Chi bộ Văn phòng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ngày 04/10/2022 tại phòng họp 1 Công ty Truyền tải điện 4, Chi bộ Văn phòng tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Đại hội diễn ra trong sự trang trọng, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Bùi Văn Hoàng – UV BTV Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 tham dự Đại hội Chi bộ Văn phòng.

Đại hội vinh dự đón tiếp đồng chí Bùi Văn Hoàng – UV BTV Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 và 05 đồng chí đảng viên chi bộ Văn phòng cùng tham dự.

Tại Đại hội đồng chí Đặng Thị Hải Yến – Phó bí thư chi bộ trình bày báo cáo tóm tắt kết qủa hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 và đưa ra phương hướng và giải pháp cho nhiệm kỳ tới.  

Cũng trong đại hội các đồng chí đảng viên chi bộ Văn phòng đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho Báo cáo chính trị và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được như những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của các năm trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, qua đó Chi bộ luôn đề cao thực thi giá trị cốt lõi Văn hóa EVNNPT, với tinh thần đoàn kết, có tính tuân thủ, trách nhiệm, chủ động sáng tạo với sự cố gắng nỗ lực và quyết tâm cao độ của tập thể, về cơ bản Chi bộ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ giao. Thực hiện theo chủ đề từng năm của EVNNPT: năm 2020 “ Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020”; năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia”; năm 2022 “ Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”; bám sát nhiệm vụ chính trị được Đảng bộ cấp trên giao trong nhiệm kỳ 2020 – 2022. Chi bộ đã cụ thể hóa thành các Nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch, hướng dẫn để thực hiện trong nhiệm kỳ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Hoàng – UVBTV Đảng ủy Công ty đã biểu dương và đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, và các kết quả đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, tuy nhiên đồng chí cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới đối với chi bộ Văn phòng.

Kết quả tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Tính - Chánh Văn phòng được bầu làm Bí thư; đồng chí Đặng Thị Hải Yến - Phó Chánh Văn phòng được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Nghị quyết được thông qua trong phần cuối Đại hội, kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên phát huy truyền thống, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết Đại hội chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp./.  

Đại hội Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2022-2025.

 


  • Lệ Oanh - Chi bộ Văn phòng Công ty