Chi bộ Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới và sinh hoạt định kỳ tháng 5/2021

Ngày 06/5/2021, tại trụ sở đơn vị, Chi bộ Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới và sinh hoạt định kỳ tháng 5/2021.

Toàn cảnh buổi Lễ

Chi bộ Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh (TTĐHCM) vinh dự tiếp đón đồng chí Võ Đình Thủy – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) đến tham dự buổi Lễ kết nạp đảng viên mới, sinh hoạt định kỳ tháng 5/2021.

Hình 2: đ/c Võ Đình Thủy – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC4 tham dự buổi Lễ kết nạp Đảng viên mới và sinh hoạt định kỳ tháng 5/2021 của Chi bộ TTĐHCM

Chủ trì buổi Lễ kết nạp đảng viên mới và sinh hoạt định kỳ tháng 5/2021 là đồng chí Bùi Văn Hoàng - Bí thư Chi bộ TTĐHCM, cùng với sự tham dự của 37 Đảng viên thuộc Chi bộ TTĐHCM.

Chi bộ thực hiện nghi thức chào cờ trang nghiêm trước khi bắt đầu buổi Lễ.

Sau nghi lễ chào cờ trang nghiêm, thay mặt chi ủy chi bộ Truyền tải điện Tp.HCM, đồng chí (đ/c) Bùi Văn Hoàng – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, công bố và trao quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Lương Văn Quang – trực phụ trạm 500kV Phú Lâm. 

Đ/c Bùi Văn Hoàng – Bí thư Chi bộ TTĐHCM trao Quyết định kết nạp Đảng cho đ/c Lương Văn Quang.

Phát biểu tại buổi Lễ, đ/c Bùi Văn Hoàng đã quán triệt mục tiêu thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển Đảng, Chi bộ TTĐHCM hết sức chú ý bồi dưỡng và giúp đỡ để những quần chúng ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng; trong thời gian qua đ/c Lương Văn Quang đã không ngừng phấn đấu dưới sự giúp đỡ của Chi bộ TTĐHCM và hôm nay vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Hoàng yêu cầu đ/c Quang tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực trong học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên, để cùng Chi bộ TTĐHCM thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong niềm vinh dự, tự hào, đ/c Lương Văn Quang đọc lời tuyên thệ trước cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đảng viên, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện nhiều hơn nữa về phẩm chất, bản lĩnh chính trị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Chi bộ TTĐHCM hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tiếp tục chương trình là buổi sinh hoạt Đảng tháng 5/2021 của Chi bộ TTĐHCM, nội dung sinh hoạt là đánh giá kết quả hoạt động của tập thể Chi ủy - Chi bộ Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh trong quý 1/2021 và tháng 4/2021. TTĐHCM đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị do Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 giao; tuy nhiên, về thực hiện nhiệm vụ phát triển Đảng viên còn chậm so với kế hoạch năm 2021; đây là nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới nhằm hoàn thành kế hoạch năm. Ngoài ra, Chi bộ cần tiếp tục giữ vững, phát huy các kết quả đạt được từ đầu năm nhằm đưa Chi bộ TTĐHCM đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021.

 


  • Trần Văn Thái – TTĐHCM.