Sáng ngày 19/5/2022, thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chi bộ Cơ quan Truyền tải điện và Chi bộ Quản lý vận hành trạm trực thuộc Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện miền Tây 2 long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho 03 quần chúng ưu tú: Trần Thanh Trung – nhân viên Phòng Tổng hợp, Lê...


Ngày 14/5/2022 Chi bộ Truyền tải điện Miền Tây 3 long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Hứa Văn Ngoan - ĐHV Tổ TTLĐ Long Xuyên theo Quyết định số 217-QĐ/ĐU, ngày 05/5/2022 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 tại hội trường TTĐMT3 và các đồng chí đảng viên tại đội, trạm, tổ TTLĐ kết...


Thực hiện Kế hoạch số 14-KH/ĐU, ngày 18/3/2022 của Đảng ủy Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia. Từ 13 giờ 30 ngày 01 tháng 4 năm 2022, Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 đã tổ chức cho 334 cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển  khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội...


Công tác bồi dưỡng giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự vừa là nhiệm vụ quan trọng của các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên nhằm bổ sung nguồn nhân lực mới cho Đảng.


Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 24/02/2022, Chi bộ Quản lý vận hành trạm, Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện miền Tây 2 long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Đổng Phước Cường – điều hành viên Tổ TTLĐ Vĩnh Long. Lễ kết nạp được thực hiện tại hội trường Truyền tải điện...


Ngày 14/02/2022, tại hội trường Truyền tải điện Miền Tây 3 (TTĐMT3), Chi bộ TTĐMT3 long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho đồng chí Nguyễn Trường Giang - ĐHV Tổ TTLĐ Kiên Bình theo Quyết định số 203-QĐ/ĐU ngày 09/02/2022 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4, tham dự còn có các đồng chí đảng...


Ngày 09/12/2021 Chi bộ Truyền tải điện Miền Tây 3 long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho đồng chí Nguyễn Quốc Cường - ĐHV Trạm 220kV Rạch Giá theo Quyết định số 190-QĐ/ĐU, ngày 08/12/2021 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 qua hội nghị trực tuyến để thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch...


Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/CB ngày 28/01/2021 Nghị quyết của Chi bộ Truyền tải điện miền Đông 2 tại Hội nghị tổng kết năm 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 theo đó Đảng bộ bộ phận TTĐMĐ2 phấn đấu kết nạp từ 08 đảng viên trở lên trong năm 2021. Chú trọng phát triển đảng viên trong lực lượng...


Thực hiện Công văn số 158-CV/ĐU, ngày 14/10/2021 của Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc triệu tập Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021.


Căn cứ Quyết định số 158–QĐ/ĐU ngày 28/9/2021 của Đảng uỷ Công ty Truyền tải điện 4 về việc kết nạp đảng viên. Được sự đồng ý của Đảng uỷ Công ty Truyền tải điện 4, Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Miền Đông 1, vào lúc 09h00 phút ngày 01 tháng 10 năm 2021 Chi bộ Cơ quan Truyền tải điện đã tổ chức Lễ...