Chi bộ 4 tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Sáng ngày 20/02/2020, tại Hội trường B Công ty Truyền tải điện 4, Chi bộ 4 tổ chức thành công Đại hội Chi bộ 4 nhiệm kỳ 2020-2022.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC4 chụp hình lưu niệm cùng Chi bộ 4 nhiệm kỳ 2020-2022.

Chi bộ 4 trực thuộc Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4); tổng số đảng viên Chi bộ 4 là 13 đồng chí đảng viên chính thức (03 nữ), đang công tác tại 03 phòng thuộc cơ quan Công ty, lãnh đạo Công ty (phòng Kế hoạch (05), Tài chính- Kế toán (03), Vật tư (04), và đồng chí Giám đốc Công ty. Trình độ học vấn: 7 đại học, 6 cao học; trình độ lý luận chính trị: 3 cao cấp, 3 trung cấp, 7 sơ cấp).

Đại hội vinh dự đón tiếp đồng chí Võ Đình Thủy – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4 đến dự và chỉ đạo Đại hội, cùng toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ 4.

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 có ý nghĩa rất quan trọng, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2017 – 2020 và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Chi bộ 4 tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên cơ sở các nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy PTC4 để triển khai các Nghị quyết của Hội đồng thành viên EVNNPT như : Đẩy mạnh khoa học công nghệ”“Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”“Nâng cao hiệu quả quản lý vận hành Hệ thống Truyền tải điện Quốc gia” phù hợp với lĩnh vực lãnh đạo của Chi bộ.

Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội Chi bộ, Chi ủy đã xây dựng Chương trình công tác toàn khóa; xây dựng chương trình công tác hàng năm với nội dung cụ thể theo từng tháng. Chi bộ đã quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, chương trình hành động của Đảng ủy Công ty về những nội dung trọng tâm như: nghị quyết về Công tác phát triển đảng viên; Công tác tuyên truyền; Quản lý, vận hành lưới điện nhằm giảm thiểu sự cố; Thực hiện tối ưu hóa chi phí; Đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án công trình trọng điểm, cấp bách; Lãnh đạo công tác quốc phòng, an ninh; Công tác lãnh đạo Đoàn Thanh niên Công ty, …; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển biến” trong nội bộ; Chương trình hành động, các kế hoạch hàng năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tình hình thực hiện chức năng nhiệm vụ của các phòng được định kỳ đánh giá trong sinh hoạt chi bộ, qua đó xác định rõ các điểm mạnh, điểm yếu, từ đó Chi bộ có Nghị quyết kịp thời, sát hợp với thực tế, giúp các phòng Kế hoạch, Tài chính kế toán, Vật tư thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, trong đó tăng cường công tác nghiệp vụ, chủ động kiểm tra, hướng dẫn công tác chuyên môn theo ngành dọc cho các đơn vị, làm đầu mối quan trong quan hệ với các Ban Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và đơn vị ngoài, giúp cho bộ máy sản xuất của Công ty vận hành ổn định, bảo đảm thông tin thông suốt từ Tổng Công ty đến các đơn vị.

Đồng chí Võ Đình Thủy  – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC4 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Võ Đình Thủy nhận xét, Chi bộ 4 thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đúng theo quy định; đồng chí Võ Đình Thủy đã biểu dương những kết quả Chi bộ 4 đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đó, đề nghị các đồng chí đảng viên phát huy bản lĩnh chính trị, đặc biệt là cán bộ chủ chốt, thực hiện theo chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chi bộ xem xét đề xuất khen thưởng các gương sáng tiết kiệm, các nhiệm vụ đột xuất khó khăn mà đơn vị làm tốt, v.v... Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động.

Thay mặt Chi bộ 4, đồng chí Lê Văn Hoàng – Bí thư Chi bộ đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy PTC4, Chi bộ 4 bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, bổ sung xây dựng Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đại hội đã bầu BCH Chi bộ gồm 03 đồng chí, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, đồng chí Lê Văn Hoàng tái đắc cử Bí thư Chi bộ, đồng chí  Nguyễn Phương Nam Phó bí thư Chi bộ, đồng chí Dương Thất Đúng – Ủy viên với tinh thần thống nhất cao, Đại hội, toàn thể đảng viên Chi bộ đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Ban chấp hành Chi bộ 4 nhiệm kỳ 2020-2022.


  • Bửu Trọng - Chi bộ 4