Sáng ngày 15/9/2021, Công ty Truyền tải điện 4 đã tổ chức buổi họp mặt truyền thống nhân Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Công ty qua hình thức kết nối đa điểm của ứng dụng họp trực tuyến Zoom Meeting.


Bài viết nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Công ty (15/9/1976 - 15/9/2021)


Bài thơ gửi tặng “Người lính” Truyền tải điện nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Công ty Truyền tải điện 4 (15/9/1976 - 15/9/2021)Bài viết nhân kỷ niệm ngày thành lập Công ty Truyền tải điện 4 (15/9/1976 - 15/9/2021)


Toàn hệ thống chính trị Công ty Truyền tải điện 4 phát huy truyền thống anh hùng, chung sức đồng lòng vượt qua đại dịch Covid-19, hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm truyền tải điện an toàn liên tục.


Bài thơ nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Công ty Truyền tải điện 4 (15/9/1976 - 15/9/2021).


Bài viết kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Công ty Truyền tải điện 4 (15/9/1976 - 15/9/2021).


Số lượt truy cập 2.456.249

Đang trực tuyến 2