Chi bộ quản lý vận hành trạm biến áp thuộc Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện miền Đông 2 tổ chức kết nạp Đảng viên mới

Sáng ngày 10/08/2022 tại Bình Dương; Chi bộ quản lý vận hành trạm biến áp thuộc Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện miền Đông 2 làm lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam theo Quyết định số 225-QĐ/Đ ngày 18/07/2022 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4

Đảng bộ bộ phận TTĐMĐ2 được thành lập ngày 19/05/2021, ngay sau khi thành lập, Đảng bộ đã xây dựng Chương trình công tác của Đảng bộ bộ phận TTĐMĐ2 năm 2021 để triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình hành động của Đảng ủy cấp trên, tiếp tục thực hiện các nghị quyết chuyên đề đang triển khai; đồng thời xây dựng, ban hành 14 Chương trình hành động để lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII. Chú trọng phát triển đảng viên trong lực lượng đoàn viên thanh niên. Lãnh đạo hệ thống chính trị ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị Đảng ủy Công ty giao, thực hiện tốt Chủ đề năm 2022 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia là: “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”,mục tiêu là tập trung thích ứng với tình hình mới, dịch bệnh chưa thể khống chế triệt để, phải đảm bảo công tác sản xuất an toàn, linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành để đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định;  tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu  quả năng suất lao động. Theo đó phải  tiếp  tục đẩy mạnh chuyển đổi  số trong các lĩnh vực hoạt động của EVNNPT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Sáng ngày 10/08/2022 tại Bình Dương; Chi bộ quản lý vận hành trạm biến áp thuộc Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện miền Đông 2 làm lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam theo Quyết định số 225-QĐ/Đ ngày 18/07/2022 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4

Lễ kết nạp đảng viên mới được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Thay mặt Chi bộ, đồng chí Lê Thế Sỹ- Bí thư Chi bộ-Phó Giám đốc TTĐMĐ2 đã trình tự trao Quyết định kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú: Vũ Mạnh Hùng- Điều hành viên- Tổ TTLĐ Bình Long

Đ/C Lê Thế Sỹ - Bí thư chi bộ- Phó Giám đốc TTĐMĐ2 trao Quyết định kết nạp Đảng cho Đ/c Vũ Mạnh Hùng- ĐHV Tổ TTLĐ Bình Long

Phát biểu sau khi trao Quyết định kết nạp Đảng cho đảng viên vừa kết nạp, đồng chí Lê Thế Sỹ chúc mừng đồng chí Vũ Mạnh Hùng vừa được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam;vì những cố gắng, nỗ lực trong suốt thời gian qua; đồng thời lưu ý, đồng chí Hùng cần tiếp tục phấn đấu, nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, hết lòng phục vụ cho Tổ quốc, cho nhân dân, đồng thời mong muốn và tin tưởng các đồng chí tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tích cực học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên để sau 12 tháng được xét trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng Chi bộ quản lý vận hành trạm biến áp thuộc Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện miền Đông 2 thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 trong sạch vững mạnh.

Đ/C Lê Thế Sỹ - Bí thư chi bộ quản lý vận hành trạm biến áp- Phó Giám đốc TTĐMĐ2 chủ trì hội nghị phát biểu giao nhiệm vụ cho Đảng viên chính thức hướng dẫn và giúp đỡ cho đồng chí Vũ Mạnh Hùng

Trong không khí trang nghiêm, trước cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Vũ Mạnh Hùng lần lượt tuyên thệ: nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người Đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi tuyên thệ đồng chí gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể Chi bộ đã giúp đỡ bồi dưỡng tạo điều kiện cho bản thân được phấn đấu và gia nhập vào hàng ngũ của Đảng đồng thời hứa sẽ quyết tâm phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Giai điệu Quốc ca vang lên, cũng là lúc buổi lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ quản lý vận hành trạm biến áp thuộc Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện miền Đông 2 kết thúc, Sau buổi sinh hoạt định kỳ Chi bộ tháng 07/2022 nâng tổng số đảng viên trong Chi bộ là 27 đồng chí, trong đó có 23 đảng viên chính thức. Việc kết nạp đảng viên đã bổ sung thêm cho Chi bộ đội ngũ đảng viên có trình độ, năng lực, trở thành lực lượng kế cận đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, tăng cường sức mạnh lãnh đạo của Đảng đối với đơn vị.

Các đồng chí trong chi bộ Quản lý vận hành trạm biến áp chụp hình lưu niệm

 


  • Đỗ Xuân Kiên -TTĐMĐ2


Các Tin khác