Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đang diễn ra trên toàn thế giới, nó tác động mạnh đến toàn bộ các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa, các lĩnh vực đời sống, thay đổi thói quen của con người. Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh (TTĐHCM) chủ động kết hợp thực hiện nhiều giải pháp, sáng...


Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng là quản lý, vận hành hệ thống truyền tải điện an toàn, liên tục, đóng vai trò đầu tàu trong sự phát triển nền kinh tế cả nước. Hiện nay, để hoàn thành nhiệm vụ chính trị nêu trên, EVNNPT đang tập trung nghiên cứu...


Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty và Truyền tải điện miền Đông 2 về việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) năm 2022. Tổ vận hành công nghệ (VHCN) là các thành viên Đội TTĐ Bù Đăng, thuộc Truyền tải điện miền Đông 2 đã nghiên cứu, chế tạo thành công 02 Đề tài KHCN được giao.


Tiền thân là trạm biến áp với cấp điện áp 66/15kV, sau tháng 07/1997 Trạm biến áp 220kV Cai Lậy được đóng điện vận hành với cấp điện áp 220/110kV. Hiện nay trạm là đơn vị trực tiếp sản xuất trực thuộc Truyền tải điện miền Tây 2 – Công Ty Truyền tải điện 4, với nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo vận hành...


Chuyển đổi số là quá trình lâu dài với nhiều khó khăn và thách thức, để đạt được các mục tiêu đề ra, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo công ty truyền tải, tập thể CBCNV Trạm 500kV Tân Định luôn quyết tâm nỗ lực cố gắng, tăng cường nâng cao nhận thức về chuyển đổi số để hoàn thành...


Có thể khẳng định, việc thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong Quản lý vận hành lưới điện truyền tải, đặc biệt là quản lý vận hành đường dây đã mang lại hiệu quả rất cao, từ đó nâng cao năng lực quản lý vận hành, nâng cao năng suất lao động, hạn chế tối đa những sự cố có thể...


Thực hiện theo Nghị quyết 20/NQ-HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia là tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, công nghệ thông tin trong các hoạt động của Tổng công ty, đặc biệt là chuyển đổi số trong công tác Quản lý vận hành. Tổ TTLĐ Tao Đàn đã đẩy mạnh hoạt động chuyển...


Ngày nay, công tác Chuyển đổi số và ứng dụng KHCN là một xu hướng tất yếu của thời đại, là một phần trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0, đặc biệt trong tình hình dịch Covid-19 hiện nay cần phải đẩy mạnh hơn nữa. Công tác này mang lại những hiệu quả rất lớn, qua đó giúp cho mọi công việc trở nên thuận...


Chỉ trong 3 năm trở lại đây, việc ứng dụng các phần mềm công nghệ trong công tác quản lý kỹ thuật đã làm thay đổi toàn diện cách nghĩ, cách làm của toàn thể CBCNV trong các trạm biến áp, từ đó bắt buộc nhân viên vận hành trạm biến áp phải thay đổi thói quen về phương pháp làm việc cũ vốn đã in hằn...