Chi bộ Truyền tải điện miền Đông 2 “ 5 năm, một chặng đường xây dựng, trưởng thành và phát triển”

Chi bộ Truyền tải điện miền Đông 2 được thành lập theo quyết định số 1020-QĐ/ĐU, ngày 08/4/2015 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4. Ngày đầu mới thành lập đơn vị gặp rất nhiều khó khăn về mọi mặt. Dưới sự lãnh đạo của tập thể cấp ủy, chi bộ đơn vị đã không ngừng tự đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Chi bộ đã chú trọng, quan tâm cho công tác xây dựng Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, được đặt ra trong nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Chi bộ. Trong hai nhiệm kỳ 2015-2017 và 2017-2020 Chi bộ đã kết nạp được 31 đảng viên mới, nâng số đảng viên  hiện nay là 53 đảng viên đạt tỷ lệ 21% trên tổng số CBCNV, trong đó: 01 đảng viên nữ, đảng viên chính thức 40 đ/c, 13 đảng viên dự bị; tuổi đời bình quân của đảng viên là 38,11 tuổi.

Qua chặng đường 5 năm xây dựng và trưởng thành, Truyền tải điện miền Đông 2  luôn nhận được sự quan tâm của Đảng ủy Công ty, các sở, ngành và chính quyền địa phương nơi có lưới truyền tải điện đi qua, cùng với sự phấn đấu nỗ lực của cán bộ, đảng viên, công nhân lao động. Đơn vị luôn cố gắng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng bộ Công ty giao, lập nên những thành tích rất đáng tự hào. Trong mọi hoàn cảnh khó khăn, thách thức vẫn nỗ lực truyền tải điện an toàn liên tục cho phát triển kinh tế đất nước và đời sống xã hội. Tính đến nay khối lượng QLVH đường dây là 1.343km (tăng 17% so với năm 2015), 10 trạm biến áp với tổng dung lượng là 8.527MVA (tăng 70% so với năm 2015). Năng suất lao động bình quân theo sản lượng truyền tải đạt 77,6 Tr.KWh/người so với 2015 là 35,8 Tr.KWh/người, năng suất lao động theo dung lượng trạm biến áp đạt 0,027 người/MVA so với năm 2015 là 0,06 người/MVA; năng suất lao động đường dây năm 2019 đạt 0,174 người/km so với 2015 là 0,262 người/km.

Đơn vị cũng không ngừng nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; sản xuất kinh doanh hàng năm đều đạt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ nhằm tăng năng suất lao động, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả tiết kiệm điện tự dùng, giảm tổn thất điện năng, thu nhập của CNVC lao động được đảm bảo. Ngoài ra, công tác ATVSLĐ được đảm bảo, không để xảy ra cháy nổ, tai nạn lao động; hoàn thành xuất sắc các công trình lưới điện kịp thời chống quá tải , nâng cao độ tin cậy trong quản lý vận hành, thực hiện được 109 công trình SCL, SCTX.. đảm bảo chất lượng Nâng công suất Trạm 500kV Tân Định, Nhà điều hành sản xuất Truyền tải điện miền Đông 2,  nghiệm thu và tư vấn giám sát đóng điện Trạm 500kV Tân Uyên, đường dây 220kV Bình Long - Tây Ninh, Trạm 220kV Bến Cát ….

Đơn vị đã chủ động phối hợp với các Ban quản lý dự án tích cực giải quyết, xóa tồn tại các công trình lâm quản, vi phạm hành lang an toàn lưới điện đường dây 500kV. Việc tuyên truyền và thực thi VHDN, vận người lao động thực thi giá trị cốt lõi “Tuân thủ” trong công tác quản lý vận hành. Bên cạnh đó “Đẩy mạnh thực thi các giá trị cốt lõi Văn hóa EVNNPT”

Trong công tác xây dựng Đảng, việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được Chi bộ đổi mới cách làm, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đặc biệt việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Chi bộ quan tâm sâu sát, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về Xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã dần trở thành việc làm thường xuyên của các tổ chức đảng và hành động tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Chi bộ.

Ngày 20/02/2020, Chi bộ Truyền tải điện Miền Đông 2 đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2022, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2022 là: “Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, xây dựng Chi bộ Truyền tải điện Miền Đông 2 trong sạch, vững mạnh; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, tạo nền tảng để góp phần phát triển Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia vươn lên hàng đầu châu Á trong lĩnh vực truyền tải điện”

Để đạt được mục tiêu đó, Chi bộ đã xác định phải chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đâu của Đảng. Đồng thời, ra sức thi đua lao động sản xuất lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 nhiệm kỳ 2020-2025, đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Một số hình ảnh:

Kết nạp Đảng viên mới tại Khu di tích căn cứ Tà Thiết.

Công trình nâng công suất Trạm 500kV Tân Định.

Gắn biển thi đua Công trình “Lắp đặt tụ bù ngang trên lưới Truyền tải điện  khu vực Miền Nam phần Trạm 220kv Mỹ Phước”.

Gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Võ Đình Thủy – Bí thư đảng ủy – Giám đốc Công ty chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Đồng chí Võ Đình Thủy, bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty chụp ảnh lưu niệm cùng toàn thể đảng viên chi bộ Truyền tải điện Miền Đông 2.

Trụ sở làm việc mới của TTĐMĐ2.


  • Viết Trường - Xuân Kiên - TTĐMĐ2