Ngày 24 tháng 3 năm 2020, thực hiện theo Quyết định số 2061/QĐ-PTC4 ngày 23/3/2020 về việc bổ nhiệm Cán bộ. Truyền tải điện Miền Tây 2 đã tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc đơn vị TTĐMT2.


Những năm qua, Chi bộ Truyền tải điện Miền Tây 3 (TTĐMT3) đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đơn vị, cán bộ, đảng viên, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định, góp phần cung cấp điện phục vụ phát triển kinh...


Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, trạm biến áp 220kV Châu Đốc thực hiện xuất sắc nhiệm vụ sản xuất 02 năm liền và được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia khen tặng danh hiệu: Trạm biến áp vận hành an toàn tuyệt đối 05 năm liên tục giai đoạn 2014-2018 và giai đoạn 2015-2019.


Nhằm lập thành tích chào mừng 89 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2020) và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4, từ đầu tháng 3 năm 2020, Chi đoàn Truyền tải điện miền Tây 3 (TTĐMT3) đã quyết tâm hoàn thành tốt công trình thanh niên “Thực hiện...


Thực hiện Nghị quyết số 76-NQ/ĐU ngày 23/5/2017 của Đảng uỷ Công ty Truyền tải điện 4 về việc công tác phát triển đảng viên; thực hiện nghị quyết số 01-NQ/CB ngày 28/8/2017 của Chi bộ Truyền tải điện miền Đông 2 về việc Nghị quyết Đại hội Chi bộ Truyền tải điện miền Đông 2 nhiệm kỳ 2017 - 2020.


Thanh niên là lực lượng nòng cốt trong xã hội, một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào tương lai của dân tộc. Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng; công tác...


Việc phổ biến các quy định mới cũng như kịp thời hướng dẫn cho cán bộ chuyên môn hiểu rõ phương pháp làm việc, làm quen và thích ứng với công nghệ mới, khuyến khích CBCNV nghiên cứu học tập để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng chính là thực thi theo Văn hóa EVNNPT “Tạo ra sự ủng hộ, quy tụ,...


Ngày 19/3/2020, Đội Truyền tải điện Nhà Bè (Đội Nhà Bè) đã phối hợp Công ty Băng Dương E&C tổ chức buổi tuyên truyền, hướng dẫn về an toàn điện cho 22 công nhân điều khiển phương tiện cơ giới của Công ty Băng Dương E&C, buổi tuyên truyền này nhằm mục đích giúp cho các công nhân hiểu rõ cách phòng...


Đội TTĐ Bù Đăng trực thuộc Truyền tải điện miền đông 2 – Công ty Truyền tải điện 4, được thành lập vào ngày 03/06/2013 trên cơ sở chia tách từ Đội TTĐ Đồng Xoài (trước là Đội đường dây Bình Phước), nhân sự hiện tại có 22 CBCNV. Trụ sở đóng trên địa bàn thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình...


Đoàn Thanh niên (ĐTN) Công ty Truyền tải điện 4 dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty, luôn nhận thức đúng đắn vai trò và trách nhiệm của mình trong việc đồng hành, gắn bó với Công ty trong công tác sản xuất, lẫn các phong trào Đoàn, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển ngành điện.


Các Tin khác