Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty và Truyền tải điện miền Đông 2 về việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) năm 2022. Tổ vận hành công nghệ (VHCN) là các thành viên Đội TTĐ Bù Đăng, thuộc Truyền tải điện miền Đông 2 đã nghiên cứu, chế tạo thành công 02 Đề tài KHCN được giao.


Tiền thân là trạm biến áp với cấp điện áp 66/15kV, sau tháng 07/1997 Trạm biến áp 220kV Cai Lậy được đóng điện vận hành với cấp điện áp 220/110kV. Hiện nay trạm là đơn vị trực tiếp sản xuất trực thuộc Truyền tải điện miền Tây 2 – Công Ty Truyền tải điện 4, với nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo vận hành...


Chuyển đổi số là quá trình lâu dài với nhiều khó khăn và thách thức, để đạt được các mục tiêu đề ra, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo công ty truyền tải, tập thể CBCNV Trạm 500kV Tân Định luôn quyết tâm nỗ lực cố gắng, tăng cường nâng cao nhận thức về chuyển đổi số để hoàn thành...


Có thể khẳng định, việc thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong Quản lý vận hành lưới điện truyền tải, đặc biệt là quản lý vận hành đường dây đã mang lại hiệu quả rất cao, từ đó nâng cao năng lực quản lý vận hành, nâng cao năng suất lao động, hạn chế tối đa những sự cố có thể...


Thực hiện theo Nghị quyết 20/NQ-HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia là tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, công nghệ thông tin trong các hoạt động của Tổng công ty, đặc biệt là chuyển đổi số trong công tác Quản lý vận hành. Tổ TTLĐ Tao Đàn đã đẩy mạnh hoạt động chuyển...


Ngày nay, công tác Chuyển đổi số và ứng dụng KHCN là một xu hướng tất yếu của thời đại, là một phần trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0, đặc biệt trong tình hình dịch Covid-19 hiện nay cần phải đẩy mạnh hơn nữa. Công tác này mang lại những hiệu quả rất lớn, qua đó giúp cho mọi công việc trở nên thuận...


Chỉ trong 3 năm trở lại đây, việc ứng dụng các phần mềm công nghệ trong công tác quản lý kỹ thuật đã làm thay đổi toàn diện cách nghĩ, cách làm của toàn thể CBCNV trong các trạm biến áp, từ đó bắt buộc nhân viên vận hành trạm biến áp phải thay đổi thói quen về phương pháp làm việc cũ vốn đã in hằn...Việc ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra trong tất cả các lĩnh vực, ngành nghề của toàn xã hội. Không nằm ngoài xu thế đó, trong những năm qua, Ngành Điện cũng đã và đang tích cực triển khai áp dụng cho toàn thể hệ thống. Qua đó, đã giúp mang lại hiệu quả to...


Cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 trên thế giới nói chung và của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia nói riêng, là một Đơn vị thành viên trong Tổng công ty, PTC4 luôn có những bước tiến không ngừng trong việc phát triển ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào công...