Chi bộ lãnh đạo hoạt động của tổ chức Công đoàn trong Truyền tải điện Miền Đông 1.

Trong những năm qua phong trào CN-LĐ và hoạt động công đoàn trong Truyền tải điện Miền Đông 1 đã nhận được sự quan tâm đặc biệt, lãnh đạo Chi bộ đã chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Chi bộ trên mọi lĩnh vực công tác. Mọi chủ trương, Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên đều được quán triệt, triển khai kịp thời, sâu rộng từ Ban chấp hành công đoàn, các công đoàn bộ phận, các tổ công đoàn trực thuộc và đến tận đoàn viên đang làm việc trên mọi vị trí công tác trong đơn vị.

Đ/c Trịnh Đình Chính – Bí thư Chi bộ trao tặng giấy khen cho CB Công đoàn.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Chi bộ Truyền tải điện Miền Đông 1, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban chấp hành công đoàn chủ động xây dựng chương trình công tác, đặt ra kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ sát với thực tiễn phong trào, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của CN-LĐ thu được nhiều kết quả trên một số mặt công tác trọng yếu sau:

Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng: nắm bắt được mục đích và yêu cầu của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng mà Chi bộ đặt ra, trong từng thời điểm cụ thể Ban chấp hành công đoàn đã phối hợp với chính quyền đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục trong đội ngũ CBCNV với nhiều hình thức hoạt động phong phú như: tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo, hội thi; nghe nói chuyện thời sự, học tập quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nhằm nâng cao nhận thức chính trị, lòng yêu nghề, ý thức trách nhiệm với cơ quan và xã hội, xây dựng lối sống lành mạnh, trong sáng trong đội ngũ CBCNV đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

Song song với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác chăm lo đời sống, đảm bảo quyền lợi người lao động được công đoàn đặc biệt quan tâm. Công đoàn chủ động tham gia góp ý vào các quy chế dân chủ như xây dựng các nội quy, quy định của Tổng công ty có liên quan đến người lao động. Phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị Người lao động hàng năm để tổng kết các mặt công tác, nắm bắt và giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của người lao động. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động như chế độ tiền lương, thưởng, BHXH, BHYT, BHTN, BHLĐ, chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ việc… được Công đoàn quan tâm thường xuyên và được lãnh đạo đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định đảm bảo được quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất cho người lao động, hàng năm công đoàn đơn vị đều có kế hoạch tổ chức cho toàn thể CBCNV đi tham quan, du lịch nghỉ mát, đời sống vật chất, tinh thần của Người lao động luôn được quan tâm, chăm lo chu đáo nên CBCNV đều có sự phấn khởi, yên tâm công tác, tâm huyết với công việc, luôn phấn đấu vì sự phát triển chung của Công ty và của Tổng Công ty.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa trong đơn vị được tập trung chỉ đạo, hàng năm công đoàn đều triển khai tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao như: bóng bàn, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền … Ngoài ra đơn vị còn có CBCNV là thành viên nòng cốt của đội văn nghệ Công ty, đã tích cực tham gia tại các Hội diễn văn nghệ của Ngành, của Khối và đạt được nhiều thành tích cao. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì thường xuyên trong đơn vị đã tạo nên không khí vui tươi, sôi nổi, làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho người lao động.

Với những kết quả trên, trong những năm qua, công đoàn đơn vị đã được Công đoàn cấp trên khen tặng công đoàn đạt trong sạch vững mạnh nhiều năm liền.

Về công tác xã hội: hoạt động xã hội của công đoàn luôn được quan tâm đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, công đoàn cấp trên xem xét trợ cấp cho nhiều CBCNV khi gặp khó khăn, động viên giúp CBCNV vượt qua khó khăn, yên tâm công tác. Mặt khác, công đoàn còn chủ động kết hợp với chính quyền, đoàn thanh niên thường xuyên tổ chức các đợt vận động quyên góp ủng hộ các quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ dành cho nạn nhân chất độc da cam dioxin, quỹ cứu trợ thiên tai bão lũ, quỹ Mái ấm công đoàn,...

Đ/C Nguyễn Văn Hóa -Phó Bí thư Đảng ủy Công ty chụp ảnh lưu niệm cùng với BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Trong thời gian tới, Công đoàn Truyền tải điện miền Đông 1 tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành quả to lớn của những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, phong trào CN-LĐ và hoạt động công đoàn sẽ có khởi sắc mới, thu được nhiều thành công trong quá trình xây dựng và phát triển, đóng góp vào sự phát triển của Công ty và Tổng công ty, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đại hội Chi bộ Truyền tải điện Miền Đông 1 lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra tiến tới Đại hội đại biểu Công ty Truyền tải điện 4 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.


  • Nguyễn Tấn Hoài -TTĐMĐ1