Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến tất cả các hoạt động và công tác quản lý vận hành của TTĐMT2. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực, cố gắng và sự chủ động kịp thời đề ra những giải pháp cụ thể, phù hợp, TTĐMT2 vẫn đang hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên giao cho.Bài dự thi “Chung sức đồng lòng vượt qua Covid-19”


Bài dự thi cuộc thi viết với chủ đề "Chung sức đồng lòng vượt qua dịch bệnh covid-19"


Bài dự thi cuộc thi viết với chủ đề "Chung sức đồng lòng vượt qua dịch bệnh covid-19"


Bài dự thi cuộc thi viết với chủ đề "Chung sức đồng lòng vượt qua dịch bệnh covid-19"


Bài dự thi cuộc thi viết với chủ đề "Chung sức đồng lòng vượt qua dịch bệnh covid-19"


Bài dự thi cuộc thi viết với chủ đề "Chung sức đồng lòng vượt qua dịch bệnh covid-19"


Bài dự thi cuộc thi viết với chủ đề "Chung sức đồng lòng vượt qua dịch bệnh covid-19"Số lượt truy cập 1.192.718

Đang trực tuyến 22