CBCNV trạm biến áp 500kV Mỹ Tho thực thi Văn hóa EVNNPT trong công tác nghiệm thu, đóng điện công trình thay thế các TI không đảm bảo vận hành

Trạm 500kV Mỹ Tho luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tận tâm hoàn thành mọi công việc được giao với tính tuân thủ kỹ luật cao. Ngay sau khi EVNNPT ban hành Tài liệu Văn hóa EVNNPT năm 2015, sửa đổi năm 2018, cũng như “Tài liệu giá trị cốt lõi và Chuẩn mực đạo đức Văn hóa Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” được ban hành ngày 23/12/2020, Trạm đã áp dụng làm nền tảng cơ sở cho mọi nhận thức và hành động của mỗi CBCNV; thay đổi nhận thức để có thái độ và hành động tích cực, giải quyết tốt hơn các công việc. Mỗi CBCNV luôn nhận thức rằng Văn hóa EVNNPT là cơ sở nền tảng cho sự phát triển của các đơn vị trong Tổng công ty.

Tập thể CBCNV trạm 500kV Mỹ Tho thường xuyên tuyên truyền Văn hóa EVNNPT, lồng ghép trong mỗi buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng để tất cả CBCNV học tập Văn hóa EVNNPT, giúp từng CBCNV hiểu rõ về những thành tựu đã đạt được, những giá trị cốt lõi của văn hóa EVNNPT. Tuân thủ pháp luật và các quy định, quy trình, quy chế của Đơn vị, Công ty, EVNNPT; Tôn trọng sự điều hành, chỉ đạo và các ý kiến của cấp trên, đối tác và các cơ quan liên quan, các cá nhân; Nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; Tận tâm cống hiến hết sức lực và trí tuệ để giải quyết công việc hiệu quả, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đạt được mục tiêu đề ra, luôn hành động vì lợi ích và sự phát triển của EVNNPT và Tin tưởng vào tương lai phát triển của EVNNPT.

CBCNV trạm 500kV Mỹ Tho lồng ghép tuyên truyền Văn hóa EVNNPT trong sinh hoạt hàng tháng

Những giá trị đó được thể hiện qua từng công việc trong quá trình vận hành hàng ngày cũng như qua những công tác có sự phối hợp của nhiều đơn vị liên quan mà tiêu biểu, cụ thể nhất gần đây là công trình vào tháng 03/2022, thay thế 39 TI không đảm bảo vận hành tại trạm 500kV Mỹ Tho. Trạm đã phối hợp với các đơn vị liên quan cùng vượt qua nhiều khó khăn, thách thức của dịch bệnh COVID-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp, tập thể CBCNV trạm 500kV Mỹ Tho luôn thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh đoàn kết chung tay đẩy lùi đại dịch nhưng vẫn đảm bảo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại cơ quan, đơn vị, tuân thủ nghiêm các chỉ đạo từ các cấp lãnh đạo trong từng nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý vận hành cũng như trong việc phối hợp với các đơn vị thi công trong việc tăng cường giám sát an toàn, kiểm tra chất lượng công việc, thường xuyên theo dõi sức khỏe của CB.CNV trong quá trình thi công trong điều kiện thời tiết vào mùa mưa của vùng nhiệt đới để hoàn thành công tác nghiệm thu, đóng điện thành công đưa vào vận hành các TI nêu trên.

Công tác thay các TI không đảm bảo vận hành tại trạm 500kV Mỹ Tho

CBCNV trạm 500kV Mỹ Tho kiểm tra tình trạng vận hành của các thiết bị

Hiện nay, các Giá trị cốt lõi trong Văn hóa EVNNPT đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi CBCNV trạm biến áp 500kV Mỹ Tho. Tập thể luôn hòa thuận, đoàn kết và luôn quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau như gia đình, luôn thể hiện sự tôn trọng, hòa đồng và chia sẻ công việc với nhau. Mọi công việc đều được phân công và thực hiện một cách bài bản, khoa học. 

Bên cạnh đó, mỗi cá nhân đều có ý thức thực thi Văn hóa EVNNPT như trang phục, giờ giấc, văn hóa hội họp,… luôn được chấp hành, tuân thủ quy trình, chủ động báo cáo các công việc liên quan hoặc phát sinh đến nhiệm vụ của cá nhân. Tuy là những hành động nhỏ, nhưng kết nối lại sẽ tạo dựng thành những thói quen tốt, cải thiện môi trường làm việc với đội ngũ CBNV có phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, hướng đến mục tiêu đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ  được giao, đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định./.


  • Trần Hùng Minh - ĐHV Trạm 500kV Mỹ Tho
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét