Ban nữ công Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) tố chức họp triển khai nhiệm vụ và phát động các hoạt động phong trào năm 2022.

Sáng ngày 17/02/2022, Ban nữ công PTC4 tổ chức họp triển khai việc tổ chức Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2022 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm gắn liền với các hoạt động phong trào năm 2022. Tham dự có Bà Đặng Thị Hải Yến – UVBCH Công đoàn Công ty, Trưởng ban Nữ công cùng các chị trong BCH Nữ công và các Tổ trưởng trực thuộc. Các Tổ nữ công thuộc TTĐ họp qua Hội nghị truyền hình tại đơn vị.

Ban Nữ công PTC4 đã thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, thu hút đông đảo toàn thể chị em phụ nữ trong toàn Công ty tham gia và tổ chức các hoạt động phong trào, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Nữ công, đóng góp tích cực vào các phong trào, hoạt động tại PTC4 nói chung và EVNNPT nói riêng.

 

Bà Đặng Thị Hải Yến – UVBCH Công đoàn Công ty, Trưởng ban Nữ công chủ trì buổi họp.

Hàng năm Ban nữ công PTC4 đã bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, Công đoàn chương trình công tác của cấp trên, bằng sự đổi mới trong phong cách làm việc, Ban Nữ công PTC4 đã chủ động cụ thể hóa xây dựng chương trình công tác năm, kế hoạch chi tiết phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm thực hiện hàng tháng. Đồng thời tập trung nâng cao, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, tạo sự đồng thuận cao của tập thể Ban Chấp hành, các hoạt động hướng mạnh về các tổ nữ công có tính lan tỏa và đi vào chiều sâu.

Năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19, bùng phát trở lại gây tác động mạnh mẽ tới mọi mặt của đời sống xã hội nhưng Ban nữ công Công ty đã phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo nên việc tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ của Ban nữ công đạt kết quả đề ra. Đặc biệt, toàn thể các chị trong Công ty Truyền tải điện 4 luôn tích cực tham gia tuyên truyền, vận động người thân và hỗ trợ nhau trong việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. Ban Nữ công đã kịp thời triển khai các văn bản về công tác phòng chống dịch Covid 19 của cấp ủy, chính quyền và của cấp trên, điều chỉnh phương thức điều hành, chỉ đạo thích ứng nhanh, ứng dụng công nghệ thông tin, yêu cầu phòng, chống dịch covid -19; Ban nữ công tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người thân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống Covid 19 theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế (Khử khuẩn – Khẩu trang – Khai báo y tế - Khoảng cách – Không tụ tập), cài đặt Ứng dụng Bluezone, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội của Thủ tướng Chính phủ…, thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú; phối hợp tuyên truyền viết bài tuyên truyền trên web PTC4 và tuyên truyền trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, Trưởng Ban nữ công cũng đã phổ biến các văn bản 935/HD-CĐEVNNPT  ngày 17/2/2022 của Công đoàn EVNNNPT về việc hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2022 và văn bản số 936/ HD-CĐEVNNPT  ngày 17/2/2022 của Công đoàn EVNNNPT về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Toàn cảnh buổi họp.

Nhiệm vụ và các hoạt động phong trào năm 2022: tổ chức hội nghị tuyên truyền ý nghĩa lịch sử của Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, tinh thần đoàn kết đấu tranh của phụ nữ thế giới; Tác động của cuộc khởi nghĩa Hai bà Trưng đối với dân tộc và các thế hệ phụ nữ Việt Nam, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống đấu tranh giành độc lập của Phụ nữ Việt Nam, tạo niềm tin cho chị em vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH – HĐH đất nước, vì mục tiêu ”Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Tuyên truyền rèn luyện phẩm chất phụ nữ EVN “Trách nhiệm – Trí tuệ - Đảm đang – Thanh lịch”, cùng với CNVCLĐ thực hiện chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toan, linh hoạt và hiệu quả”, nâng cao vai trò của nữ CNVCLĐ trong các hoạt động của cơ quan, tận tâm, thân thiện, góp phần nâng cao hiệu quả, năng suất lao động.  Tổ chức các hoạt động phong trào vào các ngày lễ lớn trong năm 2022 như Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Quốc tế thiếu nhi 1/6, Ngày Hội LHPN 20/10 trong toàn PTC4 và hưởng ứng tham gia các hoạt động khác của đơn vị bạn.

Những kết quả và bài học kinh nghiệm trong công tác hoạt động phong trào nữ CNVCLĐ đã tập hợp, thu hút các chị PTC4 trong nhiều năm qua là cơ sở vững chắc để Ban Nữ công PTC4 tiếp tục triển khai nhiều giải pháp hiệu quả hơn nữa trong năm 2022, nhất là trong giai đoạn tới có nhiều thời cơ và thách thức đòi hỏi phát huy vai trò của phụ nữ trong mọi lĩnh vực hoạt động, từ đó khẳng định được vị thế, vai trò của phụ nữ, phát huy được truyền thống đoàn kết, phấn đấu vì sự bình đẳng, tiến bộ, hội nhập và phát triển của phụ nữ, góp phần vào sự phát triển chung của PTC4.


  • Bùi Thị Mai Ngân – Tổ Nữ công Cơ quan 4