Được sự đồng ý của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4, Đảng ủy bộ phận Truyền tải điện Miền Đông 1, ngày 09 tháng 9 năm 2022, Chi bộ Quản lý vận hành trạm thuộc Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Miền Đông 1 đã tổ chức kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Trần Quốc Huy, sinh năm 1987 là trực vận...


Sáng ngày 26 tháng 08 năm 2022, tại Hội trường đơn vị, Chi bộ Quản lý vận hành đường dây – Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện miền Tây 1, tổ chức long trọng Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Trần Anh Tuấn – Cán bộ kỹ thuật, Đội Truyền tải điện Ninh Kiều.Sáng ngày 10/08/2022 tại Bình Dương; Chi bộ quản lý vận hành trạm biến áp thuộc Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện miền Đông 2 làm lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam theo Quyết định số 225-QĐ/Đ ngày 18/07/2022 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4


Trong 02 ngày 21,22/7/2022, Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Tp. Hồ Chí Minh (TTĐHCM) tổ chức cho cán bộ, Đảng viên tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, thành phần tham dự gồm toàn thể đảng...


Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, ngày 15/7/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Đảng bộ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.


Sáng ngày 19/5/2022, thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chi bộ Cơ quan Truyền tải điện và Chi bộ Quản lý vận hành trạm trực thuộc Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện miền Tây 2 long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho 03 quần chúng ưu tú: Trần Thanh Trung – nhân viên Phòng Tổng hợp, Lê...


Ngày 14/5/2022 Chi bộ Truyền tải điện Miền Tây 3 long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Hứa Văn Ngoan - ĐHV Tổ TTLĐ Long Xuyên theo Quyết định số 217-QĐ/ĐU, ngày 05/5/2022 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 tại hội trường TTĐMT3 và các đồng chí đảng viên tại đội, trạm, tổ TTLĐ kết...


Thực hiện Kế hoạch số 14-KH/ĐU, ngày 18/3/2022 của Đảng ủy Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia. Từ 13 giờ 30 ngày 01 tháng 4 năm 2022, Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 đã tổ chức cho 334 cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển  khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội...