Chi bộ 2 tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Chiều ngày 17/02/2020, tại Hội trường Công ty, Chi bộ 2 tổ chức thành công Đại hội Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2020-2022.

Toàn cảnh Đại hội.

Chi bộ 2 trực thuộc Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4); tổng số đảng viên Chi bộ 2 là 17 đồng chí (tổng số CB CNV là 44 người, đạt tỷ lệ 31,8%), trong đó gồm 15 chính thức, 02 dự bị, bao gồm đảng viên thuộc các Phòng : TCNS, Kỹ thuật, Điều độ và Phó Giám đốc Kỹ thuật Công ty; trình độ: 13 đại học, 04 cao học; nữ: 01.

Chi bộ 2 chỉ đạo, lãnh đạo các lĩnh vực công tác quản lý vận hành lưới điện, điều độ, tổn thất, điện năng, tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, thi đua khen thưởng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ. Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 có ý nghĩa rất quan trọng, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2017 - 2020 và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đại hội vinh dự đón tiếp đồng chí Nguyễn Văn Hóa – Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công ty Truyền tải điện 4 đến dự và chỉ đạo Đại hội, cùng toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ 2.

Chi bộ 2 tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên cơ sở các nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy PTC4 để triển khai các Nghị quyết của Hội đồng thành viên EVNNPT như : Đẩy mạnh khoa học công nghệ”; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”; “Nâng cao hiệu quả quản lý vận hành Hệ thống Truyền tải điện Quốc gia” phù hợp với lĩnh vực lãnh đạo của Chi bộ.

Chi ủy Chi bộ 2 đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo các phòng thuộc chi bộ, Công đoàn Cơ quan Công ty, Chi đoàn Khối cơ quan và toàn thể CB CNV trong Chi bộ nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện của Đảng ủy các cấp vào trong công tác, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Chi bộ 2 tham mưu Đảng ủy Công ty lãnh đạo đẩy mạnh thực thi VHDN EVNNPT, tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, phổ biến các nội dung về tài liệu Văn hóa EVNNPT sâu rộng đến mọi CBCNV, các giá trị cốt lõi của VH EVNNPT đã được thực thi ở tất cả các khâu, các bộ phận và mọi mặt công tác, triết lý quản lý doanh nghiệp bằng văn hóa đang dần được xác lập thông qua việc triển khai VHDN một cách toàn diện và thiết thực.

Chi bộ đã thực hiện phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời Chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Trung ương và Đảng ủy các cấp trên; nội dung tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử của đất nước, của ngành; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Toàn thể đảng viên trong Chi bộ có lập trường vững vàng, tuyệt đối tin tưởng và kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc gắn với con đường đi lên xã hội chủ nghĩa; trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, luôn chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối, cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết, các nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở đơn vị và nơi cư trú, tham gia học tập các Nghị quyết của Trung ương đầy đủ; không có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống, hay những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Chi bộ 2 chấp hành đầy đủ ở các mặt công tác tuyên truyền, nắm bắt và giáo dục chính trị tư tưởng, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật vận hành; việc xem xét, kết nạp người vào Đảng; việc xem xét người vào cấp ủy, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ và CBCNV làm việc ở bộ phận, vị trí quan trọng; quản lý và báo cáo A04 Bộ Công an, PA04 Công an các tỉnh, thành việc đi nước ngoài của CBCNV, chuyên gia nước ngoài vào làm việc. Chi bộ không có trường hợp vi phạm tiêu chuẩn chính trị; có 01 Phó Trưởng phòng có con đẻ đang học tập ở Mỹ.

Trong nhiệm kỳ, Chi bộ thẩm tra, xác minh và làm thủ tục trình Đảng ủy cấp trên kết nạp được 04 đảng viên (chỉ tiêu trong nhiệm kỳ là kết nạp 03 đảng viên); trình Công ty bổ nhiệm Phó Trưởng phòng TCNS; luân chuyển Phó Phòng TCNS; Trưởng Phòng và Phó Phòng Kỹ thuật Công ty, công tác rà soát quy hoạch hàng năm, công tác nhận xét, đánh giá cán bộ hàng năm.

Công tác quản lý, cập nhật đảng viên thực hiện đúng quy định. Công tác kê khai, bổ sung, cập nhật hồ sơ, đảng viên sinh hoạt nơi cư trú, nơi công tác, đảng viên đi nước ngoài đúng quy định. Công tác kiểm điểm phê bình đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên hàng năm nghiêm túc. Năm 2019 Chi bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hóa nhận xét, Chi bộ 2 nghiêm túc thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đúng theo quy định; đồng chí Nguyễn Văn Hóa đã biểu dương những kết quả Chi bộ 2 đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đó, đề nghị các đồng chí đảng viên phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo tập trung thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Hóa  – Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc PTC4 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Thay mặt Chi bộ 2, đồng chí Ngô Trung Hiếu – Bí thư Chi bộ đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy PTC4. Chi bộ 2 tiếp tục phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng Chi bộ luôn trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo Chi bộ ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên giao, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với Nghị quyết nhiệm vụ công tác và chủ đề hàng năm của EVNNPT. Đồng thời góp phần đảm bảo quản lý, vận hành lưới truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định, chất lượng. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động.

Với tinh thần dân chủ, sáng suốt, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bổ sung xây dựng Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội đã bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, đồng chí Ngô Trung Hiếu tái đắc cử Bí thư Chi bộ, đ/c Hà Công Minh Phó bí thư Chi bộ. Tại Đại hội, toàn thể đảng viên Chi bộ đã thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2022.

Đồng chí Ngô Trung Hiếu – Bí thư Chi bộ 2 phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo cấp trên.

Các Đại biểu thực hiện bầu cử Ban chấp hành Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2020-2022

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc PTC4 chụp hình lưu niệm cùng Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2020-2022


  • Thanh Sơn - Chi bộ 2