Giới thiệu PTC4

 

Công ty Truyền tải điện 4 là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trước ngày giải phóng có tên là Nha Chuyển vận phân phối và được tiếp quản nguyên vẹn vào ngày 30/4/1975.

Ngày 15/9/1976 Công ty Truyền tải điện 4 ra đời trên cơ sở tách ra từ Nha Chuyển vận phân phối cũ để thực hiện nhiệm vụ chuyên ngành: Quản lý, vận hành lưới điện cao thế từ 66 kV trở lên trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam, theo quyết định số 1878/QĐ/TCCB.3 của Bộ Điện và Than.

Ngày 04/03/1995 Bộ Năng lượng ban hành quyết định số 105/NL/TCCB-LĐ về việc thành lập Công ty Truyền tải điện 4 trực thuộc Tổng Công ty điện lực Việt Nam kể từ ngày 01/04/1995 trên cơ sở cơ cấu tổ chức của Sở Truyền tải điện đương thời.

Ngày 27/06/2008 Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia ban hành quyết định số 087/QĐ-NPT về việc thành lập Công ty Truyền tải điện 4 trực thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia kể từ ngày 01/07/2008 trên cơ sở Công ty Truyền tải điện 4 trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 * Ngành nghề kinh doanh chính

- Hoạt động truyền tải điện theo giấy phép hoạt động điện lực;

- Đầu tư phát triển Hệ thống truyền tải điện Quốc gia;

- Quản lý vận hành, sửa chữa Hệ thống truyền tải điện Quốc gia;

- Tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công các công trình lưới điện; Tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công các công trình viễn thông và công nghệ thông tin;

- Quản lý, vận hành, sửa chữa hệ thống thông tin viễn thông dùng riêng;

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho quản lý, vận hành, sửa chữa lưới điện;

- Hoạt động tự động hóa và điều khiển;

- Đầu tư các dự án điện mặt trời (trụ sở làm việc, nhà điều hành các trạm biến áp).

* Ngành, nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính

- Sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư, thiết bị lưới điện, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin;

- Xây dựng, lắp đặt các công trình lưới điện;

- Xây lắp, giám sát lắp đặt thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin;

- Kinh doanh dịch vụ công nghệ thông tin;

- Cho thuê máy móc, thiết bị, sợi quang;

- Vận tải phục vụ sản xuất kinh doanh.

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

Công ty Truyền tải điện 4 là đơn vị có khối lượng quản lý và sản lượng truyền tải nhiều nhất trong hệ thống lưới Truyền tải điện Quốc gia. Tính đến thời điểm 30/3/2023, Công ty quản lý vận hành lưới điện truyền tải từ cấp 220kV đến 500kV trên phạm vi 19 tỉnh thành phía Nam từ Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau với khối lượng đường dây & trạm như sau:

Lễ công bố Quyết định công nhận và gắn biển công trình thanh niên cấp khối “Tham gia giám sát, nghiệm thu lắp đặt và viết quy trình vận hành máy biến áp thứ 2 - 220kV250MVA (hiệu EEMC) tại Trạm 220kV Bến Lức”

KHỐI LƯỢNG ĐƯỜNG DÂY & TRẠM BIẾN ÁP

TRẠM BIẾN ÁP [TBA]

Số lượng TBA

Số lượng MBA

Tổng dung lượng
[MVA]

Trạm 500kV

 13

  21

17.250

Trạm 220kV

 50

108

 25.250

Trạm 110kV

 00

  29

 1,643

Tổng cộng :

 63

158

 44.143

 

ĐƯỜNG DÂY [ĐD]

Chiều dài [km]

ĐD 500kV

2.290,6

ĐD 220kV

5.475,347

Tổng cộng:

 7.765,947

* Tổng số lao động của Công ty tính đến 30/03/2023 là: 1.414 người, trong đó:

​- Lao động nữ                 :    68 người (chiếm 4,8%)
- Lao động nam              : 1.346 người (chiếm 95,2%)
- Đảng viên                      :   319 người (chiếm 22,5%)
- Đoàn viên công đoàn   : 1.414 người (chiếm 100%)
- Đoàn viên thanh niên  :     367 người (chiếm 26%)

+ Trình độ:
- Tiến sĩ                          :   01 người (chiếm 0,07%)
- Thạc sĩ                         :   76 người (chiếm 5,3%)    
- Kỹ sư - Đại học            :   827 người (chiếm 58,4%)
- Cao đẳng, trung cấp    :   192 người (chiếm 13,5%)
- Công nhân kỹ thuật     :   318 người (chiếm 22,4%)

CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Trong các năm qua, tập thể CBCNV Công ty Truyền tải điện 4 đã đạt được những thành quả to lớn, được Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty, Bộ công thương và Nhà nước ghi nhận, tặng nhiều phần thưởng cao quý như sau:

CHUYÊN MÔN CÔNG TY

 • 1 Cờ thi đua của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia năm 2021
 • 1 Bằng khen Tập thể lao động xuất sắc năm 2021
 • 1 Danh hiệu Anh hùng lao động năm 2013.
 • 1 Huân chương Độc Lập hạng nhất.
 • 1 Huân chương Độc Lập hạng ba.
 • 3 Huân chương Lao Động hạng Nhất, Nhì, Ba.
 • 6 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
 • 25 Cờ Thi đua xuất sắc của Tổng Công ty, Bộ Công Thương và Chính Phủ.
 • 32 Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và UBND các Tỉnh Thành phía Nam.

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY

 • 1 Huân chương Lao Động hạng Nhất.
 • 1 Huân chương Lao Động hạng Nhì.
 • 2 Bằng khen của thủ Tướng Chính Phủ.
 • 2 Cờ Thi đua xuất sắc và 11 Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
 • 1 Cờ của Bộ VHTT.
 • 1 Cờ của UB TDTT.
 • 3 Cờ và 14 Bằng khen của Công Đoàn ĐLVN.
 • 11 Cờ và 11 Bằng khen của LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh
 • 1 Bằng khen của UBND TP HCM.
 • 1 Bằng khen của UBMTTQ TPHCM.

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ CÁ NHÂN

 • 1 Anh hùng lao động.
 • 8 Chiến sĩ thi đua toàn quốc.
 • 195 Chiến sĩ thi đua cấp Bộ và trên 3000 CSTĐ cấp cơ sở .
 • 57 Huân chương Lao Động hạng Nhất, Nhì, Ba.
 • 111 Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ.
 • 22 Bằng Lao động sáng tạo  của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
 • 15 Giải thưởng Tôn Đức Thắng.
 • 1 Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh.
 • Hàng trăm Bằng khen của Tổng Công ty ĐLVN và UBND các Tỉnh, Thành phía Nam. 

 

 


 • 06/02/2018 07:57