Trong ngày 14/10/2021, Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) đã tổ chức cho hơn 1.000 đoàn viên là UVBCH, UBKT Công đoàn Công ty; Cán bộ công đoàn chuyên trách; UVBCH Công đoàn cơ sở thành viên, Tổ trưởng Công đoàn và người lao động, tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt và thực...


Ngày 12/10/2021, Công ty Truyền tải điện 4 đã tổ chức bồi huấn công tác truyền thông năm 2021. Tham gia lớp bồi huấn có ông Nguyễn Văn Bảy, Phó giám đốc phụ trách công tác truyền thông, Trưởng và phó các phòng chức năng của Công ty, Ban giám đốc và Trưởng phòng Tổng hợp các đơn vị TTĐ trực thuộc (là...


Sáng ngày 09/10/2021, Ban lãnh đạo Công ty gồm có Ông Võ Đình Thủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; Ông Nguyễn Văn Hóa, Phó Giám đốc Công ty; Ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Giám đốc Công ty; Ông Nguyễn Phương Nam, Chủ tịch Công đoàn Công ty; Ông Nguyễn Trung Khoa, Bí Thư đoàn Thanh niên Công ty và các...


Trong thời gian tới, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng truyền tải điện ổn định liên tục để phục vụ nhân dân, TTĐMĐ1 tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về công tác PCCC trong CBCNV. Phối hợp Đài phát thanh các huyện, Thị xã, Thành phố nơi có lưới điện cao áp đi qua để tuyên truyền...


Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) là sự thay đổi lớn lao về kinh tế văn hóa, xã hội, nhận thức và tư duy của con người, … đưa số hóa, công nghệ thông tin vào các công việc thực tế trong đời sống hàng ngày. Việc tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) là một trong...


PCCC là trách nhiệm chung của toàn xã hội, bởi an toàn PCCC liên quan mật thiết đến tính mạng, tài sản của tất cả mọi người. Vì thế, cùng với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, toàn thể CBCNV của TTĐMT2 luôn tích cực tham gia phong trào toàn dân PCCC, coi đó là một trong...


Để chủ động phòng ngừa, làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại các Đội TTĐ, trạm, tổ TTLĐ, TTĐMĐ2 đã triển khai phổ biến Nội quy PCCC, Quy định công tác PCCC của EVN số 1221/QĐ-EVN ngày 09/9/2021, văn bản hướng dẫn thực hiện về PCCC của Công ty, EVNNPT qua đó nâng cao nhận thức của CBCNV,...


Trong ngày 30/9/2021, Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng chống Covid-19 cho hơn 300 CNVCLĐ Công ty bằng hình thức trực tuyến. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phương Nam, Chủ tịch Công đoàn Công ty, Phó Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 Công ty và...


Sáng ngày 28/9/2021, Ông Nguyễn Minh Dũng – Giám đốc – Trưởng tiểu ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TTĐMĐ2 chủ trì cuộc họp đánh giá công tác phòng chống dịch trong thời gian tới, tham dự họp có trưởng các phòng, đội, trạm, tổ TTLĐ.


Chiều ngày 29/9/2021, Ban Lãnh đạo truyền tải điện Miền Đông 1 cùng các ông Tạ Hoàng Nam, Nguyễn Thành Nhâm, Lê Hồ Khương, Đinh Văn Thành - là Cán bộ được điều động và bổ nhiệm đảm trách vị trí công tác mới đã có mặt tại phòng họp Truyền tải điện Miền Đông 1. Cũng trong buổi lễ qua hình thức họp...