Cán bộ công nhân việc Công ty Truyền tải điện 4 tích cực ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng chống Covid-19 của Chính phủ

PTC4 ủng hộ quỹ vắc - xin phòng covid--19 Việt Nam 656.482.633 đồng

Ngày 26/5 vừa qua, Thủ tướng chính phủ đã ký quyết định thành lập Quỹ Vắc-xin phòng chống COVID-19 để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vắc-xin của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc-xin, nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước và sử dụng vắc-xin phòng chống COVID-19 cho người dân, nhằm thực hiện mục tiêu sớm tiêm vaccine miễn phí cho toàn dân nhằm đạt được sự miễn nhiễm cộng đồng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Văn bản số 279/CV-CĐ ĐVN ngày 08/6/2021 của Công đoàn Điện lực Việt Nam về việc hưởng ứng chương trình nhắn tin ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia tại văn bản số 772/CĐEVNNPT-TG ngày 09/6/2021, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia cũng đã ban hành Chỉ thị liên tịch số 2196/CTLT-EVNNPT-CĐ ngày 16/6/2021 về việc vận động quyên góp ủng hộ Chương trình “Vắc-xin cho công nhân”.

Để thực hiện chủ trương lớn của Chính phủ, của EVN và EVNNPT, xuất phát từ tấm lòng, từ trái tim, từ trách nhiệm với cộng đồng, Ban chấp hành công đoàn và Ban lãnh đạo Công ty Truyền tải điện 4 đã ban hành chỉ thị liên tịch kêu gọi toàn thể Cán bộ công nhân viên chức trong PTC4 đóng góp mỗi người 01 ngày lương. Tổng số tiền quyên góp là 656.482.633 đồng, toàn bộ số tiền quyên góp được chuyển về Công đoàn Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) để đóng góp chung vào quỹ Vắc-xin phòng Covid theo hưởng ứng của Chính phủ.

Đây là việc làm hết sức thiết thực, góp phần mang hình ảnh đẹp của những người lính truyền tải điện đối với cộng đồng, xã hội, chung sức, đồng lòng cùng cả nước vượt qua khó khăn, sớm đẩy lùi dịch bệnh.

 


  • Phương Nam - PTC4


Các Tin khác