Những năm qua, Chi bộ Truyền tải điện Miền Tây 3 (TTĐMT3) đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đơn vị, cán bộ, đảng viên, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định, góp phần cung cấp điện phục vụ phát triển kinh...


Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, trạm biến áp 220kV Châu Đốc thực hiện xuất sắc nhiệm vụ sản xuất 02 năm liền và được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia khen tặng danh hiệu: Trạm biến áp vận hành an toàn tuyệt đối 05 năm liên tục giai đoạn 2014-2018 và giai đoạn 2015-2019.


Thực hiện Nghị quyết số 76-NQ/ĐU ngày 23/5/2017 của Đảng uỷ Công ty Truyền tải điện 4 về việc công tác phát triển đảng viên; thực hiện nghị quyết số 01-NQ/CB ngày 28/8/2017 của Chi bộ Truyền tải điện miền Đông 2 về việc Nghị quyết Đại hội Chi bộ Truyền tải điện miền Đông 2 nhiệm kỳ 2017 - 2020.


Thanh niên là lực lượng nòng cốt trong xã hội, một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào tương lai của dân tộc. Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng; công tác...


Đội TTĐ Bù Đăng trực thuộc Truyền tải điện miền đông 2 – Công ty Truyền tải điện 4, được thành lập vào ngày 03/06/2013 trên cơ sở chia tách từ Đội TTĐ Đồng Xoài (trước là Đội đường dây Bình Phước), nhân sự hiện tại có 22 CBCNV. Trụ sở đóng trên địa bàn thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình...


Đoàn Thanh niên (ĐTN) Công ty Truyền tải điện 4 dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty, luôn nhận thức đúng đắn vai trò và trách nhiệm của mình trong việc đồng hành, gắn bó với Công ty trong công tác sản xuất, lẫn các phong trào Đoàn, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển ngành điện.


Chi bộ Truyền tải điện miền Đông 2 được thành lập theo quyết định số 1020-QĐ/ĐU, ngày 08/4/2015 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4. Ngày đầu mới thành lập đơn vị gặp rất nhiều khó khăn về mọi mặt. Dưới sự lãnh đạo của tập thể cấp ủy, chi bộ đơn vị đã không ngừng tự đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm...


Trong những năm qua phong trào CN-LĐ và hoạt động công đoàn trong Truyền tải điện Miền Đông 1 đã nhận được sự quan tâm đặc biệt, lãnh đạo Chi bộ đã chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Chi bộ trên mọi lĩnh vực công tác. Mọi chủ trương, Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên đều được quán triệt, triển khai...


Thực hiện phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4, tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Trạm 500kV Tân Uyên đang ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ do Chi bộ - Ban lãnh đạo Truyền tải điện...


Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/ĐU ngày 09/10/2019 của Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Đảng ủy Công ty đã xây dựng Kế hoạch số 44-KH/ĐU ngày 20/11/2019 của Đảng ủy Công...