Nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao là thách thức rất lớn đối với đơn vị quản lý vận hành đường dây truyền tải điện trong công tác đảm bảo lưới điện truyền tải vận hành an toàn,trong mùa khô.


Truyền tải điện Miền Đông 1 hiện nay đang quản lý là 1.684,99 km đường dây, trong đó có 11 đường dây 500kV với chiều dài là 668,14 km và 32 đường dây 220kV với chiều dài là 1.016,85 km; 10 trạm biến áp với tổng dung lượng là 6.606MVA, trong đó có 02 trạm biến áp 500kV (2.150MVA) và 8 trạm biến áp...


Công ty Truyền tải điện 4 hiện đang quản lý vận hành tổng chiều dài đường dây hơn 7.600 km với 2.256,98 km đường dây 500kV và 5.346,69 km đường dây 220kV. Bên cạnh mục tiêu hàng đầu là đảm bảo vận hành cung cấp điện tin cậy và liên tục thì Công ty còn có nhiệm vụ thực hiện giảm thiểu tổn thất điện...


Công trình Trạm Biến áp 500kV Long Thành chính thức khởi công xây dựng ngày 31/10/2020 tại Khu công nghiệp Lộc An, xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, đến nay công trình sắp hoàn thiện và dự kiến sẽ đóng điện vận hành vào cuối quý II năm 2022.


Lưới điện truyền tải cấp điện áp 220kV, 500kV của Công ty Truyền tải Điện 4 được Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc Gia giao nhiệm vụ quản lý vận hành trãi rộng khắp 19 tỉnh và thành phố phía Nam từ tỉnh Bình Phước, Đồng Nai đến tỉnh Cà Mau miền đất cuối cùng của đất nước Việt Nam, trong đó bao gồm...


Trong những năm qua, công tác phòng cháy, chữa cháy trong và ngoài hành lang tuyến đường dây 220kV, 500kV do Truyền tải điện Miền Đông 1 (TTĐMĐ1) quản lý luôn được đơn vị chú trọng hàng đầu và triển khai thực hiện nhiều giải pháp thiết thực.


Nguồn : Bài “Self-Cleaning Properties of Super-Hydrophobic Silicone for High Voltage Insulators” của các tác giả : K. Maghsoudi, G. Momen, R. Jafari và M. Farzaneh hợp tác với A.J. (Tony) Carreira, đăng trên tạp chí INMR, Canada, 2019; tái đăng : 11/3/2022.


Truyền tải điện miền Tây 2 với truyền thống đoàn kết, thống nhất và tinh thần vượt khó, dưới sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Công ty, tập thể CBCNV Truyền tải điện miền Tây 2 đã không ngừng phấn đấu, quyết tâm thực hiện hoàn tất mục tiêu nhiệm vụ năm 2022, góp phần thực hiện thành công chủ...


Theo kế hoạch triển khai công tác vận hành từ đầu năm của Truyền tải điện Miền Tây 3, đầu tháng 03/2022, Tổ TTLĐ Châu Đốc đã triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo vận hành an toàn trước mùa mưa mà theo dự báo về đặc đểm thời tiết năm nay là mùa mưa sẽ đến sớm hơn mọi năm.


Năm 2022, Tổng công ty ban hành và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 20/NQ-HĐTV của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về các công việc và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai, thực hiện trong năm 2022 và thông qua Chủ đề năm 2022 là “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” đã cho thấy mục...


Các Tin khác