Chi bộ Quản lý vận hành trạm kết nạp đảng viên mới

Công tác bồi dưỡng giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự vừa là nhiệm vụ quan trọng của các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên nhằm bổ sung nguồn nhân lực mới cho Đảng.

Công tác phát triển Đảng là một trong những công tác trọng tâm, nhiệm vụ quan trọng của tổ chức cơ sở Đảng, nó thúc đẩy cho sự phát triển về lực lượng và xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh. Cảm tình Đảng là những quần chúng ưu tú, nhân tố tích cực, những cá nhân nổi trội trong đội ngũ những người lao động; là những cán bộ, công nhân viên tiêu biểu,  đi đầu trên mọi lĩnh vực công tác, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, gắn bó với đơn vị, có tinh thần đoàn kết và được mọi người tín nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao góp phần quản lý, vận hành lưới điện truyền tải Quốc gia ổn định, an toàn và liên tục; được đảng viên trong chi bộ cùng công tác giới thiệu và từ các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên.

Công tác bồi dưỡng giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự vừa là nhiệm vụ quan trọng của đảng viên, các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên nhằm bổ sung nguồn nhân lực mới cho Đảng. Từ đó, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng.

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của BCH Trung ương khóa XIII về thi hành Điều lệ Đảng. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy bộ bộ phận Truyền tải điện TP. Hồ Chí Minh, ngày 25/02/2022, tại Đền tưởng niệm Ngã Ba Giồng – xã Xuân Thới Thượng - huyện Hóc Môn -  thành phố Hồ Chí Minh, Chi bộ Quản lý vận hành trạm đã long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng cho đồng chí Nguyễn Thanh Huy –  Trực phụ vận hành Trạm 500kV Cầu Bông, Truyền tải điện TP.Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Anh Dũng – Bí thư Chi bộ công bố Quyết định kết nạp đảng viên mới.

Được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam là một quá trình phấn đấu không ngừng, là sự trưởng thành,  niềm vinh dự của bản thân đồng chí Nguyễn Thanh Huy. Đồng chí Nguyễn Thanh Huy – Trực phụ vận hành Trạm 500kV Cầu Bông đã có quá trình phấn đấu lâu dài, liên tục và có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý vận hành trạm biến áp, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình với vai trò trực vận hành phụ, nhiều năm liền là lao động tiên tiến, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, được công nhận là Chiến sĩ thi đua cơ sở. Sau thời gian phấn đấu, cũng như được sự quan tâm giúp đỡ của cấp uỷ Chi bộ, đồng chí đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Trần Anh Dũng – Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đảng viên mới Nguyễn Thanh Huy

Buổi Lễ kết nạp đảng viên mới được tổ chức trong chuyến về nguồn của Chi bộ Quản lý vận hành trạm tại Khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng, trong không khí trang nghiêm và thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng. Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, với sự chứng kiến của Chi ủy và các đảng viên Chi bộ; đảng viên mới Nguyễn Thanh Huy đã tuyên thệ nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng và xây dựng đơn vị, xứng đáng là người đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng viên mới Nguyễn Thanh Huy đang đọc Lời tuyên thệ trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Anh Dũng - Bí thư Chi bộ Quản lý vận hành trạm đã phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới Nguyễn Thanh Huy, đồng thời phân công đồng chí Nguyễn Thế Anh là đảng viên chính thức trong Chi bộ, tiếp tục hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí Nguyễn Thanh Huy trong thời gian là đảng viên dự bị phấn đấu trở thành đảng viên chính thức.


  • Nguyễn Bá Điền - TTĐHCM