Ngày 12/01/2022 tại Hà nội, nhân dịp hội nghị Tổng kết Công đoàn năm 2022, Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức vinh danh các CNVCLĐ là An toàn vệ sinh viên giỏi tiêu biểu và trao bằng Lao động sáng tạo năm 2022.


Ngày 11/01/2023, Truyền tải điện miền Đông 1 (TTĐMĐ1) đã tổ chức Hội nghị quản lý kỹ thuật, ngăn ngừa sự cố đường dây năm 2023. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý vận hành đường dây năm 2022 và đưa ra các giải pháp triển khai nhiệm vụ thực hiện ngăn ngừa sự cố năm 2023 với sự...


Sáng ngày 12/01/2023, nhân dịp chào mừng xuân Quý Mão năm 2023, lãnh đạo phòng An ninh Nội địa Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm chúc tết Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh.


Sáng ngày 11/01/2023, tại Hội trường của Đơn vị, Truyền tải điện miền Tây 1 đã tổ chức Hội nghị Quản lý kỹ thuật đường dây năm 2022, kế hoạch thực hiện các giải pháp ngăn ngừa sự cố năm 2023


Thực hiện Quy định bồi dưỡng, thi và kiểm tra sát hạch nghề trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; Quyết định số 1369/QĐ-EVNNPT ngày 23/8/2022 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc thành lập Hội đồng thi của kỳ thi và kiểm tra sát hạch nghề năm 2022; Văn bản số 3597/EVNNPT-TCNS ngày...


Trong 02 ngày 10,11/01/2023, tại thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang, Truyền tải điện Miền Tây 3 (TTĐMT3) đã tổ chức khoá huấn luyện An toàn điện năm 2023 theo chỉ đạo của Công ty Truyền tải điện 4 và kế hoạch của TTĐMT3, nội dung Huấn luyện, sát hạch Hội đồng huấn luyện và sát hạch an toàn điện.


Sáng ngày 10/01/2023 Truyền tải điện miền Đông 2 (TTĐMĐ2) đã tổ chức Hội nghị Hội nghị tổng kết công tác công đoàn và tổng kết hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên năm 2022. Đến dự có đ/c Bùi Văn Hoàng Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc TTĐMĐ2 cùng các đ/c trong Chi bộ, Ban Giám đốc; Phó Chủ tịch...


Thực hiện theo văn bản số 12/PKT-PTC4 ngày 04 tháng 01 năm 2023, về việc tổ chức Hội nghị ngăn ngừa sự cố đường dây năm 2023. Sáng ngày 10 tháng 01 năm 2023, tại hội trường Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh, đã tổ chức Hội thảo Chuyên đề công tác QLKT, vận hành đường dây truyền tải năm 2022 và...


Nhằm đánh giá, Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, kịp thời nắm bắt những mặt làm được và những mặt chưa làm được, từ đó đề ra phương hướng, kế hoạch cho năm 2023, tiếp tục hoàn thành tốt hơn nữa những chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao cho. Được sự cho phép của Lãnh đạo các cấp, sáng ngày...


Các Tin khác