Áp dụng Khoa học Công nghệ để nâng cao năng lực công tác tài chính và kế toán.

Trong hoạt động cung cấp điện năng cho nền kinh tế, nếu ví hệ thống đường dây truyền tải điện và trạm biến áp như huyết mạch của Quốc gia thì hoạt động Tài chính và Kế toán có thể được xem như huyết mạch của một doanh nghiệp. Việc giữ cho các hoạt động của doanh nghiệp được ổn định, hiệu quả và không ngừng lớn mạnh là một thách thức lớn, đòi hỏi sự đóng góp của nhiều bộ phận trong doanh nghiệp, trong đó có vai trò của bộ máy tài chính và kế toán.

Trước những đòi hỏi khách quan như sự thay đổi chế độ chính sách của Nhà nước hoặc như tự bản thân doanh nhiệp cần hoàn thiện chính minh, đòi hỏi bộ phận tài chính và kế toán phải luôn cập nhật và nắm vững các quy định, quy chế liên quan đến công tác tài chính và kế toán , từ quy định của Luật đến các nghị định, thông tư, các chuẩn mực kế toán… có liên quan để đảm bảo số liệu phản ánh chính xác, trung thực, đầy đủ và kịp thời tình hình hoạt động của doanh nghiệp, trong đó chú trọng tuân thủ và đảm bảo thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước.

Đối với Công ty hiện nay, ngoài các chế độ báo cáo định kỳ, bộ phận tài chính và kế toán còn thực hiện các báo cáo, đột xuất theo yêu cầu của cấp trên và các đoàn thanh kiểm tra, cơ bản đảm bảo tiến độ và chất lượng. Bên cạnh đó, phòng cũng đóng vai trò là bộ phận tham mưu cho Lãnh đạo Công ty về công tác quản lý tài chính và kế toán trong đơn vị.

Bộ phận tài chính và kế toán của Công ty có tất cả 14 thành viên, với tuổi đời bình quân trên 40 tuổi. Với việc khối lượng quản lý vận hành hệ thống đường dây truyền tải điện và trạm biến áp ngày một tăng lên, các quy định, yêu cầu về quản trị  đòi hỏi ngày càng nhiều hơn, kéo theo đó là khối lượng công tác quản lý tài chính, kế toán đi kèm tất yếu tăng lên đáng kể. Với nguồn lực và nhân lực có hạn, các cán bộ phòng Tài chính và Kế toán Công ty luôn tích cực suy nghĩ, tìm tòi ra các giải pháp để cùng lúc vừa đạt được mục tiêu hoàn thành tốt công việc đặc thù cần sự tuân thủ, chính xác, đầy đủ, kịp thời và có phần tỉ mỉ, vừa tăng năng suất lao động.

Toàn cảnh làm việc tại phòng Tài chính và kế toán PTC4

Hưởng ứng chương trình 1 triệu sáng kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và chỉ đạo áp dụng khoa học kỹ thuật trong cuộc Cách mạng 4.0 của các cấp, từ năm 2020, tập thể cán bộ công nhân viên phòng Tài chính và Kế toán liên tục nghiên cứu và áp dụng thành công các sáng kiến nâng cao năng suất lao động và đã được các cơ quan cấp trên công nhận, xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liền. Trong đó, có các chương trình phần mềm và ứng dụng đã được phát triển và đưa vào sử dụng trong công tác quản lý Tài chính và kế toán có thể kể đến là: Chương trình theo dõi phân bổ Công cụ dụng cụ; Chương trình theo dõi Giảm trừ gia cảnh; Chương trình theo dõi, kiểm tra, rà soát các hóa đơn trong kỳ để đảm bảo kê khai đúng quy định của Nhà nước,…

Cán bộ kế toán thực hiện ứng dụng phần mềm Chương trình theo dõi phân bổ Công cụ dụng cụ

Việc phát triển, ứng dụng và quản lý các chương trình trên, đưa vào thực tiễn công tác đã giảm thiểu rất nhiều thời gian, nhân lực để thực hiện một nghiệp vụ kế toán; tăng cường công tác quản lý, quản trị tài chính và kế toán một cách chặt chẽ, khoa học và giảm thiểu được rủi ro sơ sót trong quá trình thực hiện công việc.

Với những kết quả đạt được từ việc ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác tài chính và kế toán, phòng Tài chính và Kế toán sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất thêm nhiều ứng dụng công nghệ tiến bộ để giúp nâng cao năng lực cho cán bộ công nhân viên làm công tác tài chính và kế toán ngày càng chuyên nghiệp hơn, góp phần vào thành quả hoạt động chung toàn Công ty./.


  • Mỹ Duyên - P.TCKT