Chi đoàn TTĐ MT3 thực hiện thay chỉ danh thiết bị nhất thứ toàn Trạm biến áp 220kV Châu Đốc

Chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021), Đoàn viên thanh niên Tổ Thao tác lưu động Châu Đốc đã thực hiện công trình Thanh niên “Thay mới chỉ danh thiết bị nhất thứ toàn trạm 220kV Châu Đốc” trong 02 tuần từ 07/3 đến 19/3/202.

Việc thao tác thiết bị trong trạm biến áp cần chính xác và đúng trình tự như phiếu thao tác đã ban hành là hết sức quan trọng, thực tế việc nhầm lẫn thiết bị trong khi thao tác sẽ đã dẫn đến sự cố nguy hiểm đến lưới điện và con người. Trong khi đó trạm 220kV Châu Đốc đã vận hành 12 năm từ 2009 đến nay, chỉ danh thiết bị nhất thứ ngoài trời đã mờ đi ít nhiều theo thời gian, thế nên việc thay thế là hết sức cần thiết.

Tháo dỡ chỉ danh cũ khỏi thiết bị

Công việc thay chỉ danh thiết bị cần thực hiện qua 04 công đoạn: khảo sát, làm chỉ danh mới, tháo dỡ hệ thống chỉ danh cũ và thay mới. Ở công đoạn đầu tiên, cần khảo sát và thống kê lại toàn bộ chỉ danh thiết bị, trong đó có đo đạc kích thước phù hợp. Sau khi đã có thống kê và kích thước, tiến hành đặt làm chỉ danh, chỉ danh được làm mới vật liệu từ tấm mica, chữ được làm bằng decal đỏ sáng màu dễ thấy. Sau khi đã có chỉ danh mới, ĐVTN thực hiện tháo dỡ chỉ danh cũ, làm sạch bề mặt và thực hiện dán chỉ danh mới.

Dùng Silicon làm chất liệu kết dính để dán chỉ danh

Sau thời gian 02 tuần thực hiện, ĐVTN đã thực hiện thay mới hơn 400 chỉ danh và phân pha thiết bị ngoài trời bao gồm các thiết bị trong 08 ngăn lộ 220kV và 08 ngăn lộ 110kV.

Qua công trình, đoàn viên Chi đoàn TTĐ MT3 đã thể hiện được tinh thần sung kích, năng nổ phong trào đoàn nói riêng và công tác sản xuất nói chung, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2021 của toàn đơn vị.

Dán chỉ danh vào thiết bị


  • Phan Hữu Lợi- Chi đoàn TTĐ miền Tây 3


Các Tin khác