Chi bộ 3 tổ chức kết nạp Đảng viên mới

Sáng ngày 26/02/2020, tại trụ sở Công ty Truyền tải điện 4, Chi bộ 3 – Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp cho quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham dự buổi lễ kết nạp gồm có các đồng chí đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ 3.

Đồng chí Nguyễn Đức Tính – Bí thư Chi bộ 3 đọc Quyết định của Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 kết nạp quần chúng Nguyễn Hằng Lệ Oanh vào đảng CSVN.

Căn cứ Quy định Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và thực hiện Nghị quyết của Chi bộ 3 về công tác phát triển đảng viên. Trong thời gian qua chi bộ 3 đã chỉ đạo tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước trong cơ quan, phòng, Công ty, tích cực bồi dưỡng giúp đỡ quần chúng ưu tú tìm hiểu, nghiên cứu về mục đích, lý tưởng của Đảng. Được sự quan tâm của Đảng ủy Công ty, trải qua quá trình tu dưỡng và rèn luyện phấn đấu của quần chúng Nguyễn Hằng Lệ Oanh – Chuyên viên Văn phòng Công ty đã luôn phấn đấu, trưởng thành trong các phong trào thi đua, quần chúng Nguyễn Hằng Lệ Oanh đã tự khẳng định được sự cố gắng của bản thân, được sự dìu dắt và giúp đỡ của tập thể và các đảng viên trong chi bộ, các đồng chí trong Ban chấp hành chi đoàn Cơ quan Công ty. 

Chi bộ 3 thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy trình kết nạp đảng viên, ra Nghị quyết đề nghị kết nạp quần chúng vào Đảng, có Nghị quyết báo cáo Đảng ủy cấp trên xét, nhất trí kết nạp quần chúng Nguyễn Hằng Lệ Oanh, Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 ra Quyết định kết nạp cho quần chúng Nguyễn Hằng Lệ Oanh vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Lễ kết nạp diễn ra theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Tính – Bí thư Chi bộ thay mặt cho chi ủy đọc Quyết định kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng. Trước cờ Đảng, cờ Nước và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng viên mới Nguyễn Hằng Lệ Oanh đã đọc lời tuyên thệ.  

Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ trước cờ Đảng, cờ Nước và Di ảnh Hồ Chỉ Tịch.

Đại diện Chi ủy, đồng chí Nguyễn Đức Tính chúc mừng đồng chí Nguyễn  Hằng Lệ Oanh được vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng và nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ và phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ đảng viên dự bị. Đồng thời cũng tin tưởng rằng đồng chí đảng viên mới sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện đạo dức, nhân cách, tích cực trong học tập chuyên môn nghiệp vụ và làm tròn trách nhiệm của một người đảng viên, tham gia cùng với Chi bộ hoàn thành xuầt sắc nhiệm vụ được giao, phấn đấu trưởng thành đảng viên chính thức, góp phần cùng với Chi bộ, xây dựng Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 trong sạch và vững mạnh.   

Nghị quyết Đại hội đảng viên Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2020 – 2022, chỉ tiêu phấn đấu kết nạp 03 đảng viên, công tác kết nạp đảng viên của Chi bộ đã góp phần cho Đảng bộ Công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết và phát triển Đảng năm 2020. Chi bộ 3 sẽ thực hiện công tác phát triển Đảng ngày một tốt hơn. Chi bộ tiếp tục phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng một Chi bộ luôn trong sạch, vững mạnh.     

Đ/c Nguyễn Đức Tính, bí thư Chi bộ 3 trao quyết định và tặng hoa cho đảng viên mới kết nạp.

Toàn thể Đảng viên Chi bộ 3 chụp hình lưu niệm.                                             


  • Hải Yến - Chi bộ 3