Ngày 09/12/2021 Chi bộ Truyền tải điện Miền Tây 3 long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho đồng chí Nguyễn Quốc Cường - ĐHV Trạm 220kV Rạch Giá theo Quyết định số 190-QĐ/ĐU, ngày 08/12/2021 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 qua hội nghị trực tuyến để thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch...


Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/CB ngày 28/01/2021 Nghị quyết của Chi bộ Truyền tải điện miền Đông 2 tại Hội nghị tổng kết năm 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 theo đó Đảng bộ bộ phận TTĐMĐ2 phấn đấu kết nạp từ 08 đảng viên trở lên trong năm 2021. Chú trọng phát triển đảng viên trong lực lượng...


Thực hiện Công văn số 158-CV/ĐU, ngày 14/10/2021 của Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc triệu tập Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021.


Căn cứ Quyết định số 158–QĐ/ĐU ngày 28/9/2021 của Đảng uỷ Công ty Truyền tải điện 4 về việc kết nạp đảng viên. Được sự đồng ý của Đảng uỷ Công ty Truyền tải điện 4, Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Miền Đông 1, vào lúc 09h00 phút ngày 01 tháng 10 năm 2021 Chi bộ Cơ quan Truyền tải điện đã tổ chức Lễ...


Thực hiện Quyết định số 157-QĐ/ĐU ngày 28/09/2021 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 về việc kết nạp đảng viên, ngày 01 tháng 10 năm 2021 Chi bộ quản lý vận hành đường dây đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Đinh Quang Khánh công nhân Đội Truyền tải điện Định Quán - Truyền tải...


Thực hiện Quyết định số 159 - QĐ/ĐU, ngày 28/09/2021 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4, ngày 04/10/2021 Chi bộ Truyền tải điện Miền Tây 3 long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho đồng chí Tăng Thế Hải - cán bộ nghiệp vụ Phòng Tổng hợp theo qua hội nghị trực tuyến để thực hiện nghiêm công tác...


Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 01/09/2021, Chi bộ Quản lý vận hành trạm, Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Miền Tây 2 tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Bạch Thanh Thiện. Lễ kết nạp được thực hiện trực tuyến với đầy đủ nghi lễ theo quy định và để thực hiện tốt công tác phòng...


Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, được sự quan tâm của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4), Chi bộ Truyền tải điện Miền Tây 3 (TTĐMT3), BCH Công đoàn TTĐMT3, trải qua quá trình tu dưỡng và rèn luyện của quần chúng Hồ Trí Vũ, ngày 10/8/2021 Chi bộ TTĐMT3 long trọng tổ chức lễ kết nạp...


Sáng ngày 23/06/2021, Công đoàn đội TTĐ.Đồng Xoài, Truyền tải điện Miền Đông 2 đã phối hợp cùng chuyên môn tổ chức cho 26 CNVCLĐ tham gia lớp học tập, quán triệt Nghị quyết, thông qua hội nghị trực tuyến. Trước khi tham gia lớp học toàn thể CBCNV được kiểm tra thân nhiệt, rữa tay sát khuẩn, đeo khẩu...


Ngày 19/5/2021 Chi bộ Truyền tải điện Miền Đông 1 (TTĐMĐ1), long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định số 121-QĐ/ĐU ngày 14/5/2021 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 về thành lập Đảng bộ bộ phận (ĐBBP) Truyền tải điện Miền Đông 1