Chi bộ Truyền tải điện Miền Tây 3 tổ chức lễ kết nạp đảng viên

Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, Quyết định số 43-QĐ/ĐU ngày 14/10/2020, Quyết định số 44-QĐ/ĐU ngày 14/10/2020 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4), ngày 21/10/2020 Chi bộ Truyền tải điện Miền Tây 3 (TTĐMT3) trang trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho 02 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ trì là đồng chí Trần Quốc Hiệu – UVBCH Đảng bộ Công ty, Bí thư Chi bộ - Giám đốc TTĐMT3, cùng sự tham dự của toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ TTĐMT3.

Chi bộ TTĐMT3 thực hiện nghi lễ chào cờ

Buổi kết nạp đảng viên mới được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng. Thay mặt Chi bộ, đồng chí Trần Quốc Hiệu đã trao Quyết định kết nạp Đảng cho đồng chí Nguyễn Trọng Nhân – Công nhân Đội Truyền tải điện Châu Đốc và đồng chí Đặng Hữu Cảnh – Công nhân Đội Truyền tải điện Cà Mau.

 

Đồng chí Trần Quốc Hiệu đọc Quyết định kết nạp Đảng của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4.

Phát biểu sau khi trao Quyết định kết nạp Đảng, đồng chí Trần Quốc Hiệu chúc mừng đồng chí Nguyễn Trọng Nhân – Công nhân Đội Truyền tải điện Châu Đốc và đồng chí Đặng Hữu Cảnh – Công nhân Đội Truyền tải điện Cà Mau vừa được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời, mong muốn và tin tưởng các đồng chí tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tích cực học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, tích cực trong công tác chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm được được giao, tiếp tục phát huy vai trò là người đoàn viên ưu tú, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên để sau 12 tháng được xét trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam, để cùng Chi bộ TTĐMT3 thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thay mặt Chi ủy Chi bộ, đồng chí Trần Quốc Hiệu phân công đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí Nguyễn Trọng Nhân – đảng viên, công nhân Đội Truyền tải điện Châu Đốc và đồng chí Đặng Hữu Cảnh – đảng viên, công nhân Đội Truyền tải điện Cà Mau trong thời gian là đảng viên dự bị phấn đấu trở thành đảng viên chính thức.

Đồng chí Trần Quốc Hiệu trao Quyết định kết nạp Đảng cho đồng chí Nguyễn Trọng Nhân – Công nhân Đội Truyền tải điện Châu Đốc.

Trong không khí trang nghiêm, trước cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Trọng Nhân – Công nhân Đội Truyền tải điện Châu Đốc và đồng chí Đặng Hữu Cảnh – Công nhân Đội Truyền tải điện Cà Mau đã tuyên thệ: nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi tuyên thệ đồng chí Nguyễn Trọng Nhân và đồng chí Đặng Hữu Cảnh đã gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể các đồng chí trong Chi bộ đã tạo điều kiện giúp đỡ cho bản thân được đứng vào hàng ngũ của Đảng và hứa sẽ quyết tâm phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Đồng chí Trần Quốc Hiệu trao Quyết định kết nạp Đảng cho đồng chí Đặng Hữu Cảnh – Công nhân Đội Truyền tải điện Cà Mau.

Buổi kết nạp đảng viên mới của Chi bộ TTĐMT3 đã kết thúc thành công, sau buổi kết nạp, tổng số đảng viên của Chi bộ TTĐMT3 là 22 đồng chí ( 15 đồng chí đảng viên chính thức,  07 đồng chí đảng viên dự bị) đã bổ sung thêm cho Chi bộ TTĐMT3 đội ngũ đảng viên có trình độ, năng lực, trở thành lực lượng kế cận đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, tăng cường sức mạnh lãnh đạo của Đảng đối với đơn vị.

 

Đồng chí Đặng Hữu Cảnh – Công nhân Đội Truyền tải điện Cà Mau tuyên thệ trước cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng chí Nguyễn Trọng Nhân – Công nhân Đội Truyền tải điện Châu Đốc tuyên thệ trước cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

Đồng chí Trần Quốc Hiệu phân công đảng viên trong Chi bộ tiếp tục hướng dẫn, giúp đỡ 02 đảng viên mới.


  • Thế Hải, Minh Hiếu - TTĐMT3