Sáng ngày 23/06/2021, Công đoàn đội TTĐ.Đồng Xoài, Truyền tải điện Miền Đông 2 đã phối hợp cùng chuyên môn tổ chức cho 26 CNVCLĐ tham gia lớp học tập, quán triệt Nghị quyết, thông qua hội nghị trực tuyến. Trước khi tham gia lớp học toàn thể CBCNV được kiểm tra thân nhiệt, rữa tay sát khuẩn, đeo khẩu...


Ngày 19/5/2021 Chi bộ Truyền tải điện Miền Đông 1 (TTĐMĐ1), long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định số 121-QĐ/ĐU ngày 14/5/2021 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 về thành lập Đảng bộ bộ phận (ĐBBP) Truyền tải điện Miền Đông 1


Sáng ngày 19/05/2021, tại Truyền tải điện Miền Đông 2 Chi bộ Truyền tải điện Miền Đông 2 (TTĐMĐ2) trang trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận TTĐMĐ2. Dự hội nghị có Đ/c Nguyễn Minh Dũng – UV BCH Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4- Bí thư chi bộ, Giám đốc Truyền tải điện miền...


Ngày 06/5/2021, tại trụ sở đơn vị, Chi bộ Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới và sinh hoạt định kỳ tháng 5/2021.


ngày 12/4/2021 Chi bộ Truyền tải điện Miền Đông 1 (TTĐMĐ1) trang trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho 01 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam và công nhận đảng viên chính thức cho 03 đồng chí đảng viên dự bị.


Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham...


Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, Quyết định số 43-QĐ/ĐU ngày 14/10/2020, Quyết định số 44-QĐ/ĐU ngày 14/10/2020 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4), ngày 21/10/2020 Chi bộ Truyền tải điện Miền Tây 3 (TTĐMT3) trang trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho 02 quần chúng ưu tú vào...


Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, Quyết định số 09-QĐ/ĐU ngày 25/6/2020 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4), ngày 04/09/2020 Chi bộ Truyền tải điện Miền Tây 3 (TTĐMT3) long trọng tổ chức kết nạp đảng viên. Chủ trì là đồng chí Trần Quốc Hiệu – UVBCH Đảng bộ Công ty, Bí thư Chi bộ -...


Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam,quyết định số 09-QĐ/ĐU ngày 25/6/2020 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4), ngày 14/07/2020, Chi bộ Truyền tải điện miền Tây 2 (TTĐMT2) long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới. Chủ trì buổi lễ là đồng chí Ngô Mạnh Trung – UVBCH Đảng bộ Công ty, Bí...


Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, được sự quan tâm của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4), Chi bộ Truyền tải điện Miền Tây 3 (TTĐMT3), BCH Công đoàn TTĐMT3, trải qua quá trình tu dưỡng và rèn luyện của quần chúng Trần Văn Lâm, ngày 07/07/2020 Chi bộ TTĐMT3 long trong tổ chức lễ kết nạp...