CBCNV tổ TTLĐ An Phước luôn nêu cao tinh thần “Trách nhiệm” trong công tác nghiệm thu, chuẩn bị đóng điện vận hành

Tổ Thao tác lưu động (TTLĐ) An Phước thuộc Truyền tải điện Miền Đông 1 (TTĐMĐ1) được thành lập ngày 22 tháng 04 năm 2022 với 05 CBCNV. Được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo các cấp, từ khi tiếp nhận trạm 220kV An Phước, tập thể CBCNV của tổ luôn tập trung hết sức lực để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

ĐHV kiểm tra mạch nhị thứ tủ MBA AT1

Hiện nay, khối lượng công việc chuẩn bị cho công tác nghiệm thu đóng điện quản lý vận hành gồm: 02 tổ máy biến áp (MBA) với tổng dung lượng 500MVA; Phía 220kV hoàn thành 07 ngăn lộ gồm 04 ngăn đường dây, 02 ngăn MBA, 01 ngăn máy cắt liên lạc. Phía 110kV với quy mô 10 ngăn lộ bao gồm 06 ngăn đường dây, 02 ngăn MBA, 01 ngăn kết giàn và 01 ngăn máy cắt vòng đã lắp đặt khoảng 80%; Phía 22kV đấu nối cáp từ đầu cực 22kV của máy biến áp 220/110/22kV – AT1, AT2 qua máy cắt trung thế cấp cho các MBA tự dùng của trạm, đã lắp đặt hoàn tất.

ĐHV nghiệm thu mạch nhị thứ DCL

Mặc dù trạm chưa đóng điện VH chính thức, nhưng CBCNV Tổ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm hoàn thành mọi công việc được giao như theo dõi các công trình xây dựng nhà điều hành, mương cáp, theo dõi việc lắp đặt các thiết bị MBA, Máy cắt, dao cách ly, TU, TI, CSV, hệ thống PCCC và các công trình nhất nhị thứ trong trạm… chuẩn bị cho công tác nghiệm thu đóng điện vận hành trạm trong thời gian tới; song song đó CBCNV Tổ cũng luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm thông qua những công tác cần có sự phối hợp của các đơn vị liên quan, luôn tuân thủ nghiêm các chỉ đạo từ các cấp lãnh đạo trong từng nhiệm vụ.

ĐHV theo dõi đơn vị thi công gờ lề đường nội bộ

Bên cạnh việc trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn và nghiên cứu các tài liệu thiết bị hiện có tại trạm; tập thể CBCNV Tổ thường xuyên nghiên cứu tìm hiểu về Văn hóa EVN, tài liệu Văn hóa EVNNPT, tài liệu Giá trị cốt lõi và chuẩn mực đạo đức Văn hóa EVNNPT để thực thi đúng trong lao động cũng như trong cuộc sống hằng ngày.

ĐHV kiểm tra khung nắp đan trước khi đổ bêtông


  • Huỳnh Văn Phấn – Tổ TTLĐ An Phước - TTĐMĐ1