Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để hoàn thành tốt công tác Đầu tư xây dựng.

Qua thực tiễn công tác quản lý Đầu tư xây dựng, Chi Bộ 3 đã rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, một trong số các kinh nghiệm đó là phải hoàn thiện tổ chức quản lý dự án Đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên môn của công tác Quản lý dự án; nghiên cứu và bố trí cán bộ đúng chuyên môn nghiệp vụ, có hiệu quả. Hoàn thiện bộ máy quản lý đồng bộ thống nhất trong việc tổ chức thực hiện dự án và điều hành quản lý dự án.

Bên cạnh nhiệm vụ chính trị chính yếu là đảm bảo quản lý vận hành an toàn, liên tục cho lưới điện truyền tải; công tác Đầu tư xây dựng (ĐTXD) là công tác quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Truyền tải điện 4. Trong thời gian qua, công tác ĐTXD của Công ty đã góp phần đáng kể trong việc tăng cường công suất, chống quá tải cho các trạm biến áp; cải tạo, nâng khả năng tải các đường dây; cải tạo, nâng cấp hệ thống điều khiển; bổ sung thiết bị để giảm sự cố do sét, hạn chế dòng ngắn mạch… qua đó đã nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và ổn định lưới điện truyền tải của hệ thống lưới điện khu vực miền Nam nói riêng và lưới điện Quốc gia nói chung.

Đặc điểm tình hình của Chi bộ 3 

Chi bộ 3 trực thuộc Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4, Chi bộ có 17 đảng viên trên tổng số 53 CBCNV, đạt tỷ lệ 32,0%, các đồng chí hiện đang công tác tại các phòng ĐTXD, Viễn thông & Công nghệ thông tin, Văn phòng và Phó giám đốc ĐTXD, Phó giám đốc Hành chánh. Về trình độ, có 10 đồng chí bậc đại học và 07 đồng chí bậc cao học; ngoài ra có 05 đồng chí là nữ CNVC. Chi bộ 3 chỉ đạo, lãnh đạo nhiều lĩnh vực công tác trong đó trọng tâm có công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý đấu thầu.

Công tác quán triệt, phổ biến các Nghị quyết, Văn bản của Đảng ủy cấp trên

Chi bộ 3 đã phổ biến, quán triệt, triển khai trong Chi bộ thực hiện các chủ trương, chỉ đạo về hoàn thành kế hoạch ĐTXD của Hội đồng Thành viên EVNNPT như các Nghị quyết 5151/NQ-HĐTV ngày 28/12/2016, Nghị quyết số 5018/NQ-HĐTV ngày 21/12/2017, Nghị quyết 4588/NQ-HĐTV ngày 21/12/2018; thực hiện các chỉ đạo của Đảng ủy công ty như Nghị quyết số 1039-NQ/ĐU ngày 20/4/2015 về đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm năm 2015 và Nghị quyết số 26/NQ-ĐU ngày 06/05/2016 về công tác đầu tư xây dựng đến toàn thể đảng viên và CBCNV trong Chi bộ.

Công tác tổ chức thực hiện

Để thực hiện tốt các nội dung nêu trên, Chi ủy Chi bộ 3 đã lãnh đạo, chỉ đạo việc tham mưu cho lãnh đạo Công ty để hướng dẫn, chỉ đạo phòng chức năng, các đơn vị Truyền tải đề ra các giải pháp tối ưu trong quản lý các dự án đầu tư xây dựng.

Chi bộ đã phân công đảng viên phụ trách công tác đầu tư xây dựng, trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai các nội dung liên quan đến công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng theo các chủ trương của Đảng ủy Công ty.

Chi bộ đã tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công ty ban hành Nghị quyết, đề ra các giải pháp hiệu quả, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng bộ phận, cá nhân tham gia công tác Đầu tư xây dựng. Quan điểm của Đảng ủy Công ty, đơn vị luôn được quán triệt xuyên suốt là việc đảm bảo kế hoạch Đầu tư xây dựng là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị Công ty, đơn vị, từ cấp ủy Đảng, chuyên môn đến các đoàn thể. Công tác lãnh đạo cần xác định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, việc chỉ đạo thực hiện phải đảm bảo tiến độ các công trình Đầu tư xây dựng theo kế hoạch giao là công tác thường xuyên, liên tục.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn một số khó khăn vướng mắc thường gặp như : các nhà cung cấp VTTB chậm giao hàng, khó bố trí giải quyết cắt điện các công trình đang vận hành, đặc biệt là các dự án bị chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Các khó khăn đó luôn được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo, phân tích nguyên nhân và định hướng các giải pháp khắc phục để hoàn thành công tác Đầu tư xây dựng một cách tốt hơn.

Kết quả thực hiện

Việc triển khai thực hiện những chủ trương, chỉ đạo của EVNNPT, Công ty trong công tác quản lý các công trình Đầu tư xây dựng đã có hiệu quả góp phần quan trọng trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ Đầu tư xây dựng của Công ty trong thời gian qua, cụ thể một số kết quả đạt được rất khả quan như sau:

- Kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2015 - 2020: Công ty được giao thực hiện 90 dự án, trong đó có 14 dự án dừng hoặc chuyển giao theo quyết định của EVNNPT; Công ty thực hiện 76 dự án, đã hoàn thành 56 dự án, đang thực hiện 20 dự án; tổng giá trị khối lượng đã thực hiện là 2.987 tỷ đồng, đạt 92% so với tổng giá trị kế hoạch đầu tư 05 năm; hoàn thành vượt kế hoạch khởi công là 16/14 công trình; đóng điện được 22/20 công trình, trong đó có 03 công trình ngoài kế hoạch và 01 công trình Kéo dây mạch 2 đường dây Ô Môn-Sóc Trăng chưa đóng điện do vướng đền bù; quyết toán 49/44 công trình. Đây là nỗ lực lớn của Công ty, trong điều kiện công tác Đầu tư xây dựng còn gặp nhiều khó khăn về công tác đền bù giải phóng mặt bằng và thủ tục pháp lý do có nhiều thay đổi về chính sách, thủ tục đầu tư.

- Các công trình trọng tâm, trọng điểm được thực hiện bảo đảm chất lượng và tiến độ, góp phần nâng cao độ tin cậy vận hành lưới điện như : Nâng công suất trạm 500kV Ô Môn; Lắp đặt máy biến áp 500kV- 2x900MVA Trạm biến áp 500kV Phú Lâm; TCCS trạm 220KV Cà Mau; Bạc Liêu; Châu Đốc; Sóc Trăng; Cai Lậy; Cao Lãnh; Vĩnh Long; Bến Tre; Cải tạo nâng cấp ĐZ 220kV Phú Lâm - Hóc Môn 1 thành 2 mạch; Kéo dây mạch 2 đd 220KV Mỹ Tho – Bến Tre; Cải tạo, tăng cường khả năng tải của đường dây 220 kV Phú Lâm – Bình Chánh; Thay dây siêu nhiệt ĐZ 220KV Mỹ Tho – Bến Tre; Thay dây siêu nhiệt ĐZ 220KV Phú Mỹ - Mỹ Xuân; Lắp đặt tụ bù ngang trên lưới truyền tải điện khu vực miền Nam; Cải tạo, thay thế thiết bị trạm 500kV Nhà Bè để đáp ứng dòng ngắn mạch hệ thống … Trong đó có một số công trình được các cấp Công đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gắn biển thi đua.

- Mặc dù bộ máy thực hiện công tác Đầu tư xây dựng của Công ty là lực lượng kiêm nhiệm, không chuyên trách nhưng tất cả các bước triển khai dự án từ chuẩn bị đầu tư, đấu thầu, BTGPMB, thi công, nghiệm thu … đều đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật, Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của các Bộ ngành liên quan, quy định của EVN, EVNNPT...  qua nhiều đợt thanh, kiểm tra của các cấp, công tác Đầu tư xây dựng của Công ty đều được đánh giá thực hiện tuân thủ các quy định.

- Trong công tác Đầu tư xây dựng, ý thức, trách nhiệm của CBCNV về vị trí, vai trò trong công tác Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng luôn được quán triệt sâu sắc nâng cao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của EVNNPT, đặc biệt là việc chấp hành các quy định về pháp luật Đầu tư xây dựng.

- Nhiều dự án về khoa học và công nghệ được Công ty mạnh dạn triển khai đã góp phần nâng cao kiến thức cho Cán bộ quản lý thực hiện dự án, cũng như tạo điều kiện hội nhập tốt hơn vào cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Bài học kinh nghiệm, phương hướng nhiệm vụ

Qua thực tiễn công tác quản lý Đầu tư xây dựng, Chi Bộ 3 cũng đã rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu như sau:

- Công tác quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy chi bộ, cán bộ, đảng viên, người lao động về vị trí, vai trò của công tác quản lý Đầu tư xây dựng là rất quan trọng.

- Thường xuyên cập nhật, nắm bắt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong công tác QLDA. Đặc biệt phải hiểu rõ Luật, Nghị định và Thông tư liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ đối với công tác Đầu tư xây dựng trong quá trình triển khai dự án.

- Tăng cường phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan để thực hiện đầu tư xây dựng các dự án một cách đồng bộ và hiệu quả. Bám sát tiến độ điều hành tổng quát của EVNNPT và tiến độ điều hành chi tiết của Công ty để hoàn thành nhiệm vụ cụ thể theo từng kỳ hạn.

- Hoàn thiện tổ chức quản lý dự án Đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên môn của công tác Quản lý dự án; nghiên cứu và bố trí cán bộ đúng chuyên môn nghiệp vụ, có hiệu quả. Cần hoàn thiện bộ máy quản lý đồng bộ thống nhất trong việc tổ chức thực hiện dự án và điều hành quản lý dự án.

- Trách nhiệm của từng tổ chuyên môn làm công tác tổ chức và quản lý cần được phân công rõ ràng, thống nhất trong chỉ đạo và hướng dẫn, không để xảy ra tình trạng chồng chéo gây khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

Phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị quản lý Đầu tư xây dựng trong nhiệm kỳ mới, cần chú trọng thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp như sau:

- Tiếp tục quán triệt, lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện Nghị quyết số 24 - NQ/ĐU ngày 01/04/2019 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam về nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công ty.

-  Nâng cao công tác lựa chọn và quản lý nhà thầu thiết kế: Cụ thể là cần lựa chọn nhà thầu thiết kế có đủ tư cách pháp nhân, đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ tư vấn thiết kế các dự án theo đúng ngành nghề đã đăng ký; phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư, trước pháp luật về sản phẩm tư vấn xây dựng mà đơn vị lập ra.

-  Nâng cao công tác thẩm tra dự án:  đầu tư đào tạo và nâng cao trình độ, năng lực của công tác thẩm tra hồ sơ thiết kế. Tuân thủ các quy định của pháp luật về Quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng trong quá trình thực hiện công tác thẩm tra.

-  Nâng cao chất lượng thực hiện dự án đầu tư ngay từ bước khảo sát thiết kế, tuân thủ chặt chẽ các qui định, định mức, tiêu chuẩn trong từng bước, từng công việc của dự án. Nâng cao chất lượng hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn xét thầu, tăng cường quản lý thực hiện hợp đồng và quản lý chất lượng các nhà thẩu xây lắp, cung cấp vật tư, thiết bị. Kiên quyết loại bỏ các nhà thầu không đủ năng lực làm ảnh hưởng tới chất lượng và tiến độ dự án.

-   Thường xuyên Tổ chức kiểm điểm, đánh giá theo kế hoạch tiến độ của các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm để làm cơ sở điều hành và quản lý công việc từ Công ty đến các đơn vị tư vấn và các nhà thầu. Tổ chức giao ban điều hành định kỳ, đột xuất tại công trường để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh tại hiện trường.

-  Tổ chức học tập kinh nghiệm với các đơn vị trong và ngoài ngành về công tác QLDA để các cán bộ thực có điều kiện học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức chuyên môn…Thường xuyên cập nhật hệ thống thông tin văn bản, qui định của pháp luật liên quan đến công tác Đầu tư xây dựng.

Trong thời gian tới, do Quy định của Nghị Định 59/2015/NĐ-CP (và NĐ 42/ 2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án Đầu tư xây dựng), các dự án có quy mô lớn hơn 15 tỉ đồng sẽ được giao cho các Ban QLDA đầu tư, một số cán bộ QLDA của Công ty cũng đã và sẽ được chuyển công tác về các Ban QLDA nêu trên. Tuy nhiên, Công ty sẽ vẫn còn tiếp tục triển khai các dự án Công nghệ có quy mô lớn như : Trang bị hệ thống An toàn an ninh thông tin cho toàn EVNNPT, Ứng dụng quản lý kỹ thuật trên nền tảng công nghệ GIS trên lưới TTĐ, Sơn phủ cách điện để chống nhiễm bẩn cho trạm biến áp 500kV Duyên Hải, Lắp đặt thiết bị hạn chế dòng ngắn mạch khu vực Miền Nam, Trang bị Trung tâm vận hành trạm biến áp không người trực… Ngoài ra, bộ phận quản lý dự án cũng cần tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng đối với bộ phận đấu thầu, kinh tế dự toán... theo Đề án nâng cao năng lực các Công ty Truyền tải điện. Vì vậy, các giải pháp nêu trên cần được tiếp tục thực hiện cụ thể và quyết liệt hơn nữa để đảm bảo mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch ĐTXD của Công ty trong thời gian sắp tới, Chi bộ 3 nhận thấy các giải pháp trên là những tiêu chí cần và luôn phải thực hiện cho công tác ĐTXD. Trong nhiệm kỳ tiếp cần bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy Công ty, nỗ lực hơn nữa trong việc chỉ đạo, thực hiện, phối hợp với các phòng và đơn vị  trong Công ty đồng thời tiếp tục hoàn thiện các giải pháp để quán triệt, thực hiện quyết liệt hơn nữa nhằm hoàn thành tốt công tác ĐTXD, nhiệm vụ chính trị được Đảng và nhà nước giao.

 


  • Chi bộ 3