Chi đoàn TTĐ Miền Đông 1 phối hợp Đội TTĐ Định Quán tổ chức tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp khu vực Sông La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021). Ngày 26/03/2021 Phân đoàn 4 thuộc chi đoàn Truyền tải điện miền Đông 1 phối hợp với chuyên môn của Đội TTĐ Định Quán tổ chức công tác tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện trực tiếp tại các hộ dân, bè cá, tàu thuyền trên sông La Ngà. Sông La Ngà là khu vực thường diễn ra các hoạt động trao đổi, thông thương của người dân địa phương, đây là nơi gần với đường dây 500kV Di Linh – Tân Định và đường dây 220kV Bảo Lộc – Sông Mây do đội TTĐ Định Quán quản lý.

Phân đoàn 4 - Chi đoàn Truyền tải điện miền Đông 1 trên đường đi đến các hộ dân nuôi cá sống trên Sông La Ngà.

Đường dây 500kV Di Linh – Tân Định và 220kV Bảo Lộc – Sông Mây là một trong các đường dây truyền tải huyết mạch của miền Đông Nam Bộ, được Lãnh đạo các cấp chỉ đạo đặc biệt lưu ý trong công tác quản lý vận hành, cần triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các nguy cơ gây sự cố do phương tiện đường thuỷ vi phạm khoảng cách an toàn điện tránh để xảy ra sự cố gây mất điện trên diện rộng trong khu vực miền Đông Nam Bộ.

Trong ngày 26/03/2021, Đoàn viên Chi đoàn đã thực hiện tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn khi làm việc và sinh sống trên sông gần đường dây cao áp cho các hộ dân, bè cá, tàu thuyền qua lại trên sông La Ngà. Chi đoàn thực hiện tuyên truyền các văn bản pháp luật, tuyên truyền về an toàn lưới điện cũng như phát tờ rơi tuyên truyền cho các hộ dân sống trên các bè cá, các tàu thuyền sống gần hành lang và thường xuyên hay qua lại tại khoảng cột vượt sông 918-919 dưới đường dây 500kV Di Linh – Tân Định và 503-506 đường dây 220kV Bảo Lộc – Sông Mây tại xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Nội dung buổi tuyên truyền trực tiếp tại các hộ dân, bè cá, thuyền bè, hay di chuyển dưới đường dây cao áp về các quy định an toàn khi làm việc gần đường dây cao áp theo Điều 50, 51 Luật điện lực và theo điều 4, 10, 11 Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 và Nghị định 51/2020/NĐ-CP ngày 21/04/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện và đồng thời thông báo một số nội dung Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện, an toàn đập, thủy điện.

Nhằm đẩy mạnh hiệu quả của công tác tuyên truyền, Chi Đoàn MĐ1 phối hợp với Đội TTĐ Định Quán chú trọng thiết kế Pano tuyên truyền bằng hình ảnh cụ thể, sinh động làm sao để người dân dễ đọc, dễ hiểu để người dân nâng cao ý thức bảo vệ an toàn cho lưới điện. Đoàn viên Chi đoàn động viên người dân ký cam kết thực thi bảo vệ hành lang, an toàn lưới điện.

Kết thúc chuyến đi tuyên truyền, Chi đoàn đã phát được hơn 100 tờ rơi tuyên truyền cho các hộ dân, nhà bè nuôi cá, tàu thuyền, thu được 30 bản ký cam kết từ các hộ dân.

Một số hình ảnh Phân đoàn 4 - Chi đoàn Truyền tải điện miền Đông 1 tuyên truyền phổ biến, phát tờ rơi, động viên người dân ký cam kết.


  • Phạm Ngọc Thắng, Lê Công Đức – TTĐ MĐ1