Từ khi áp dụng các chương trình dùng chung của EVN, EVNNPT ban hành, tập thể CBCNV Tổ TTLĐ Kiên Bình tin tưởng vào mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, thực hiện chuyển đổi số tổng thể và toàn diện góp phần vào kết quả thực hiện chiến lược phát triển của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, tổ...


Tuy còn nhiều khó khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ về chuyển đổi số nhưng với quyết tâm cao, tập thể CBCNV Trạm 500kV Chơn Thành luôn cố gắng thực hiện mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, thực hiện chuyển đổi số tổng thể và toàn diện trong Truyền tải điện Truyền tải điện Miền Đông 2-...


Theo kế hoạch chuyển đổi số công tác văn phòng giai đoạn 2021-2025 của Truyền tải điện miền Đông 1 (TTĐMĐ1); trong đó đơn vị sẽ thực hiện 100% hồ sơ được số hóa (trừ hồ sơ mật và đặc thù), 100% hồ sơ lưu trữ giấy đã chỉnh lý được số hóa, triển khai thống nhất Hệ thống văn phòng số (Digital Office);...


Với tinh thần Trách nhiệm – Tận tâm, CBCNV Trạm biến áp 220kV Nhà Bè quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chuyển đổi số nói riêng, cũng như công tác quản lý vận hành nói chung, để góp một phần nhỏ vào công tác vận hành an toàn lưới truyền tải điện, đảm bảo cung cấp điện liên tục.


Đối với trạm 220kV Rạch Giá, việc thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý kỹ thuật mang rất nhiều lợi ích đặc biệt đối với công tác theo dõi, quản lý vận hành thiết bị. Giúp điều hành viên dễ dàng theo dõi, đánh giá, báo cáo và quản lý thiết bị, truy cập dữ liệu một cách nhanh chóng.


Tính đến thời điểm hiện tại, trạm 220kV Long Xuyên 2 đã cơ bản xây dựng được cơ sở quản lý dữ liệu vận hành, hồ sơ kỹ thuật theo hướng số hóa dữ liệu, quản lý hồ sơ mang tính logic, đầy đủ, rõ ràng, chuẩn xác hơn. Trong thời gian tới tập thể trạm tiếp tục duy trì và phát triển hơn nữa thông qua việc...


Bám sát chủ đề năm 2021 của EVNNPT về “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia”, ngay từ thời gian đầu Tổ thao tác lưu động Tao Đàn đã triển khai đến các nhân viên vận hành trong Tổ nhằm nắm vững chủ trương, định hướng, nhiệm vụ về lộ trình chuyển đổi số.


Tính đến thời điểm hiện nay, Trạm 500kV Nhà Bè đã cơ bản hoàn tất số hóa dữ liệu trong công tác quản lý vận hành; 100% hồ sơ và các báo cáo đều được thực hiện bằng dữ liệu mềm, cũng như trích xuất từ các phần mềm, chương trình dùng chung.....


Nguồn : sách “Digital Transformation, survive and thrive in an Era of Mass Extinction”- tác giả :Thomas M. Siebel – NXB : Rosetta Books-Newyork-2019


Từ đầu năm 2021, xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện chính là công tác chuyển đổi số trong quản lý vận hành hệ thống điện nhằm phục vụ công tác vận hành, xử lý sự cố được nhanh chóng, chính xác cho các trạm không người trực, tổ TTLĐ Mỹ Xuân đã phổ biến, quán triệt đến toàn...


Các Tin khác

Số lượt truy cập 1.192.797

Đang trực tuyến 50