Từ ngày 17-18/11/2022, Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh (TTĐHCM) đã phối hợp với Bệnh viện Quốc Ánh tổ chức khám sức khỏe định kỳ đợt 2 năm 2022 cho gần 260 CBCNV. Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm giúp người lao động nắm bắt được tình hình sức khỏe, phát hiện sớm và ngăn ngừa bệnh...


Số lượt truy cập 2.456.310

Đang trực tuyến 11