Trong các năm qua, tập thể CBCNV Công ty Truyền tải điện 4 đã đạt được những thành quả to lớn, được Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty, Bộ công thương và Nhà nước ghi nhận, tặng nhiều phần thưởng cao quý như sau: