Chi bộ Quản lý vận hành trạm - Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Miền Đông 1 tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới.

Được sự đồng ý của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4, Đảng ủy bộ phận Truyền tải điện Miền Đông 1, ngày 09 tháng 9 năm 2022, Chi bộ Quản lý vận hành trạm thuộc Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Miền Đông 1 đã tổ chức kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Trần Quốc Huy, sinh năm 1987 là trực vận hành chính trạm biến áp 500kV Sông Mây vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Tấn Hậu – Bí thư Chi bộ quản lý vận hành trạm công bố và trao Quyết định kết nạp quần chúng Trần Quốc Huy vào đảng CSVN.

Tham dự buổi lễ kết nạp có Đồng chí Nguyễn Minh Dũng - Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc Truyền tải điện Miền Đông 1, cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ Quản lý vận hành trạm. Đồng chí Nguyễn Tấn Hậu- Bí thư Chi bộ Quản lý vận hành trạm đã công bố Quyết định kết nạp Đảng viên mới cho Đồng chí Trần Quốc Huy, đồng thời quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên dự bị, phân công đảng viên chính thức giúp đỡ, hướng dẫn đồng chí Trần Quốc Huy trong thời gian là đảng viên dự bị. Đảng viên mới Trần Quốc Huy đã tự hào tuyên thệ trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, ra sức phấn đấu, học tập và rèn luyện để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ Quản lý vận hành trạm, góp phần xây dựng Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Miền Đông 1, Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Trần Quốc Huy tuyên thệ trước cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Tấn Hậu- Bí thư Chi bộ Quản lý vận hành trạm phân công đảng viên chính thức giúp đỡ, hướng dẫn đồng chí Trần Quốc Huy trong thời gian là đảng viên dự bị.

Chương trình kết thúc tốt đẹp trong không khí trang nghiêm

 

 


  • Nguyễn Thành Nhâm – Chi bộ Quản lý VH trạm -TTĐMĐ1


Các Tin khác