Chi bộ Truyền tải điện Miền Đông 1 tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

Ngày 11 Tháng 02 năm 2020 Chi bộ Truyền tải điện Miền Đông 1– Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho các quần chúng Lê Văn Tồn, Phan Văn Linh và Phạm Ngọc Thắng theo quyết định của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4.

Toàn cảnh buổi lễ.

Được sự quan tâm của Đảng ủy các cấp. Trải qua quá trình tu dưỡng và rèn luyện của quần chúng Lê Văn Tồn – CBAT phòng Kỹ thuật; quần chúng Phan Văn Linh – Trực VH chính trạm 500kV Phú Mỹ và quần chúng Phạm Ngọc Thắng – CNKT đội TTĐ Định Quán, với sự quan tâm, giúp đỡ rèn luyện của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ, các đồng chí trong ban chấp hành Chi đoàn,…

Ngày 11 Tháng 02 năm 2020 Chi bộ Truyền tải điện Miền Đông 1– Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho các quần chúng Lê Văn Tồn, Phan Văn Linh và Phạm Ngọc Thắng theo quyết định của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4.

Thành phần tham dự gồm đồng chí Trịnh Đình Chính – UVBCH Đảng ủy Công ty, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Truyền tải điện Miền Đông 1 cùng 38 đồng chí đảng viên trong Chi bộ.

Lễ kết nạp diễn ra theo đúng qui định của Điều lệ Đảng. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, đồng chí Trịnh Đình Chính, bí thư Chi bộ thay mặt cho Chi ủy đọc Quyết định kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng. Trước cờ Đảng, cờ Nước và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng viên mới Lê Văn Tồn, Phan Văn Linh và Phạm Ngọc Thắng đã xúc động đọc lời tuyên thệ của mình.

Đại diện Chi ủy đồng chí Trịnh Đình Chính chúc mừng cá đồng chí Lê Văn Tồn, Phan Văn Linh và Phạm Ngọc Thắng vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng và nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị. Đồng thời mong muốn và tin tưởng rằng các đồng chí đảng viên mới sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nhân cách; tích cực trong học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, làm tròn trách nhiệm của người đảng viên, để cùng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Từ đầu năm, công tác phát triển Đảng đã được Chi bộ thảo luận và ra Nghị quyết đẩy mạnh trong thời gian tới, mục tiêu đặt ra là kết nạp đảng viên mới phải tăng cả về số lượng và chất lượng. Theo đó Chi bộ phải làm tốt công tác tạo nguồn phát triển Đảng, mỗi đảng viên chi bộ phải dành thời gian cho công tác phát triển Đảng, đặc biệt là trong việc theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng.

Những năm qua, công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới luôn được Chi bộ Truyền tải điện Miền Đông 1 quan tâm thực hiện, tất cả các đảng viên trong Chi bộ đã nhận thức được đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng. Việc Chi bộ Truyền tải điện Miền Đông 1 kết nạp được 03 đảng viên mới từ đầu năm, góp phần để Đảng bộ Công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nghị quyết về phát triển Đảng năm 2020. Tin tưởng rằng, với sự quan tâm sâu sát của Đảng ủy Công ty, với nhận thức và quyết tâm cao của toàn thể Đảng viên, Chi bộ Truyền tải điện Miền Đông 1 sẽ thực hiện công tác phát triển Đảng ngày một tốt hơn, phấn đấu năm 2020 kết nạp được ít nhất 06 đảng viên mới như Nghị quyết Chi bộ đã đề ra.

Tại buổi lễ này Chi bộ Truyền tải điện Miền Đông 1, công bố quyết định công nhận đảng viên chính thức cho 6 đảng viên dự bị, nâng tổng số đảng viên chính thức trong Chi bộ lên 34 đồng chí. 

Các đồng chí đảng viên mới đọc bản tuyên thệ.

Đồng chí Trịnh Đình Chính, Bí thư Chi bộ đọc và trao Quyết định kết nạp đảng cho các quần chúng ưu tú.

Đồng chí Lê Thế sỹ - Phó Bí thư Chi bộ trao Quyết định đảng viên chính thức cho các đồng chí đảng viên dự bị.


  • Tấn Hoài - TTĐMĐ1


Các Tin khác