Chi bộ Truyền tải điện miền Đông 2 tổ chức các hoạt động tuyên truyên kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020) mừng Xuân Canh Tý và Kết nạp đảng viên mới

Ngày 03/02/2020 Chi bộ Truyền tải điện miền Đông 2 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. 90 năm ra đời và gắn bó cùng dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo Nhân dân giành lại độc lập tự do, thống nhất đất nước và xây dựng đất nước trong hòa bình. 90 năm qua, những thành quả vĩ đại mà nhân dân ta đạt được luôn gắn chặt với sự lãnh đạo của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Minh Dũng – UVBCH Đảng ủy PTC4, Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTĐMĐ2 chủ trì hội nghị, cùng sự tham dự của toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ TTĐMĐ2.

Trong chặng đường gian lao thử thách nhưng đầy vinh quang ấy, đặc biệt là những thời khắc cam go của lịch sử dân tộc, Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn có những quyết định đúng đắn biến những thách thức cam go thành thời cơ thuận lợi để dân tộc ta vượt lên và đi tới. Những thành tựu mà Đảng và Nhân dân ta đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng suốt 90 năm qua là vĩ đại. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Đất nước và dân tộc dù đã đạt được nhiều thành tựu vĩ đại nhưng cũng đứng trước những thách thức khó lường. Đó là trách nhiệm nặng nề mà đất nước và dân tộc đang thử thách bản lĩnh và trách nhiệm của Đảng

Chi bộ TTĐ MĐ2 Tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm 90 năm, Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam với Chủ đề: "Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh". nhằm tuyên truyền trong mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua. Tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực tự cường dân tộc; qua đó, củng cố, bồi đắp niềm tin, niềm tự hào của cán bộ, đảng viên, công nhân viên của đơn vị với Đảng với Bác Hồ và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới, hội nhập quốc tế dưới dự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua tuyên tuyền, kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong đơn vị và tạo được không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên TTĐMĐ2 để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết của cấp ủy, gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, công tác quốc phòng, an ninh, và xây dựng Đảng; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ của Công ty. Chi bộ TTĐMĐ2 lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên đẩy mạnh các phong trào thi đua hoàn thành toàn diện Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, tổ chức thành công đại hội chi bộ tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đ/C Nguyễn Minh Dũng đọc và trao Quyết định kết nạp Đảng cho Đ/c Lê Xuân Tuyên.

Trong không khí mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Canh Tý, mừng đất nước đổi mới. Thực hiện các Quyết định số 368-QĐ/ĐU; Quyết định 369-QĐ/ĐU; Quyết định 370-QĐ/ĐU ngày 22/01/2020 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4. Ngày 03/02/2020, Chi bộ Truyền tải điện miền Đông 2  trang trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho 03 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam, trong dịp lễ kỷ niệm Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 90 năm.

Lễ kết nạp đảng viên mới được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Thay mặt Chi bộ, đồng chí Nguyễn Minh Dũng đã trình tự trao Quyết định kết nạp Đảng cho 03 quần chúng ưu tú: Lê Chí Thanh – CNKT Đội Truyền tải điện Chơn Thành; Lê Xuân Tuyên, Bùi Đức Minh- CBKT Phòng Kỹ thuật.

Đ/C Nguyễn Minh Dũng đọc và trao Quyết định kết nạp Đảng cho Đ/C Bùi Đức Minh.

Phát biểu sau khi trao Quyết định kết nạp Đảng cho 03 đảng viên vừa kết nạp, đồng chí Nguyễn Minh Dũng chúc mừng cả 03 đồng chí vừa được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời, mong muốn và tin tưởng các đồng chí tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tích cực học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên để sau 12 tháng được xét trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng Chi bộ TTĐMĐ2 thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 trong sạch vũng mạnh.

Đ/C Nguyễn Minh Dũng đọc và trao Quyết định kết nạp Đảng cho Đ/C Lê Chí Thanh.

Trong không khí trang nghiêm, trước cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, 03 đồng chí Lê Chí Thanh; Lê Xuân Tuyên, Bùi Đức Minh lần lượt tuyên thệ: nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người Đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi tuyên thệ các đồng chí gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể Chi bộ đã giúp đỡ bồi dưỡng tạo điều kiện cho bản thân được phấn đấu và gia nhập vào hàng ngũ của Đảng và hứa sẽ quyết tâm phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thay mặt Chi ủy Chi bộ, đồng chí Nguyễn Minh Dũng đã phân công các đảng viên trong Chi bộ tiếp tục hướng dẫn, giúp đỡ 03 đồng chí trong thời gian phấn đấu rèn luyện là đảng viên dự bị.

Giai điệu Quốc ca vang lên, cũng là lúc buổi lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ TTĐMĐ2 kết thúc trong thành công rực rỡ. Sau buổi kết nạp, tổng số đảng viên trong Chi bộ là 53 đồng chí, trong đó có 40 đảng viên chính thức. Việc kết nạp đảng viên đã bổ sung thêm cho Chi bộ đội ngũ đảng viên có trình độ, năng lực, trở thành lực lượng kế cận đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, tăng cường sức mạnh lãnh đạo của Đảng đối với đơn vị.

Các đồng chí mới được kết nạp chụp hình lưu niệm cùng Chi bộ Truyền tải điện miền Đông 2.


  • Viết Trường - Xuân Kiên - TTĐMĐ2