Chi bộ Truyền tải điện Miền Tây 3 lãnh đạo công tác sản xuất và phong trào tại đơn vị

Trong những năm qua Chi bộ luôn thực hiện tốt vai trò trung tâm chính trị dẫn dắt tập thể TTĐMT3 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia, công tác xây dựng Đảng.

Chi bộ Truyền tải điện Miền Tây 3 (TTĐMT3) được thành lập vào tháng 4/2015 với 07 đảng viên, nay đã phát triển lên 19 đảng viên trên tổng số 108 cán bộ công nhân viên Chi bộ lãnh đạo đơn vị, quản lý trạm biến áp và đường dây trên địa bàn 03 tỉnh là An Giang, Kiên Giang và Cà Mau, với 05 Trạm biến áp 220kV, tổng dung lượng là 2.188 MVA và 13 tuyến đường dây 220kV (19 phát tuyến) với chiều dài 850,87 km. Trong những năm qua Chi bộ luôn thực hiện tốt vai trò trung tâm chính trị dẫn dắt tập thể TTĐMT3 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia, công tác xây dựng Đảng.

Đại hội chi bộ TTĐMT3 thống nhất biểu quyết văn kiện đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.

Chi bộ TTĐMT3 đã quán triệt nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của Chi bộ lãnh đạo hoàn thành tốt sản xuất kinh doanh điện, đảm bảo an toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia và thực hiện công tác xây dựng Đảng. Hằng năm Chi bộ đã đưa ra nghị quyết sát sao nhất, từ đó xây dựng nên chương trình hành động cụ thể cho từng tháng, từng quý, để toàn thể cán bộ công nhân viên cùng phấn đấu thực hiện. Với sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng và sự phấn đấu không mệt mỏi của toàn thể cán bộ công nhân viên TTĐMT3, sau 05 năm thành lập TTĐMT3 đã đạt được nhiều thành tích quan trọng như: củng cố quản lý vận hành thiết bị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hằng năm đều đạt sản lượng truyền tải, chỉ tiêu tổn thất điện năng, đầu tư xây dựng, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật và đặt biệt là tham gia đảm bảo cung cấp điện cho nước bạn Campuchia.

CBCNV TTĐMT3 thực hiện lắp chống sét van đường dây 220kV Cà Mau - Ô Môn (4 mạch).

Công tác xây dựng đoàn thể luôn được Chi bộ quan tâm giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi và trao trách nhiệm cho các đoàn thể là công đoàn và đoàn thanh niên, đi đầu trong thực hiện công tác. Nhiều đảng viên có thành tích xuất sắc và tín nhiệm cao, được cơ sở bầu làm tổ trưởng công đoàn, ban chấp hành đoàn thanh niên, góp phần nâng cao tính tiên phong và uy tín của Đảng viên, góp phần trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ đơn vị đến từng cơ sở. Công đoàn và đoàn thanh niên TTĐMT3 rất tích cực trong việc tổ chức và tham gia các phong trào thi đua, hoạt động phong trào văn nghệ, thể dục thể thao góp phần nâng cao đời sống tinh thần, điều kiện làm việc cho cán bộ công nhân viên. Thông qua các hoạt động để phát hiện, xây dựng những cá nhân nổi trội ngoài thực hiện nhiệm vụ sản xuất. Hằng năm việc xem xét đánh giá đoàn viên ưu tú của công đoàn và đoàn thanh niên TTĐMT3  được thực hiện rất nghiêm túc, đoàn viên ưu tú không chỉ phải hoạt động phong trào giỏi, mà còn phải lao động sản xuất giỏi và được mọi người tín nhiệm. Thông qua việc bình xét đảng viên ưu tú kịp thời khen thưởng, tuyên dương những cá nhân có thành tích xuất sắc, qua đó chọn lựa đề nghị Chi bộ xem xét kết nạp Đảng, để những thành phần ưu tú nhất “vừa hồng vừa chuyên” được đứng vào hàng ngũ của Đảng, ngày càng nâng cao sức chiến đấu của Đảng.

CBCNV TTĐMT3 thực hiện công tác rửa sứ hotline tại trạm Cà Mau.

Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua của công đoàn và đoàn thanh niên TTĐMT3 được ban lãnh đạo Công ty Truyền tải điện 4 khen ngợi và đánh giá là những đoàn thể mạnh, đây cũng là thành tích chung của tập thể, phản ánh lên được sự chỉ đạo đúng đắn, tinh thần đoàn kết và ý chí chiến đấu của TTĐMT3. Trong thời gian tới TTĐMT3 sẽ tiếp tục phát huy phát huy vai trò của đoàn thể đẩy mạnh thi đua “phong trào trong sản xuất, sản xuất trong phong trào”, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Công ty Truyền tải điện 4.


  • Liêu Tài - Chi bộ TTĐMT3