Chi bộ 3 tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

Chiều ngày 18/02/2020, tại hội trường B Công ty Truyền tải điện 4, Chi bộ 3 vừa tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

 

Chi bộ 3 trực thuộc Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4); tổng số đảng viên của chi bộ  16/53 CBCNV (đạt 30,2 %); trong đó bao gồm 15 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị; 07 đồng chí trình độ Thạc sỹ, 09 đồng chí trình độ Đại học. Chủ tịch đoàn là các đồng chí: Nguyễn Xuân Hòa  – Bí thư Chi bộ 3  nhiệm kỳ 2017-2020; đồng chí Nguyễn Đức Tính – Phó Bí thư Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2017-2020 và đồng chí Bùi Đức Thịnh  – Chi ủy viên Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2017-2020.

Đại hội vinh dự đón tiếp đồng chí Bùi Quang Thành  – UVBTV Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4, Chủ tịch Công đoàn Công ty đến tham dự và chỉ đạo. Về phía Chi bộ 3 có đồng chí Nguyễn Xuân Hòa  – Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Công ty ; đồng chí Nguyễn Đức Tính  – Chánh Văn phòng Công ty- Phó Bí thư chi bộ 3 cùng toàn thể Đảng viên thuộc chi bộ 3.

Đồng chí Nguyễn Đức Tính  – Phó Bí thư Chi bộ 3 trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017-2020.

Đại hội Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2020 - 2022, với  mục tiêu phát huy vai trò lãnh đạo, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng ngang tầm nhiệm vụ, xây dựng Chi bộ luôn trong sạch, vững mạnh,   tập trung trí tuệ cao, phát huy dân chủ, kiểm điểm sâu sắc, đánh giá cụ thể của Ban Chấp hành chi bộ trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua, thảo luận để đưa ra các mục tiêu, chiến lược, các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới và đưa vào Nghị quyết nhằm triển khai thực hiện cho nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội đã bầu BCH Chi bộ, Bí thư Chi bộ, Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022.

Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4, Chi bộ đã ban hành chương trình công tác năm với các nội dung cụ thể theo từng tháng; ban hành nghị quyết đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm tới, đồng thời trên cơ sở chủ đề năm của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Chi bộ lập Kế hoạch hành động cụ thể theo chức năng nhiệm vụ các phòng trực thuộc Chi bộ quản lý gồm Phòng Đầu tư Xây dựng, Công nghệ thông tin và Văn Phòng theo từng năm như: năm 2017 “ Đẩy mạnh khoa học công nghệ”, năm 2018 “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, năm 2019 “Nâng cao hiệu quả quản lý vận hành Hệ thống truyền tải điện quốc gia” lãnh đạo thực hiện. 

Ngay từ đầu nhiệm kỳ Chi bộ đã tập trung triển khai nhiệm vụ đến từng đảng viên, phân công cụ thể cho từng đồng chí trong chi bộ, đồng thời xác định các nội dung trọng tâm, trọng điểm trong từng năm để đề ra các nghị quyết chuyên đề như: Quán triệt Nghị quyết TW6 (khóa XII) vào ngày 28/12/2017, Nghị quyết TW7 (khóa XII) vào ngày 20/7/2018 và Nghị quyết TW8 (khóa XII) vào ngày 23/1/2018 do Đảng ủy cấp trên tổ chức nghiêm túc, chủ động quán triệt và triển khai thực hiện xuyên suốt Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư khoá XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. qua đó đã triển khai lãnh đạo cho các phòng Đầu tư xây dựng, Công Nghệ thông tin và Văn phòng nỗ lực phấn đấu vượt nhiều khó khăn và đã đạt được kết quả quan trọng.

Về công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ qua Chi bộ 3 luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức, sinh hoạt, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động trong Chi bộ. Kết quả đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng 03 năm trong nhiệm kỳ 2017 – 2020 Chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; giữ vững tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không có các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên cũng như các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và sơ kết việc thực hiện chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm. Trong năm Chi bộ có 01 gương điển hình được Đảng bộ Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia tặng giấy khen biểu dương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2019.

Cùng với việc đẩy mạnh thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), qua việc triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW. Từ cấp ủy đến cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu, mỗi bộ phận đều nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm nêu gương, đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, đoàn thể, văn hóa Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Trong Đại hội, đảng viên đã thảo luận góp ý kiến về các mặt như : Đánh giá những hạn chế yếu kém và nguyên nhân trong lĩnh vực  Viễn thông công nghệ thông tin; Công tác đào tạo và kết quả việc học tập làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; Các phương hướng đề xuất để hoàn thành tốt công tác Đầu tư xây dựng năm 2020.    

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Quang Thành – UVBTV Đảng ủy Công ty, Chủ tịch Công đoàn Công ty biểu dương những kết quả Chi bộ 3 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Phát huy tốt các mặt công tác điển hình là công tác Truyền thông tuyên truyền, thực hiện Văn hóa EVNNPT một cách tích cực đạt hiệu quả cao. Trên cơ sở đó, đề nghị các đồng chí đảng viên phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo tập trung thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao. Sáng suốt lựa chọn nhân sự tham gia BCH Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2020-2022 đảm bảo uy tín, năng lực lãnh đạo quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị đoàn kết, phát triển.   

Thay mặt Chi bộ 3, đồng chí Nguyễn Xuân Hòa  – Bí thư Chi bộ đã phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí UVBTV Đảng ủy Công ty và cam kết Chi bộ 3 sẽ quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy cấp trên giao trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ trong sạch vững mạnh góp phần xây dựng Đảng bộ Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với tinh thần dân chủ, các đại biểu đã tập trung thảo luận, xây dựng Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2022 và bầu Ban Chấp hành Chi bộ 3 gồm 03 đồng chí. Được sự tín nhiệm của toàn thể đảng viên tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Tính – Chánh Văn phòng Công ty giữ chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Toàn thể Đảng viên Chi bộ đã biểu quyết thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2022.

Đồng chí Phan Thái Bình  – Chi ủy viên Chi bộ 3 trình bày thảo luận về việc đánh giá những hạn chế yếu kémvà nguyên nhân trong lĩnh vực Viễn thông công nghệ thông tin.  

Đồng chí Trịnh Thị Mỹ Dung  – Chuyên viên Văn phòng trình bày thảo luận về công tác bồi dưỡng và đào tạo đảng viên. Kết quả học tập theo tấm gương đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Văn Tâm  – CB Phòng ĐTXD  trình bày thảo luận về Các phương hướng đề xuất để hoàn thành tốt công tác Đầu tư xây dựng năm 2020. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa  (thứ 2 từ trái sang) – Bí thư Chi bộ,Phó Giám đốc PTC4 điều hành thảo luận tại Đại hội.

Đồng chí Bùi Quang Thành  – UVBCH Đảng bộ PTC4, Chủ tịch Công đoàn PTC4 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Trung Khiêm – Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử.

 Ban chấp hành Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2020-2022 nhận nhiệm vụ.

Toàn thể đảng viên Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2020-2022.

Và một số hình ảnh toàn cảnh Đại hội:

 

 


  • Hải Yến