Ký sự truyền hình do Đài truyền hình Vĩnh Long thực hiện - Đường dây thế kỷ - Tập 1 - Nguồn điện Hòa Bình

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Đài Truyền hình Vĩnh Long sản xuất ký sự "Đường dây thế kỷ". Mời xem tại đây

 


  • nguồn: Đài truyền hình Vĩnh Long