Bồi dưỡng về nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ và kỹ năng làm việc với các đoàn Thanh tra, Kiểm toán, Thuế

Trong 02 ngày, 14&15/6/2023, Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) tổ chức lớp Bồi dưỡng về nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ; kỹ năng làm việc với các đoàn Thanh tra, Kiểm toán, Thuế cho cán bộ, nhân viên Công ty.

Khóa đào tạo được thực hiện tại trụ sở Công ty với sự tham gia của 30 học viên là Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo các phòng, đơn vị và cán bộ làm công tác tài chính kế toán.

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty định kỳ, đột xuất tổ chức kiểm tra nội bộ và tiếp, làm việc với các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, thuế. Để nâng cao hiệu quả trong các hoạt động kiểm tra nội bộ, cũng như làm việc với các đoàn thanh, kiểm tra, Công ty tổ chức khóa đào tạo nhằm bồi huấn nghiệp vụ tổ chức thanh, kiểm tra nội bộ và nâng cao kỹ năng làm việc với các đoàn Thanh tra, Kiểm toán, Thuế cho các cán bộ, nhân viên đảm nhận công tác liên quan.

Công ty đã rất quan tâm và phối hợp đơn vị đào tạo mời các giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn trực tiếp tham gia giảng dạy như Tiến sĩ Trần Đình Trữ - Phó Chánh thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Nguyễn Huỳnh Kiên Trúc - Phó Chánh văn phòng Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh và Tiến sĩ Phạm Thị Quyên - Kiểm toán Nhà nước.

Nội dung khóa học được đổi mới theo hướng đi sâu vào phân tích, trao đổi các tình huống trong thực tế hoạt động tại Công ty; cũng như thảo luận trực tiếp các khó khăn, vướng mắc phát sinh khi làm việc với các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhằm đưa ra các phương hướng thức hiện mang lại hiệu quả cao nhất. Song song đó, các giảng viên hướng dẫn về các nội dung trình tự trong công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các lưu ý quan trọng của từng nội dung để học viên dễ nắm bắt, tiếp thu nhằm áp dụng vào thực tế công tác.

Như Tiến sĩ Trần Đình Trữ - Phó Chánh thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh trình bày mỗi nội dung, mỗi giai đoạn trong đợt thanh tra, kiểm tra đều có tính chất quan trọng nhất định; hoạt động thanh tra, kiểm tra không chỉ nhằm phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm các quy định của cơ quan, tổ chức, pháp luật của Nhà nước mà còn nhằm mục đích phát hiện những sơ hở, hạn chế của quy định, của cơ chế quản lý nhằm kịp thời hiệu chỉnh, sửa đổi để mang lại lợi ích chung. Mong rằng các anh chị học viên tiếp thu tốt kiến thức của khóa học để triển khai thực hiện hiệu quả trong thực tế công tác của Công ty./.

Một số hình ảnh liên quan:

Toàn cảnh lớp học

Ông Huỳnh Thanh Sơn – Phó Trưởng phòng TCNS phát biểu khai mạc khóa đào tạo

Tiến sĩ Trần Đình Trữ - Phó Chánh thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn tại lớp học

Tiến sĩ Nguyễn Huỳnh Kiên Trúc - Phó Chánh văn phòng Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn tại lớp học

Tiến sĩ Phạm Thị Quyên - Kiểm toán Nhà nước hướng dẫn tại lớp học

Ông Dương Thất Đúng – Kế toán trưởng PTC4 trao đổi về thực tế làm việc với các đoàn kiểm tra, kiểm toán

Ông Ngô Mạnh Trung – Giám đốc TTĐMT2 chia sẻ tình huống thực tế trong công tác quản lý vận hành của đơn vị

 Giảng viên và học viên chụp hình lưu niệm lớp học


  • Trần Văn Thái – Phòng TCNS, PTC4