Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham...


Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, Quyết định số 43-QĐ/ĐU ngày 14/10/2020, Quyết định số 44-QĐ/ĐU ngày 14/10/2020 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4), ngày 21/10/2020 Chi bộ Truyền tải điện Miền Tây 3 (TTĐMT3) trang trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho 02 quần chúng ưu tú vào...


Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, Quyết định số 09-QĐ/ĐU ngày 25/6/2020 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4), ngày 04/09/2020 Chi bộ Truyền tải điện Miền Tây 3 (TTĐMT3) long trọng tổ chức kết nạp đảng viên. Chủ trì là đồng chí Trần Quốc Hiệu – UVBCH Đảng bộ Công ty, Bí thư Chi bộ -...


Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam,quyết định số 09-QĐ/ĐU ngày 25/6/2020 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4), ngày 14/07/2020, Chi bộ Truyền tải điện miền Tây 2 (TTĐMT2) long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới. Chủ trì buổi lễ là đồng chí Ngô Mạnh Trung – UVBCH Đảng bộ Công ty, Bí...


Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, được sự quan tâm của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4), Chi bộ Truyền tải điện Miền Tây 3 (TTĐMT3), BCH Công đoàn TTĐMT3, trải qua quá trình tu dưỡng và rèn luyện của quần chúng Trần Văn Lâm, ngày 07/07/2020 Chi bộ TTĐMT3 long trong tổ chức lễ kết nạp...


“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”


Trong những ngày tháng 5 lịch sử, hòa trong không khí phấn khởi của cán bộ công nhân viên ngành điện thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Ngày 15 tháng 5 năm năm...


Tính đến hết tháng 4/2020, Công ty có tổng số 331 Đoàn viên, Thanh niên, phân bố rộng khắp trên 19 tỉnh, thành phía Nam theo địa bàn quản lý vận hành lưới điện truyền tải của Công ty. Trong đó hiện có 66 đồng chí là đảng viên đang sinh hoạt đoàn.


Toàn thể cán bộ công nhân viên trong TTĐMĐ1 luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh theo đúng mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017–2020 đã đề ra.


Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là đầu tư cho phát triển; công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy đảng, lãnh đạo quản lý các cấp và toàn thể CBCNV trong EVNNPT.


Số lượt truy cập 884.343

Đang trực tuyến 9