Cán bộ nhân viên PTC4 phát huy sáng tạo, thi đua sáng kiến đạt thành tích phong trào “mười nghìn sáng kiến”của EVN.

Chương trình “1 triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, “10 nghìn sáng kiến” của Công đoàn Điện lực Việt Nam và “709 sáng kiến” của Công đoàn EVNNPT đã được CNVCLĐ Công ty Truyền tải điện 4 tích cực hưởng ứng với tinh thần trách nhiệm và nỗ lực vượt bậc để đóng góp nhiều sáng kiến chất lượng cho chương trình.

Hưởng ứng chương trình “1 triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, “10 nghìn sáng kiến” của Công đoàn Điện lực Việt Nam và “709 sáng kiến” của Công đoàn EVNNPT, Ban Giám Đốc và Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) đã phát động phong trào Thi đua, nỗ lực thực hiện thắng lợi, mang lại nhiều sáng kiến nỗ lực - vượt  khó - sáng tạo trong CNVCLĐ Công ty. Hiện nay, PTC4 đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giai đoạn 1 trong khoảng thời gian từ tháng 9/2021 đến tháng 5/2022 là 80/143 sáng kiến được tham gia chương trình, các ý tưởng sáng kiến của giai đoạn 1 phần lớn tập trung vào thực hiện cải tiến kỹ thuật công nghệ, ứng dụng công nghệ tiến tiến vào quản lý vận hành, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và giảm tổn thất điện năng lưới điện truyền tải.

Đầu năm 2022, PTC4 tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào thi đua sáng kiến, phát huy sáng tạo trong lao động sản xuất, PTC4 đã ban hành Chỉ thị liên tịch giữa Lãnh đạo Công ty và Công Đoàn Công ty về triển khai, vận động tham gia thi đua sáng kiến, phát huy tinh thần sáng tạo, tăng cường ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào công tác sản xuất, quản lý vận hành lưới điện của Công ty. Tạo mọi điều kiện cho toàn thể CBCNV Công ty để tiếp thêm động lực cống hiến sáng tạo, thể hiện tài năng, nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến, sáng kiến trong công việc và đóng góp nhiều hơn cho công tác sản xuất và đặc biệt là cho phong trào thi đua.

Khi triển khai tổ chức hoạt động thi đua sáng kiến, các nội dung ý tưởng hay và có làm lợi cho hoạt động sản xuất của Công ty được Công ty ghi nhận và khen thưởng, cụ thể: Nhóm Tư vấn đăng ký sáng kiến của Công ty hỗ trợ cho CBNV triển khai sáng kiến và lập hồ sơ đăng ký sáng kiến, trình Hội đồng sáng kiến Công ty, NPT xét duyệt kết quả sáng kiến. Hội đồng sáng kiến xét duyệt hồ sơ đăng ký, công nhận và đề xuất Công ty khen thưởng, chi trả thù lao xứng đáng cho các sáng kiến đạt chất lượng. Công ty đã ban hành Qui chế thực hiện sáng kiến và nghiên cứu khoa học trong Công ty dựa trên cơ sở Qui chế về hoạt động khoa học công nghệ của EVN ban hành, đã làm tiền đề đẩy mạnh cho công tác sáng kiến và nghiên cứu khoa học của Công ty.

Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng sáng kiến của CBCNV PTC4 đã đạt 130 sáng kiến, tương đương  90% số lượng sáng kiến chỉ tiêu đề ra cho PTC4. Phấn đấu đến cuối năm 2022, số lượng sáng kiến sẽ cán mốc chỉ tiêu của Công ty (143 sáng kiến). Tiếp tục phát huy sang đầu năm 2023, số lượng sáng kiến kỳ vọng vượt xa mốc số lượng chỉ tiêu đề ra trong giai đoạn 2 của phong trào (từ tháng 6/2022-9/2023), trong đó các ý tưởng sáng kiến sẽ được khuyến khích tập trung vào các chuyên đề về: chuyển đổi số, công nghệ thông tin và nâng cao hiệu quả công tác quản lý … trình kết quả lên Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc Gia, Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam./. 

 

 


  • Nguyễn Tấn Đạt - P. KT Công ty