Anh Nguyễn Tấn Tài - gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020

Xuất thân từ một công nhân kỹ thuật, nhưng với tinh thần ham học hỏi, vượt khó Anh Nguyễn Tấn Tài từng bước trưởng thành. Năm 1999 Anh được lãnh đạo tin tưởng giao nhiệm vụ Trưởng trạm biến áp 110kV Tây Ninh. Năm 2010 Trưởng Trạm 220kV Hóc Môn; Đến năm 2015 Trưởng Trạm 220kV Tây Ninh, từ 2018 đến nay Tổ trưởng Tổ Thao tác lưu động (TTLĐ) Tây Ninh.

Ông Nguyễn Tấn Tài, Tổ trưởng Tổ TTLĐ Tây Ninh (người đứng thứ 3 hàng bên trái) nhận giấy khen biểu dương các cá nhân thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Dù với bất kỳ cương vị nào Anh vẫn không ngừng phấn đấu, rèn luyện, học tập kinh nghiệm của những người đi trước và đã cùng với Tập thể Tổ TTLĐ thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được giao, một số thành tích nổi bật.

Đảm bảo quản lý vận hành an toàn 02 Trạm biến áp 220kV KNT Tây Ninh, Trảng Bàng, nâng cao năng suất lao động, cải tạo cảnh quan, môi trường làm việc tại Tổ TTLĐ Tây Ninh, tích cực tham gia các phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thực hiện sáng kiến, cải tiến kỹ thuật từ năm 2015 đến nay Anh có 05 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng vào công tác QLVH trên lưới điện thuộc Truyền tải điện Miền Đông 2.

Từ tháng 12/2018 Trung tâm vận hành Tây Ninh được thành lập để quản lý vận hành 02 Trạm biến áp 220KV KNT là Tây ninh và Trảng Bàng, nhân sự giảm từ 22 người còn 11 người, thời gian đầu gặp nhiều khó khăn do thiết bị Trạm Trảng Bàng vận hành lâu năm, nhưng nhờ sự quan tâm của lãnh đạo các cấp và sự quyết tâm phấn đấu của người đứng đầu Tổ TTLĐ Tây Ninh đã dẫn dắt tập thể Tổ TTLĐ đoàn kết nhất trí vượt qua mọi khó khăn phía trước, thấm nhuần và thực hiện theo Văn hóa EVNNPT để ngày hôm nay Tổ TTLĐ Tây Ninh dần ổn định, đảm bảo vận hành an toàn liên tục góp phần phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh và vùng phụ cận.

Ông Nguyễn Tấn Tài, Tổ trưởng Tổ TTLĐ Tây Ninh đang bồi huấn thường xuyên cho các nhân viên vận hành.

Tôi gặp anh Thành tổ trưởng công đoàn Tổ TTLĐ để hỏi về anh Nguyễn Tấn Tài, anh Thành tâm sự:

Anh Tài thường xuyên quan tâm, khích lệ nhân viên trong công tác, quán triệt văn hóa NPT đến từng nhân viên, từng bước đã thay đổi tư duy lối mòn của nhân viên để nâng cao hiệu quả công tác và tăng năng suất lao động, chấp hành kỹ cương, kỹ luật trong vận hành rất nghiêm. Tổ chức hướng dẫn học tập thiết bị tại trạm 220kV Tây Ninh và trạm 220kV Trảng Bàng cho các điều hành viên 02 trạm trước khi đưa vào vận hành không người trực, biên soạn các quy trình vận hành và bảo dưỡng thiết bị nhất thứ, quy trình vận hành mạch nhị thứ trạm KNT. Định kỳ hàng tháng Anh Tài bồi huấn nâng cao trình độ, chuyên môn tay nghề cho nhân viên trong tổ. Lập kế hoạch bảo trì và vệ sinh công nghiệp hàng tháng và triển khai cho các ca điều hành thực hiện, định kỳ kiểm tra để kịp thời phát hiện bất thường thiết bị, đề xuất biện pháp xử lý thích hợp. Do đó, các thiết bị trạm vận hành ổn định, góp phần trong công tác ngăn ngừa sự cố. Anh luôn quan tâm công tác quản lý kỹ thuật, an toàn-bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ và phòng chống bão lụt.

Với vai trò là tổ trưởng tổ Đảng, Anh luôn hoàn thành các nhiệm vụ được chi bộ giao như theo dõi, giúp đỡ, giới thiệu cho chi bộ kết nạp 03 quần chúng ưu tú vào Đảng và 04 cảm tình đảng. Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được Đảng ủy Công ty tặng giấy khen.

Ông Nguyễn Tấn Tài, Tổ trưởng Tổ TTLĐ Tây Ninh (người đứng thứ 2 hàng bên trái) tham dự lễ khởi công nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên công đoàn của Tổ TTLĐ Tây Ninh.

Với vai trò là ủy viên BCH Công đoàn TTĐMĐ2, Anh thường xuyên quan tâm gần gũi đoàn viên công đoàn tại đơn vị, đề xuất  công đoàn cấp trên tặng mái ấm công đoàn cho 02 ĐVCĐ có hoàn cảnh khó khăn góp phần ổn định cuộc sống an tâm công tác.

Với những công lao đóng góp trong lao động sản xuất, Anh được tặng thưởng các danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cơ sở liên tục 7 năm liền 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019; Chiến sĩ thi đua bộ công Thương 2015, 2018. Bằng và Huy hiệu Lao động sáng tạo năm 2016 của Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam, Bằng khen chủ tịch tỉnh Tây Ninh năm 2019. Về công tác đảng được Đảng ủy Công ty tặng giấy khen công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019.

Tập thể do Anh lãnh đạo đã khắc phục nhiều khó khăn trong lao động sản xuất, xứng đáng là đơn vị xuất sắc, tiêu biểu 03 năm liền được cấp trên khen thưởng.


  • Đỗ Xuân Kiên - Võ Đức Tính - TTĐMĐ2