Sáng ngày 22/11/2022, Tuổi trẻ TV vừa đăng tin về Đường dây 220kV Châu Đốc - Tà Keo thuộc Công ty Truyền tải điện 4 quản lý vận hành. Mời xem video clip tại đây


Đường dây huyết mạch 500KV Bắc – Nam mạch 1 không chỉ mở đường kinh tế, làm rực sáng các đô thị, mà còn góp thêm dòng ánh sáng hội nhập nâng tầm văn hóa Việt trong mắt bạn bè quốc tế.


Dòng điện từ miền Bắc qua đường dây thế kỷ tuôn chảy đến mọi miền Tổ quốc, đến dãi đất duyên hải miền Trung đã làm nên những đổi thay diệu kỳ, tạo nên sức bật cho các đô thị nơi đây phát triển.


Dòng chảy điện năng là nguồn mạch quan trọng kích hoạt sự phát triển toàn diện cho các tỉnh Tây Nguyên. Sự no ấm của người dân hôm nay là thành quả của những quyết sách quan trọng, khai thác tiềm năng và thế mạnh của Tây Nguyên. Đó cũng là mong muốn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt lúc sinh thời...Đường dây huyết mạch 500KV Bắc – Nam mạch 1 không chỉ mở đường kinh tế, làm rực sáng các đô thị, mà còn góp thêm dòng ánh sáng hội nhập nâng tầm văn hóa Việt trong mắt bạn bè quốc tế.