Ứng dụng khoa học công nghệ đã làm thay đổi nhận thức về chuyển đổi số của cán bộ quản lý, cũng như lực lượng nhân viên vận hành trong công tác quản lý kỹ thuật, cho nên đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số sẽ đáp ứng hoàn thành khối lượng lớn yêu cầu công việc ngày một cao hơn, đồng thời sẽ góp phần...


Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Truyền tải điện miền Tây 2, cùng với truyền thống đoàn kết – thống nhất và tinh thần trách nhiệm – tận tâm, tập thể CBCNV Trạm 500kV Mỹ Tho quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện thành công chủ đề năm 2021 của Tổng công ty Truyền tải...


Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Truyền tải điện miền Tây 2, cùng với tinh thần đoàn kết – thống nhất và tinh thần trách nhiệm – tận tâm, tập thể CBCNV Trạm 500kV Duyên Hải quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện thành công chủ đề năm 2021 của Tổng công ty Truyền tải...


Với tinh thần Trách nhiệm – Tận tâm của tập thể cán bộ công nhân viên, Trạm 220kV Cát Lái đã và đang triển khai thực hiện một cách mạnh mẽ, hiệu quả công tác chuyển đổi số trong đơn vị, qua đó, sẽ đáp ứng kịp thời khi đưa vào vận hành không người trực trong tương lai.


Chuyển đổi số là quá trình lâu dài với nhiều khó khăn và thách thức; để đạt được các mục tiêu đề ra, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo truyền tải, tập thể Trạm 500kV Phú Mỹ luôn quyết tâm nỗ lực cố gắng, chú trọng tập trung vào các giải pháp cơ bản như tổ chức hướng dẫn về kiến thức...


Việc thực hiện công tác Dự toán đối với những dự toán thuộc công trình kiến trúc, công trình xây dựng được hỗ trợ bởi phần mềm G8 góp phần hỗ trợ trong việc: áp dụng các thông tư, định mức theo đúng như Quy định hiện hành, tiết giảm nhiều thời gian trong việc thực hiện bằng phương pháp thủ công so...


Thực hiện chủ đề năm 2021 "Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia" Truyền tải điện điện Miền Tây 3 đã và đang thực hiện hiệu quả ứng dụng các tiện ích có sẵn để chuyển đổi số trong công tác truyền thông, qua đó giúp CBCNV thay đổi nhận thức và hiểu được tầm quan trọng của công tác...“Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các đơn vị, chuyển đổi số là một hướng đi hiệu quả, là xu thế tất yếu. Do vậy, công đoàn các đơn vị cần tuyên truyền, vận động người lao động tích cực tham gia quá trình chuyến đổi số tại doanh nghiệp, trong đó tham...


Nhằm đáp ứng được công tác đào tạo trong tình hình hiện tại cũng như đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành kế hoạch đào tạo năm 2021 đã được phê duyệt. PTC4 đã ban hành nhiều kế hoạch, phương án thực hiện cũng như giao cho các đơn vị trực thuộc chủ động thực hiện bảo đảm hoàn thành kế hoạch cũng như đạt...