Chi đoàn TTĐ Miền Tây 2 chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19

Trong ngày 10/03/2020, Chi đoàn TTĐMT2 đã phối hợp với chuyên môn tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như vệ sinh khu vực làm việc và xung quanh, thường xuyên dọn dẹp, lau chùi sạch các vật dụng, bao gồm các tay nắm cửa ra vào, bàn, ghế bằng dung dịch sát khuẩn.

Đoàn viên Chi đoàn thực hiện tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho cán bộ công nhân viên.

Dịch bệnh Covid-19 là dịch bệnh mới, nguy hiểm, có thể lây truyền trực tiếp từ người sang người và lây lan với tốc độ nhanh, hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu. Tại Việt Nam hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo các cấp từ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty Truyền tải điện 4 và Truyền tải điện miền Tây 2 (TTĐMT2) về việc phòng ngừa dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe của người lao động để phục vụ sản xuất, đảm bảo hệ thống truyền tải điện vận hành an toàn, ổn định, liên tục. Trong ngày 10/03/2020, Chi đoàn TTĐMT2 đã phối hợp với chuyên môn tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như vệ sinh khu vực làm việc và xung quanh, thường xuyên dọn dẹp, lau chùi sạch các vật dụng, bao gồm các tay nắm cửa ra vào, bàn, ghế bằng dung dịch sát khuẩn.

CBCNV tuân thủ thực hiện quy trình rửa tay sát khuẩn hàng ngày.

Chi đoàn TTĐMT2 tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến các phân đoàn trực thuộc làm tốt công tác y tế tại nơi làm việc như: chuẩn bị nước sát khuẩn, trang bị xà phòng tại các bồn rửa tay. Vận động CBCNV, đoàn viên thường xuyên vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang đến nơi công cộng. Trong thời gian dịch bệnh chưa chấm dứt, không được tổ chức các hoạt động tập trung đông người.

CBCNV thường xuyên rửa tay bằng xà phòng để ngăn ngừa dịch bệnh.

Chi đoàn cũng kêu gọi các phân đoàn nghiêm chỉnh thực hiện tốt công tác đo thân nhiệt hằng ngày bằng thiết bị đo nhiệt độ cơ thể điện tử và ghi chép vào sổ theo dõi,. Đoàn viên các Chi đoàn cũng xung phong trong công tác hỗ trợ đo thân nhiệt cho cán bộ công nhân viên tại cơ quan trước giờ làm việc. Tuyên truyền và hướng dẫn CBCNV có dấu hiệu sốt cao (kết quả đo từ 37 độ C trở lên) nhanh chóng đến cơ quan y tế để kiểm tra sức khỏe, đồng thời thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan y tế (nếu có), báo cáo Phòng Tổng Hợp TTĐMT2 để theo dõi.

Đoàn viên Chi đoàn thực hiện đo thân nhiệt cho CBCNV  hằng ngày trước giờ làm việc.

Nhìn chung toàn thể CBCNV đều nhận thức được sự nghiêm trọng trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến và đều đã nắm bắt được các biện pháp phòng tránh. Chính vì vậy, công tác phòng chống dịch bệnh đều được toàn thể CBCNV quan tâm và phối hợp rất tốt tại đơn vị Truyền tải điện miền Tây 2.


  • Trường Huy - TTVH Mỏ Cày -TTĐMT2