Chi bộ Quản lý vận hành đường dây thuộc Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Miền Đông 1 tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới.

Thực hiện Quyết định số 157-QĐ/ĐU ngày 28/09/2021 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 về việc kết nạp đảng viên, ngày 01 tháng 10 năm 2021 Chi bộ quản lý vận hành đường dây đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Đinh Quang Khánh công nhân Đội Truyền tải điện Định Quán - Truyền tải điện Miền Đông 1.

Bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Trong những năm qua, chi bộ và hiện nay là Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Miền Đông 1 đã luôn làm tốt công tác phát triển Đảng. Qua thời gian thử thách và sự nỗ lực, phấn đấu của quần chúng ưu tú, đồng chí Đinh Quang Khánh đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 01/10/2021.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng".

Thực hiện Quyết định số 157-QĐ/ĐU ngày 28/09/2021 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 về việc kết nạp đảng viên, ngày 01 tháng 10 năm 2021 Chi bộ quản lý vận hành đường dây đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Đinh Quang Khánh công nhân Đội Truyền tải điện Định Quán - Truyền tải điện Miền Đông 1.

Tham dự buổi lễ kết nạp, các đồng chí trong Chi bộ QLVH đường dây tham dự đầy đủ 12 đồng chí, trang phục theo quy định, tổ chức họp theo hình thức trực tuyến để thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và thực hiện theo Chỉ thị 16 giãn cách xã hội của địa phương. Chi bộ tổ chức buổi lễ thực hiện trang nghiêm, đúng theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Văn Lịch - Bí thư Chi bộ thay mặt cấp ủy đọc Quyết định kết nạp đồng thời quán triệt nhiệm vụ của chi bộ, nhiệm vụ, quyền hạn của  đảng viên dự bị, phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ, hướng dẫn đồng chí Đinh Quang Khánh trong thời gian đảng viên dự bị.

Trước cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng viên mới Đinh Quang Khánh đã xúc động tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, làm tốt  nhiệm vụ đảng viên và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ QLVH đường dây, góp phần xây dựng Chi bộ QLVH đường dây, ĐBBP TTĐMĐ1, Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Lịch – Bí thư Chi bộ QLVH đường dây trực thuộc Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Miền Đông 1 đọc Quyết định của Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 kết nạp quần chúng Đinh Quang Khánh vào đảng CSVN.

 

Đồng chí Đinh Quang Khánh tuyên thệ trước cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đảng viên tham dự Lễ kết nạp qua chương trình Zoom meeting


  • Phạm Ngọc Thắng – Chi bộ QLVH đường dây – TTĐMĐ1