Chi bộ Cơ quan Truyền tải điện thuộc Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Miền Đông 1 tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới.

Căn cứ Quyết định số 158–QĐ/ĐU ngày 28/9/2021 của Đảng uỷ Công ty Truyền tải điện 4 về việc kết nạp đảng viên. Được sự đồng ý của Đảng uỷ Công ty Truyền tải điện 4, Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Miền Đông 1, vào lúc 09h00 phút ngày 01 tháng 10 năm 2021 Chi bộ Cơ quan Truyền tải điện đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Đình Xô – CBCNV phòng Kỹ thuật – thuộc Truyền tải điện Miền Đông 1 vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của đảng viên của Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Miền Đông 1, Chi đoàn Truyền tải điện Miền Đông 1 và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, đồng chí Nguyễn Đình Xô đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 05/10/2021.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng".

Căn cứ Quyết định số 158–QĐ/ĐU ngày 28/9/2021 của Đảng uỷ Công ty Truyền tải điện 4 về việc kết nạp đảng viên. Được sự đồng ý của Đảng uỷ Công ty Truyền tải điện 4, Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Miền Đông 1, vào lúc 09h00 phút ngày 01 tháng 10 năm 2021 Chi bộ Cơ quan Truyền tải điện đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Đình Xô – CBCNV phòng Kỹ thuật – thuộc Truyền tải điện Miền Đông 1 vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tham dự buổi lễ kết nạp, các đồng chí trong Chi bộ Cơ quan Truyền tải điện tham dự đầy đủ 16 đồng chí, đồng phục theo quy định, do tình hình dịch Covid–19 diễn biến phức tạp và thực hiện theo Chỉ thị 16 giãn cách xã hội của địa phương, Chi bộ tổ chức kết nối qua chương trình Zoom. Buổi lễ thực hiện trang nghiêm, đúng theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Tấn Hoài – Bí thư Chi bộ Cơ quan Truyền tải điện đọc Quyết định kết nạp đồng thời quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên dự bị, phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ, hướng dẫn đồng chí Nguyễn Đình Xô trong thời gian đảng viên dự bị.

Trước cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng viên mới Nguyễn Đình Xô đã xúc động tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, làm tốt nhiệm vụ đảng viên và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ Cơ quan Truyền tải điện, góp phần xây dựng Chi bộ Cơ quan Truyền tải điện, Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Miền Đông 1, Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Tấn Hoài – Bí thư Chi bộ Cơ quan đọc Quyết định kết nạp quần chúng Nguyễn Đình Xô vào đảng CSVN.

Đồng chí Nguyễn Đình Xô tuyên thệ trước cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đảng viên tham dự Lễ kết nạp qua chương trình Zoom meeting.


  • Võ Khánh Dương – Chi bộ Cơ quan TTĐMĐ1.