Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 Về nguồn thăm Di tích lịch sử cách mạng

Về nguồn thăm Di tích lịch sử cách mạng để mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Công ty làm tốt hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác góp phần xây dựng Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đoàn Về nguồn tham quan Lán Nà Lừa (Nà Nưa) nơi Bác đã ở và làm việc.

             Thực hiện công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2020; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 tổ chức đưa cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Về nguồn thăm Di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang từ ngày 02 đến ngày 05 tháng 7 năm 2020.

            Cán bộ, đảng viên của Đoàn được thăm Khu di tích lịch sử Pác Bó, núi Các Mác, suối Lê nin, bàn đá nơi Bác Hồ làm việc tại bản Pác Bó thuộc xã Trường Hà huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng cách trung tâm thành phố Cao Bằng 52 km về phía Bắc, là điểm đầu (km 0) của đường Hồ Chí Minh. Nơi đây, ngày 8 tháng 2 năm 1941, khi về nước, Bác Hồ đã sống và làm việc trong hang Cốc Bó và đặt tên dòng suối trước cửa hang là "suối Lênin" và ngọn núi có hang này là "núi Các Mác". Đến Tân Trào, Đoàn được cô Nguyễn Thị Ngân Hướng dẫn viên Khu Di tích lịch sử Tân Trào giới thiệu tham quan và thuyết minh các địa điểm di tích, tại Lán Nà Lừa (Nà Nưa) thành kính dâng nén hương thơm cả đoàn đã xúc động lặng đi nơi Bác đã ở và làm việc giữa núi rừng thiêng nước độc từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 8/1945 để chuẩn bị và lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước; Cây đa Tân trào - Nơi đồng chí Võ Nguyên Giáp đọc Bản quân lệnh số 1 hạ lệnh Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước vào chiều ngày 16/8/1945; Đình Tân Trào - Nơi họp Quốc dân Đại hội Tân Trào trong hai ngày 16, 17/8/1945 để bầu ra Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, thông qua lệnh Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước và thông qua 10 chính sách lớn của Mặt trận Việt Minh.

Đoàn Về nguồn tham quan Đình Tân Trào - Nơi họp Quốc dân Đại hội Tân Trào trong hai ngày 16, 17/8/1945.

            Về nguồn thăm Di tích lịch sử cách mạng để mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Công ty làm tốt hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác góp phần xây dựng Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cây đa Tân trào - Nơi đồng chí Võ Nguyên Giáp đọc Bản quân lệnh số 1 hạ lệnh Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước vào chiều ngày 16/8/1945


  • Ngô Văn Bình - VP. Đảng ủy Công ty