Chi bộ Truyền tải điện Miền Đông 1 tổ chức kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức

ngày 12/4/2021 Chi bộ Truyền tải điện Miền Đông 1 (TTĐMĐ1) trang trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho 01 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam và công nhận đảng viên chính thức cho 03 đồng chí đảng viên dự bị.

Đồng chí Trịnh Đình Chính – Bí thư Chi bộ TTĐMĐ1 đọc Quyết định của Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 kết nạp quần chúng Trần Đình Thanh Phúc vào đảng CSVN.

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; thực hiện Quyết định số 112-QĐ/ĐU ngày 29/3/2021  của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4), ngày 12/4/2021 Chi bộ Truyền tải điện Miền Đông 1 (TTĐMĐ1) trang trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho 01 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam và công bố các quyết định công nhận đảng viên chính thức cho 03 đồng chí đảng viên dự bị. Chủ trì là đồng chí Trịnh Đình Chính – UVBCH Đảng bộ Công ty - Bí thư Chi bộ - Giám đốc TTĐMĐ1, cùng sự tham dự của toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ TTĐMĐ1.

Đồng chí Trịnh Đình Chính – Bí thư Chi bộ TTĐMĐ1 trao Quyết định kết nạp Đảng cho đồng chí Trần Đình Thanh Phúc – Trực chính – Tổ thao tác lưu động Xuân Lộc.

Buổi lễ kết nạp đảng viên mới, được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục theo quy trình của Điều lệ Đảng. Thay mặt Chi bộ, đồng chí Trịnh Đình Chính đã trao Quyết định kết nạp Đảng cho quần chúng Trần Đình Thanh Phúc – Trực chính – Tổ thao tác lưu động Xuân Lộc.

Phát biểu sau khi trao Quyết định kết nạp Đảng, đồng chí Trịnh Đình Chính chúc mừng đồng chí Trần Đình Thanh Phúc vừa được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời, mong muốn và tin tưởng đồng chí tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tích cực học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, tích cực trong công tác chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm được được giao, tiếp tục phát huy vai trò là người đoàn viên ưu tú, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên để sau 12 tháng được xét trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam, để cùng Chi bộ TTĐMĐ1 thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thay mặt Chi ủy Chi bộ, đồng chí Trịnh Đình Chính phân công đảng viên trong Chi bộ tiếp tục hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí Trần Đình Thanh Phúc trong thời gian là đảng viên dự bị.

Đồng chí Trần Đình Thanh Phúc tuyên thệ trước cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng viên mới Trần Đình Thanh Phúc đã xúc động tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, làm tốt  nhiệm vụ đảng viên và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ TTĐMĐ1, góp phần xây dựng Chi bộ TTĐMĐ1, Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Trịnh Đình Chính – Bí thư Chi bộ TTĐMĐ1 trao Quyết định đảng viên chính thức cho đồng chí đảng viên dự bị Lê Văn Tồn – CBAT phòng Kỹ thuật.

Sau lễ kết nạp đảng viên mới, đồng chí Trịnh Đình Chính thay mặt Chi ủy chi bộ công bố quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên dự bị Lê Văn Tồn – CBAT phòng Kỹ thuật; đồng chí Phan Văn Linh – Trực VH chính trạm 500kV Phú Mỹ và đồng chí Phạm Ngọc Thắng – CNKT đội TTĐ Định Quán. Sau 12 tháng phấn đấu và thử thách, 03 đồng chí Đảng viên dự bị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn cũng như các phong trào đoàn thể và được Chi bộ hoàn tất hồ sơ, thủ tục đề nghị Đảng ủy PTC4 công nhận đảng viên chính thức.

Đồng chí Trịnh Đình Chính – Bí thư Chi bộ TTĐMĐ1 trao Quyết định đảng viên chính thức cho đồng chí đảng viên dự bị Phan Văn Linh – Trực VH chính trạm 500kV Phú Mỹ.

Phát biểu ý kiến sau công bố quyết định công nhận Đảng viên chính thức, đồng chí Trịnh Đình Chính – UVBCH Đảng bộ Công ty - Bí thư Chi bộ - Giám đốc TTĐMĐ1, chúc mừng các đảng viên chính thức bởi đây cũng là vinh dự và trách nhiệm, sự quan tâm của Đảng ủy PTC4 đến công tác phát triển đảng viên đồng thời lưu ý các đảng viên được công nhận chuyển đảng chính thức tiếp tục rèn luyện, phấn đấu hơn nữa, thể hiện tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên.

Buổi kết nạp đảng viên mới và công nhận đảng viên chính thức cho các đồng chí đảng viên dự bị của Chi bộ TTĐMĐ1 đã kết thúc thành công, sau buổi lễ này, tổng số đảng viên của Chi bộ TTĐMĐ1 là 39 đồng chí (trong đó 37 đồng chí đảng viên chính thức, 02 đồng chí đảng viên dự bị) đã bổ sung thêm cho Chi bộ đội ngũ đảng viên có trình độ, năng lực, trở thành lực lượng kế cận đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, tăng cường sức mạnh lãnh đạo của Đảng đối với đơn vị.

Đồng chí Trịnh Đình Chính – Bí thư Chi bộ TTĐMĐ1 trao Quyết định đảng viên chính thức cho đồng chí đảng viên dự bị Phạm Ngọc Thắng – CNKT đội TTĐ Định Quán.

Đồng chí Trịnh Đình Chính – Bí thư Chi bộ TTĐMĐ1 trao Quyết định đảng viên chính thức cho các đồng chí đảng viên dự bị.


  • Nguyễn Huy Nam – Chi bộ TTĐMĐ1