Chi bộ quản lý vận hành đường dây thuộc Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện miền Đông 2 tổ chức kết nạp Đảng viên mới

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/CB ngày 28/01/2021 Nghị quyết của Chi bộ Truyền tải điện miền Đông 2 tại Hội nghị tổng kết năm 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 theo đó Đảng bộ bộ phận TTĐMĐ2 phấn đấu kết nạp từ 08 đảng viên trở lên trong năm 2021. Chú trọng phát triển đảng viên trong lực lượng đoàn viên thanh niên. Lãnh đạo hệ thống chính trị ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị Đảng ủy Công ty giao, thực hiện tốt Chủ đề năm 2021 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia là: “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia”.

Chào mừng kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/10/2021 diễn ra trong bối cảnh cả nước tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo ra xung lực mới và khí thế mới cho việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045; đặc biệt nước ta đang từng bước trở về trạng thái “bình thường mới”, vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế, vừa không chủ quan trong công tác phòng, chống dịch.

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/CB ngày 28/01/2021 Nghị quyết của Chi bộ Truyền tải điện miền Đông 2 tại Hội nghị tổng kết năm 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 theo đó Đảng bộ bộ phận TTĐMĐ2 phấn đấu kết nạp từ 08 đảng viên trở lên trong năm 2021. Chú trọng phát triển đảng viên trong lực lượng đoàn viên thanh niên. Lãnh đạo hệ thống chính trị ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị Đảng ủy Công ty giao, thực hiện tốt Chủ đề năm 2021 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia là: “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia”.

Các đồng chí chào cờ trong buổi kết nạp.

Sáng ngày 02/11/2021 Chi bộ quản lý vận hành đường dây thuộc Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện miền Đông 2 làm lễ kết nạp đảng viên mới cho 02 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam theo Quyết định số 165-QĐ/ĐU; Quyết định 166-QĐ/ĐU; ngày 15/10/2021 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 dưới hình thức tổ chức trực tuyến (Zoom).

Lễ kết nạp đảng viên mới được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Thay mặt Chi bộ, đồng chí Nguyễn Vỹ- Bí thư Chi bộ-Phó Giám đốc TTĐMĐ2 đã trình tự trao Quyết định kết nạp Đảng cho 02 quần chúng ưu tú: Dương Đức Thành- CNKT- Đội TTĐ Đồng Xoài, Nguyễn Ngọc Lam - CNKT- Đội TTĐ Chơn Thành

Đ/C Nguyễn Vỹ - Bí thư chi bộ- Phó Giám đốc TTĐMĐ2 trao Quyết định kết nạp Đảng cho Đ/c Dương Đức Thành- CNKT Đội TTĐ Đồng Xoài

Phát biểu sau khi trao Quyết định kết nạp Đảng cho đảng viên vừa kết nạp, đồng chí Nguyễn Vỹ chúc mừng 02 đồng chí vừa được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời mong muốn và tin tưởng các đồng chí tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tích cực học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên để sau 12 tháng được xét trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng Chi bộ quản lý vận hành đường dây thuộc Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện miền Đông 2 thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 trong sạch vũng mạnh.

Trong không khí trang nghiêm, trước cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Dương Đức Thành và Nguyễn Ngọc Lam lần lượt tuyên thệ: nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người Đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi tuyên thệ các đồng chí gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể Chi bộ đã giúp đỡ bồi dưỡng tạo điều kiện cho bản thân được phấn đấu và gia nhập vào hàng ngũ của Đảng đồng thời hứa sẽ quyết tâm phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đ/C Nguyễn Vỹ - Bí thư chi bộ- Phó Giám đốc TTĐMĐ2 đọc và trao Quyết định kết nạp Đảng cho Đ/c Nguyễn Ngọc Lam – CNKT Đội TTĐ Chơn Thành.

Thay mặt Chi ủy Chi bộ, đồng chí Nguyễn Vỹ đã phân công các đảng viên trong Chi bộ tiếp tục hướng dẫn, giúp đỡ 02 đồng chí trong thời gian  là đảng viên dự bị.

Giai điệu Quốc ca vang lên, cũng là lúc buổi lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ quản lý vận hành đường dây thuộc Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện miền Đông 2 kết thúc, Sau buổi sinh hoạt định kỳ Chi bộ tháng 10/2021 nâng tổng số đảng viên trong Chi bộ là 19 đồng chí, trong đó có 17 đảng viên chính thức. Việc kết nạp đảng viên đã bổ sung thêm cho Chi bộ đội ngũ đảng viên có trình độ, năng lực, trở thành lực lượng kế cận đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, tăng cường sức mạnh lãnh đạo của Đảng đối với đơn vị.

Đ/C Nguyễn Vỹ - Bí thư chi bộ quản lý vận hành đường dây- Phó Giám đốc TTĐMĐ2 chủ trì hội nghị phát biểu giao nhiệm vụ cho Đảng viên chính thức hướng dẫn và giúp đỡ cho các đồng chí Đảng viên mới kết nạp

Toàn cảnh buổi kết nạp.


  • Bùi Văn Vương- Đội Trưởng Đội TTĐ Đồng Xoài- TTĐMĐ2