện Thành phố Hồ Chí Minh – Công ty Truyền tải điện 4, đã và đang thực hiện hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ, công tác chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành. Qua đó, đã thay đổi lớn nhận thức của cán bộ nhân viên, giúp CBCNV hiểu được tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số mang lại.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã ban hành Nghị quyết số 19/NQ-HĐTV ngày 31/12/2020 về các công việc và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2021, với chủ đề năm 2021 là “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” trong tất cả các mặt hoạt động, sản xuất của EVNNPT và Quyết định số 61/QĐ-HĐTV ngày 22/3/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số trong EVNNPT giai đoạn 2021 – 2025.

Công ty Truyền tải điện 4 đã ban hành Nghị quyết số 88-NQ/ĐU ngày 17/3/2021 về việc thực hiện chuyển đổi số năm 2021, với 6 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện, trong đó nêu bật và nhấn mạnh đến vấn đề chuyển đổi nhận thức trong CBCNV về chuyển đổi số.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo từ cấp trên, Trạm biến áp 220kV Nhà Bè đã tập trung đẩy mạnh việc phổ biến, triển khai thực hiện chuyển đổi số trong đơn vị, quán triệt đến toàn thể CBCNV về các nội dung chỉ đạo và những thuận lợi, khó khăn, thách thức, thành tựu nổi bật đã đạt được trong thời gian qua; những hạn chế và các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021 để tạo sự thống nhất trong nhận thức và phát huy trí tuệ tập thể trong việc nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chung.

Kho dữ liệu đo đếm EVN.

Trạm biến áp 220kV Nhà Bè là một trong những Trạm sử dụng công nghệ cũ trong hệ thống lưới truyền tải điện Quốc gia; Trạm được đóng điện đưa vào vận hành từ tháng 2 năm 1999, vận hành với 3 cấp điện áp 220 kV, 110 kV và 22 kV, tổng công suất 580 MVA. Hệ thống điều khiển tại Trạm biến áp 220kV  220 kV Nhà Bè là hệ thống điều khiển theo kiểu truyền thống, việc thao tác các thiết bị tại trạm được thực hiện trực tiếp từ các khóa điều khiển trên tủ bảng điện tại phòng điều hành. Hệ thống SCADA kết nối về Trung tâm điều Điều độ Hệ thống điện miền Nam thông qua thiết bị đầu cuối RTU của hãng Xcell vận hành năm 1999; đến năm 2017 được cải tạo, bổ sung hoàn thiện hệ thống SCADA Trạm biến áp 220kV Nhà Bè do hãng ATS thực hiện.

Trước đây, trong công tác quản lý kỹ thuật, quả lý vận hành tại trạm biến áp 220kV Nhà Bè tồn tại nhiều bất cập như là khối lượng hồ sơ lưu trữ lớn, cồng kềnh, nhiều hạng mục, đa phần là bản giấy, lưu trữ dạng boxfile cho từng ngăn lộ; mỗi lần tra cứu thông tin mất nhiều thời gian; dễ bị mối mọt, hư hỏng.

Quán triệt sâu rộng chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, Trạm biến áp 220kV Nhà Bè đã từng bước thực hiện ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành; lập kế hoạch, tổ chức, phân công cụ thể từng CBCNV theo từng nội dung công việc trong thực hiện chuyển đổi số.

Hàng tháng, trong buổi họp định kỳ, Lãnh đạo Trạm biến áp 220kV Nhà Bè đều đưa nội dung rà soát thực hiện chuyển đổi số vào nội dung sinh hoạt; qua đó, kịp thời đôn đốc, triển khai thực hiện đúng kế hoạch đề ra.

Trong thời gian từ tháng 5/2021 đến tháng 7/2021, CBCNV Trạm biến áp 220kV Nhà Bè thực hiện cô lập tập trung tại trạm nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kép là vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa đảm bảo công tác vận hành. Thực hiện cô lập tập trung đã gây không ít khó khăn trong đời sống của tập thể CBCNV; Tuy nhiên trong điều kiện khó khăn đó, tập thể CBCNV Trạm biến áp 220kV Nhà Bè lại thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm – tận tâm trong công tác.

Vận dụng khoảng thời gian cô lập tập trung, ngoài thời gian trực ca, tập thể CBCNV Trạm biến áp 220kV Nhà Bè đã và đang thống nhất một lòng tăng cường thực hiện công tác chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành trạm như thực hiện scanner biên bản thí nghiệm, hồ sơ tài liệu thiết bị, bản vẽ hoàn công nhị thứ các ngăn lộ tại trạm, cập nhật đầy đủ dữ liệu liên quan đến từng ngăn lộ; từng bước thực hiện thiết lập mã Qr-code tài liệu kỹ thuật cho từng ngăn lộ, các mã Qr-code được dán tại tủ điều khiển ngăn lộ, qua đó giúp điều hành viên nhanh chóng truy cập các thông tin liên quan đến ngăn lộ khi thực hiện kiểm tra thiết bị trong ca trực vận hành,…..; tính đến thời điểm hiện tại trạm đã hoàn thành thiết lập mã Qr-code cho các ngăn lộ 220kV, dự kiến đến hết tháng 07 sẽ hoàn tất cho tất cả các ngăn lộ còn lại tại trạm, hoàn thành vượt kế hoạch chuyển đổi số quý 3/2021.

Song song đó, Trạm đang phối hợp với Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh, cùng trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện phần mềm giao tiếp bằng giọng nói với máy tính (AI) áp dụng trong việc kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị hàng ngày trong trạm, thay cho cách cập nhật thủ công như hiện nay.

Với tinh thần Trách nhiệm – Tận tâm, CBCNV Trạm biến áp 220kV Nhà Bè quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chuyển đổi số nói riêng, cũng như công tác quản lý vận hành nói chung, để góp một phần nhỏ vào công tác vận hành an toàn lưới truyền tải điện, đảm bảo cung cấp điện liên tục.

Ngoài ra, Trạm biến áp 220kV Nhà Bè còn triển khai ứng dụng hiệu quả các chương trình, phần mềm dùng chung để phục vụ công tác quản lý vận hành, rút ngắn thời gian công tác, nâng cao hiệu quả công việc. Trong đó, bao gồm một số chương trình, phần mềm dùng chung như: Sử dụng liệu đám mây (Google drive) trong các công tác lưu trữ dữ liệu số hóa các hồ sơ quản lý, tài liệu kỹ thuật, quy trình vận hành, công tác báo cáo kiểm tra định kỳ, theo dõi hạng mục kiểm tra định kỳ, công tác quản lý kỹ thuật, công tác theo dõi sự cố; qua đó có thể nhanh chóng ứng dụng để thực hiện các báo cáo liên quan quản lý kỹ thuật (báo cáo tổn thất điện năng hàng tháng, A-Qmax, Cosmin, theo dõi sản lượng điện tự dùng, sản lượng pin mặt trời); các báo cáo thống kê tồn tại, các giải pháp ngăn ngừa sự cố. Ứng dụng kiểm tra, giám sát an toàn công tác trên lưới điện trong trạm bằng hình ảnh, camera quan sát được lắp đặt trong trạm, tiết kiệm nhân công tăng cường công tác. Khai thác hiệu quả phần mềm quản lý công văn (e-Office) trong các công giao nhận văn thư, thực hiện hồ sơ công việc EVN, danh mục hồ sơ tài liệu, công tác phê duyệt các phương án thi công và biện pháp an toàn, biên bản thí nghiệm thiết bị, bản vẽ hoàn công,…. Ứng dụng phần mềm quản lý kỹ thuật (PMIS) quản lý thông số kỹ thuật thiết bị, quy trình vận hành, tài liệu kỹ thuật thiết bị, thực hiện sổ nhật ký vận hành điện tử, các báo cáo đầy tải quá tải,…. Ứng dụng Kho dữ liệu đo đếm EVN, kho dữ liệu MDMS_Web quản lý liên quan tổn thất điện năng, sản lượng truyền tải, thu thập chỉ số công tơ ranh giới, thông số vận hành thiết bị hàng giờ thay cho việc thực hiện truyền thống bằng thủ công,.v..v…

Trong thời gian đầu thực hiện chuyển đổi số, trạm còn nhiều vương mắc và khó khăn. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ và hướng dẫn tận tình của cán bộ kỹ thuật Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh, cùng tinh thần trách nhiệm-tận tâm, Trạm biến áp 220kV Nhà Bè thực hiện hoàn thành tốt công tác chuyển đổi số và ứng dụng, khai thác hiệu quả các phần mềm dùng chung phục vụ trong công tác quản lý vận hành, mang lại hiệu quả cao trong công tác, nâng cao năng suất lao động.

Những nỗ lực trong công tác chuyển đổi số đã mang lại kết quả tích cực tại trạm biến áp 220kV Nhà Bè, các báo cáo thực hiện nhanh chóng bằng vài thao tác chọn đã có đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chỉ cần chọn xuất file là có thể gửi đi...

Với những thay đổi về nhận thức, tư duy, các kỹ năng theo xu hướng chuyển đổi số, cùng với sự quan tâm sát sao từ Lãnh đạo Công ty – Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh và tinh thần Trách nhiệm – Tận tâm của tập thể cán bộ công nhân viên trong đơn vị; quá trình chuyển đổi số đã và đang được triển khai một cách mạnh mẽ, hiệu quả, toàn diện. Từ đó, tối ưu hóa ứng dụng các công nghệ mới, hiện đại vào các hoạt động sản xuất tại đơn vị và từng bước nâng cao hiệu quả quản lý vận hành góp phần nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả vận hành, rút ngắn thời gian xử lý công việc, đảm bảo an toàn cho hệ thống lưới truyền tải điện.

Hệ thống Camera giám sát thiết bị tại Trạm 220kV Nhà Bè.

Thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2021 của Công ty Truyền tài điện 4 theo quyết định số 1817/QĐ-PTC4 ngày 10/3/2021. Truyền tải điện miền Tây 1 đã chủ động lên kế hoạch cụ thể chi tiết thực hiện các chỉ tiêu nói chung và tổn thất điện năng nói riêng theo từng tháng, từng quý và năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác quản lý tổn thất điện năng đạt kết quả rất đáng khích lệ. Tỉ lệ tổn thất điện năng lưới 220KV là 0,86% thấp hơn 0,04% so với chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2021 (0,90%). Tỉ lệ TTĐN lưới 500KV là 0,15% thấp hơn 0,03% so với chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2021 (0,18%). Tỉ lệ TTĐN lưới chung là 0,94% thấp hơn 0,05% so với chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2021 (0,99%).

Đạt được kết quả trên, Truyền tải điện miền Tây 1 đã nỗ lực hết mình trong công tác tuyên truyền, đặc biệt là triển khai thực hiện các giải pháp giảm tổn thất điện năng như: Thành lập Ban chỉ đạo giảm tổn thất điện năng; Xây dựng chương trình giảm tổn thất điện năng; Lập phương án giảm tổn thất điện năng; Phân giao chỉ tiêu tổn thất điện năng trạm, MBA, đường dây từng tháng năm 2021 đến từng Tổ, Đội, Trạm; Theo dõi chặt chẽ thông số dòng điện, điện áp, công suất, sản lượng qua công tơ ranh giới từng giờ. Theo dõi điện áp trên lưới để kịp thời điều chỉnh nấc MBA, vận hành điện áp theo biểu đồ điện áp của A0, A2. Chủ động đề xuất đóng cắt tụ bù, kháng bù hợp lý; Xử lý kịp thời các bất thường thiết bị, các tiếp xúc đầu cosse có nhiệt độ tăng cao. Theo dõi chặt chẽ sản lượng điện khi dùng MC vòng thay thế, đặc biệt là các ngăn có công tơ ranh giới; Kết hợp công tác sửa chữa đường dây và thí nghiệm định kỳ thiết bị Trạm. Kiểm tra định kỳ công tơ năm 2021 đạt 100% so với kế hoạch; Giám sát và xác nhận sản lượng, tổn thất lưới 220KV, lưới 500KV, lưới chung, tổn thất TBA, MBA, tổn thất đường dây hàng ngày, hàng tháng trên MDMS_Web. Công tác nhập liệu, tổng hợp điện năng hàng tháng chính xác;

Sân ngắt Trạm 220kV Bạc Liêu.

Bên cạnh đó, để đảm bảo lưới điện vận hành an toàn và liên tục Đơn vị cũng đã thực hiện kiểm tra định kỳ MBA AT1, MBA TD41, CS4AT1, TU4AT1, CSTD41, CS2AT1, CS1AT1 trạm 220kV Thốt Nốt; Thí nghiệm định kỳ tăng cường MBA AT2 trạm 220kV Bạc Liêu; kiểm tra định kỳ MC 233, 133, 250, đo đặc tính từ hoá TI 133, TI 233 trạm 220kV Ô Môn 2; Kiểm tra định kỳ MBA AT1, MBA TD41, DCL 441-3, CS 2AT1, CS1AT1, CS 4AT1, TU 4AT1 trạm 220kV Sóc Trăng;Ngoài ra Đơn vị cũng thực hiện lập phương án ngăn ngừa sự cố đường dây và trạm biến áp: đo vầng quang điện để ngăn ngừa sự cố do phóng điện sứ trên đường dây; thực hiện các giải pháp ngăn ngừa sự cố đường dây do sét, sự cố hành lang; Lập kế hoạch, phương án thi công tối ưu nhằm giảm thời gian mất điện, hạn chế cắt điện nhiều lần, cắt điện trên diện rộng.Công tác tuyên truyền, triển khai các giải pháp giảm tổn thất điện năng được Ban Giám đốc Truyền tải điện miền Tây 1 đặc biệt quan tâm. Trong những năm qua, bằng nhiều hình thức tuyên truyền như hàng tháng tổng hợp các số liệu về tổn thất điện năng, phổ biến đến các Phòng, Tổ, Đội, Trạm để có hướng điều chỉnh hợp lý, Đơn vị cũng tổ chức theo từng cụm tại Văn phòng, Tổ, Đội, Trạm các buổi tuyền truyền đến tất cả các CB.CNV các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2021.Với kết quả thực hiện trên, Truyền tải điện miền Tây 1 tiếp tực thực hiện tốt các công tác nhằm giảm tổn thất điện năng 6 tháng cuối năm 2021, phấn đấu đến cuối năm 2021 tổn thất điện năng sẽ giảm so với chỉ tiêu giao.

   Phòng điều hành Trạm 220kV Trà Nóc

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã và đang tác động mạnh mẽ đến toàn cầu, buộc Chính phủ, doanh nghiệp các nước trên thế giới phải đối mặt với những thách thức lớn, đòi hỏi những sự thay đổi để phù hợp trước sự tiến bộ của công nghệ, khoa học kỹ thuật.

Điều hành viên Trạm 220kV Rạch giá thực hiện công tác vận hành và cập nhật dữ liệu lên các phần mềm dùng chung (PMIS) .

Chuyển đổi số là tất yếu và vô cùng quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong các lĩnh vực khác của xã hội như truyền thông đại chúng, y học, khoa học,…Chuyển đổi số cũng đang làm thay đổi cuộc sống hàng ngày của người dân, nhất là trong tình hình dịch Covid-19 bùng nổ, cán bộ làm việc tại nhà, sinh viên, học sinh học online, các tổ chức hội họp đều trực tuyến nhằm tránh tiếp xúc, đảm bảo giãn cách cộng đồng, song vẫn phải đảm bảo được hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Xác định tầm quan trọng trong xu thế hiện nay, Chủ đề “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” năm 2021 định hướng đến năm 2030 đã được HĐTV EVNNPT thông qua Nghị quyết số 19/NQ-HĐTV ngày 31/12/2020. Trạm 220kV Rạch Giá đã dần số hóa tài liệu, hoàn thiện cập nhật cơ sở dữ liệu lên các ứng dụng đã được triển khai. Các điều hành viên đã được lãnh đạo Trạm phân công, hướng dẫn thực hiện từng bước công tác số hóa các hồ sơ tài liệu kỹ thuật, hồ sơ an toàn…và bổ sung cơ sở dữ liệu lên dữ liệu dùng chung toàn EVNNPT trong thời gian cô lập tập trung phòng chống dịch Covid-19 từ tháng 06/2021.   

Hồ sơ tài liệu kỹ thuật thiết bị Trạmđang được cập nhật lên phần mềm thư viện EVNNPT

Đối với trạm 220kV Rạch Giá, việc thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý kỹ thuật mang rất nhiều lợi ích đặc biệt đối với công tác theo dõi, quản lý vận hành thiết bị. Giúp điều hành viên dễ dàng theo dõi, đánh giá, báo cáo và quản lý thiết bị, truy cập dữ liệu một cách nhanh chóng.

Bên cạnh đó nhằm đáp ứng công tác quản lý hồ sơ, các văn bản chỉ đạo từ các cấp được thực hiện trên phần mềm EOFFICE; công tác đào tạo được theo dõi và học tập trực tuyến qua web hay app EVN E-Learning.

Bắt đầu từ 01/07/2021Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia triển khai thực hiện số hoá sổ nhật ký vận hành điện tử, giao nhận ca trực vận hành trên trang Web-PMIS góp phần loại dần các hình thức sổ, các báo cáo truyền thống. Ứng dụng CBM trên PMIS theo dõi đánh giá tình trạng vận hành thiết bị cũng đang dần hoàn chỉnh nhằm đưa ra các cảnh báo, đánh giá thiết bị một cách nhanh chóng kịp thời đưa ra phương án thay thế, khắc phục đảm bảo vận hành an toàn.

Số liệu thông số vận hành của thiết bị được cập nhật kịp thời vào Pmis

Song song đó, trong thời gian cô lập tập trung theo phương án phòng chống dịch Covid 19 tại Trạm được Giám đốc Truyền tải điện Miền Tây 3 duyệt, toàn bộ CB CNV trạm 220KV Rạch Giá có ý thức tốt trong công tác an toàn. Thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ y tế. Thực hiện đầy đủ công tác vệ sinh sát khuẩn nơi làm việc trước và sau khi nhận ca và luôn thực hiện theo 05 giá trị cốt lõi trong Văn hóa EVNNPT : “Tuân thủ, Tôn trọng, Trách nhiệm, Tận tâm, Tin tưởng”. Luôn đảm bảo an toàn cho công nhân viên trạm góp phần đảm bảo mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh chung toàn đơn vị, và công ty.

Thực hiện chuyển đổi số là một quá trình dài, tuy nhiên chuyển đổi số sẽ giúp Trạm 220kV Rạch Giá nói riêng, Truyền tải điện Miền Tây 3, Công ty truyền tải điện 4 nói chung, với sự quyết tâm nỗ lực của tập thể CBCNV sẽ ngày càng cải thiện chất lượng công việc của cán bộ công nhân viên chức, cải thiện công tác thống kê báo cáo, đánh giá, giúp giảm công tác lưu trữ theo dõi quản lý bằng hình thức giấy và phục vụ nhu cầu của CBCNV hiệu quả hơn.

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Truyền tải điện điện Miền Tây 3 - Công ty Truyền tải điện 4, cùng với truyền thống đoàn kết, nhất trí và tinh thần trách nhiệm, tin tưởng, tận tâm, tập thể CBCNV Trạm 220kV Rạch Giá quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chuyển đổi số, tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt sứ mệnh “Đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam”, cùng với tầm nhìn “Vươn lên hàng đầu Châu Á trong lĩnh vực truyền tải điện” của EVNNPT.

Thực hiện sát khuẩn toàn bộ khu vực làm việc của Trạm.

 

 

Tham dự chương trình còn có ông Nguyễn Tấn Hoài – UV Ban Thường vụ, bà Đào Thị Diệu Thúy – UVBCH Công đoàn.

Qua đơn xin tương trợ khó khăn của ĐVCĐ Trần Thị Thu Hà, BCH Công đoàn đã tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình của chị Hà, kịp thời gửi lời chia sẻ những khó khăn vất vả mà gia đình chị Hà đang phải trải qua trong suốt thời gian qua, đồng thời kêu gọi toàn thể ĐVCĐ trong truyền tải cùng giúp sức với gia đình chị Hà trên tinh thần thể hiện giá trị “Nhân văn – Nhân ái”, một nét đẹp trong Văn hóa EVNNPT, hỗ trợ chị trong lúc khó khăn, giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế, để chị Hà ổn định tinh thần yên tâm công tác.

Trong mọi hoàn cảnh khó khăn của ĐVCĐ, Công đoàn Truyền tải điện Miền Đông 1 vẫn luôn sát cánh, là nguồn động viên quý giá nhằm tiếp thêm động lực, là điểm tựa vững chắc giúp Người Lao động vượt qua những khó khăn để an tâm công tác.

Chị Diệu Thúy -UVBCHCD phátt biểu về nội dung chương trình tương trợ.

Ông Nguyễn Văn Lịch - Phó Chủ tịch Công đoànĐ trao tiền tương trợ cho chị Hà

ĐVCĐ Thu Hà phát biểu cám ơn đến toàn thể ĐVCĐ TTĐMĐ1

Phó Chủ tịch Công đoàn TTĐMĐ1phát biểu, biểu dương tinh thần “Nhân văn - Nhân ái” của tập thể Người lao động.