Ngày 05/04/2022 Công ty Truyền tải điện 4 đã ban hành Thông báo số 1969/TB-PTC4 về việc thông báo tuyển dụng lao động nghề vận hành trạm biến áp 220kV – 500kV đợt 1 năm 2022. Dưới đây là nội dung Thông báo số 1969/TB-PTC4.


Ngày 13/12/2021 Công ty Truyền tải điện 4 đã ban hành Thông báo số 13058/TB-PTC4 về việc thông báo tuyển dụng lao động nghề vận hành trạm biến áp 220kV – 500kV đợt 4. Dưới đây là nội dung Thông báo số 13058/TB-PTC4.


Ngày 04/11/2021 Công ty Truyền tải điện 4 đã ban hành Thông báo số 11706/TB-PTC4 về việc thông báo tuyển dụng lao động nghề vận hành trạm biến áp 220kV – 500kV đợt 3. Dưới đây là nội dung Thông báo số 11706/TB-PTC4.
Số lượt truy cập 1.504.045

Đang trực tuyến 26